Доцентка Шевченко Л.Г.: авторський урок-семінар «Спарта» з латинської мови для учнів 10-Е

LINGUA AETERNA – ВІЧНА МОВА
Курс латинської мови у шкільній програмі – неоціненний подарунок від адміністрації своїм вихованцям. В УМЛ НМУ викладання латини і було започатковане незабутнім професором Ю.В. Шаніним, світилом першої величини в українському антикознавстві, і провадиться з першого навчального дня дотепер, не перериваючись у теперішніх складних умовах. Кількатисячний вік дисципліни «Латинська мова» не завадив успішно вписати її в дистанційний формат. Адже латина – це не лише правила граматики і синтаксису, це ще й перші кроки назустріч обраному фаху через вивчення основ медичної термінології, та, що найважливіше – розвиток критичного мислення. Це відбувається через обговорення актуальних донині тем античної історії, підготовку доповідей, презентацій, написання есе тощо.
Одне з таких занять, які покликані навчити ліцеїстів формулювати власні погляди на проблему та аргументувати слушність своїх думок, провела цього тижня в 10-Е класі вчитель вищої категорії, методист, доцент Шевченко Людмила Григорівна. Тема – «Спарта – класична тоталітарна держава». Після короткої лекції учні мали можливість подискутувати, доповнити почуту інформацію, а також усно і письмово висловити відповіді на запитання, найголовніше з яких: «Назвіть низку доказів, чому Спарта – тоталітарна держава?» Ось деякі з міркувань 10-класників, які працюючи дистанційно, не втрачають оптимізму і чіткості мислення.
Захоплива тема для дискусії не перешкодила подальшому опануванню латинської граматики – час Perfectum Indicativi Activi був презентований згідно з календарним планом.