Історія України-систематизація знань, 10-і класи: вчителька-методистка ПІЛЯВСЬКА О.Д.

Пілявська О.Д. вчителька-методистка історії, експертка ЗНО, спеціалістка вищої категорії на уроках в 10-х класах здійснила систематизацію, корегування, узагальнення знань здобувчів і здобувачок освіти за програмним матеріалом 10-го класу, учні і учениці визначили уроки історії України (1914-1945рр), продемонстрували розуміння змісту понять відповідної доби, здатність застосовувати знання про історію України як інструмент для аналізу розвитку суспільства.
Наступні уроки були присвячені опануванню теми «Україна в повоєнний період».
На уроках були розглянуті питання особливостей повоєнної вібудови, культурного життя і посякдення, злочини тоталітарної системи проти українців. Під час вивчення теми учні і учениці продемонстрували уміння аналізувати історичні джерела, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки. При розгляді контроверсійних поглядів, оцінок історичним подіям учні аргументовано формулювали своє бачення, проводячи паралелі зі сьогоденням.
Розпочато роботу над темою «Україна в умовах десталінізації».
На уроках застосовувалися методи: «перевернутого класу», «мозкового штурму», «відкритого мікрофону», дискусій, прогнозування подій.

Слава Україні!
Героям Слава!

Центр комунікації