Дисперсні системи: професор НМУ Сліпчук Валентина Леонідівна

Доктором педагогічних наук, професором кафедри медичної та загальної хімії НМУ імені О.О. Богомольця, вчителем-методистом хімії СЛІПЧУК Валентиною Леонідівною було проведено цикл уроків для учнів 11-Б класу Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця з використанням веб-сервісу Prezi.com, за допомогою якого було створено інтерактивну мультимедійну презентацію, за темою: «Дисперсні системи. Розчини».
Здобувачі освіти поглибили власні фундаментальні знання та практичні навички: називали типи дисперсних систем; чинники розчинності речовин; способи кількісного вираження складу розчину; чинники, від яких залежить ступінь і константа дисоціації речовин; наводили приклади колоїдних та істинних розчинів; формулювали визначення понять: колоїдні й істинні розчини; насичені, ненасичені та пересичені розчини.