Доцентка Тимощук О.Б.: поглиблений виклад матеріалу «Карбонільні сполуки»

Кандидатка хімічних наук, доцентка Тимощук Ольга Борисівна провела уроки хімії з поглибленого викладу окремих розділів теми «Карбонільні сполуки», яка вивчається в ліцейному курсі та є невід‘ємною частиною підготовки лікаря.
На уроці розглянули такі питання:
1. Загальну характеристику карбонільних сполук
2. Формули та будови функціональних груп альдегідів та катіонів
3. Поширення в природі
4. Фізичні властивості сполук
5. Хімічні властивості карбонільних сполук
6. Методи добування
Для закріплення знань розв’язували розрахункові задачі та ланцюжки перетворень.