Кандидатка педагогічних наук Іваненко Р.В.: консультаціі «Інтонування речень з прямою мовою» з українськоі мови для учнів 9-х класів

Кандидатка педагогічних наук, вчителька-методистка Іваненко Руслана Валеріївна провела консультаціі для учнів і учениць 9-х класів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
В поданих матеріалах містилася інформація про особливості теми «Пряма мова. Інтонування речень з прямою мовою».
Зміст мовної лінії, зокрема програми рівня стандарту, визначають теми, знання яких сприяє формуванню мовної культури й мовної грамотності, забезпеченню функційності знань, узагальненню вивченої теорії в 9-х класах, а саме: лексична, орфоепічна, орфографічна, морфологічна, синтаксична, пунктуаційна і стилістична норми.
У мовленнєвій лінії було подано перелік рекомендованих видів роботи, які дають змогу учням реалізувати здобуті знання на практиці.
Ці види роботи забезпечують повноцінний мовленнєвий розвиток ліцеїстів, адже комплексно охоплюють формування всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письма).

Інтонація дозволяє також точно визначити зміст речення та комунікативний намір мовця, тобто все те, що мовець хоче чи вважає за необхідне висловити. Порівняймо: Яке завтра число? – Завтра перше вересня./ Купи квіти для вчительки. Завтра перше вересня. Ми бачимо в обох текстах однакові за будовою та лексичним наповненням речення, які є розповідними за метою висловлювання. Відмінність між ними полягає в тому, що перше з них констатує певний факт, а друге передає мотивацію дії, про яку повідомляє попереднє речення. Ця відмінність у змісті речень передана саме інтонацією. Якщо ми змінено інтонацію, це приведе до спотворення змісту або його руйнування.
За допомогою інтонації можна виділити в повідомленні головне й другорядне. Інтонування, що не відповідає змістові, може призвести до того, що утворяться некоректні висловлювання, буде втрачена точність мовлення.
Інтонація важливий чинник формування змісту висловлювання. Саме тому цей феномен усного мовлення потребує детального вивчення й практичного володіння.

Центр комунікації