Доцентка Пилипей О.В.: Онлайн консультація щодо складання НМТ з українськоі мови, 11-Б клас

Доцентка, кандидатка філологічних наук Пилипей О. В. Провела онлайн урок-консультацію з української мови в 11-Б класі. У межах підготовки до НМТ розв’язували тести, повторюючи усі розділи мовознавства, завдання з яких виносяться на іспит.

Демонстраційний варіант
з української мови 2022

 Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його.

    Прочитайте текст і виконайте завдання 1-4

(1) Картина відкривалася справді чудова: з високої гори видно було все місто. (2) Церкви підняли високо в/гору свої зелені, мов травою вкриті голови; біліли білі боки, мов із крейди вистругані. (3) Річка блищала, звивалася змією по жовтому пісочку, пускаючи легенький димок туману із себе. (4) Не/далеко від гори велика стіна обвивала кругом розкішний садок, здоровенну пустку-будинок. (5) У/далині[…] степ, тонув у своїй зеленій траві то здіймаючись, то опадаючи. (6) Гарно всюди, красиво так, не налюбувався б! (7) На/багато років уперед я був зачарований красою рідного краю!

 1. Прикладка є в реченні

А другому                     Б третьому          В четвертому                 Г п’ятому

 1. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому                    Б другому                     В третьому                    Г четвертому

 1. Окремо в тексті треба писати

А в/гору                          Б не/далеко                   В у/далині                      Г на/багато

 1. У п’ятому реченні пропущено слово

А розташувався          Б спускався                      В розіслався                Г вився 

Завдання 5-15 мають по пять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його. 

 1. На третій склад падає наголос у слові

А каталог                

Б завдання

В феномен              

Г камбала

Д підлітковий

 1. Без апострофа треба писати всі слова в рядку

А верб..я, кур..йозний, тьм..яний

Б моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

В дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

Г двох..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

Д духм..яний, присв..ята, прим..ятий

 1. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

А сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

Б артис..ці, захис..ний, безчес..ний

В пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

Г тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

Д радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

 1. Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

А Данило Галицький, Ярослав Мудрий, Нестор Літописець

Б Західна Європа, Республіка Польща, Південне Полісся

В Біла Церква, Мала Олександрівка, Холодний Яр

Г Київська Русь, Золота Орда, Чортомлицька Січ

Д Чумацький Шлях, Великий Віз, Комета Галлея

 1. Закінчення а має іменник, виділений у рядку

А станції харківського метр..

Б майстри поетичного кін..

В картини Марії Приймаченк..

Г ґудзики до нового пальт..

Д купили огірків три кілограм..

 1. Прочитайте уривок (цифра позначає контрольне місце).

З(1)посеред вітчизняних архітекторів варто виокремити Івана Левинського, який за свою сорока(2)літню діяльність спроєктував сотні будівель житлово(3)побутового та громадського призначення, що можуть здивувати будь(4)кого нестандартністю рішень.

Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

А 1          

Б 2                 

В 3             

Г 4

 1. Лексичну помилку допущено в рядку

А діюче законодавство

Б цікава пропозиція

В підсумкове заняття

Г курячий бульйон

Д запорука успіху

 1. Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.

 На концерті «Різдвяні вечорниці» Олександр Кварта виконав _________ попурі з _________ народних _________, що починаються на «Ой».

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А українське, найвідоміших, піснів

Б український, самих відомих, пісень

В українське, найвідоміших, пісень

Г українську, найвідоміших, пісней

Д українське, найвідомих, пісень

 1. Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.

Народження Віденського _________ приховане в далекому _________ році, однак беззаперечним є те, що танець не з’явився раптово й не є витвором одного покоління, а формувався _________ довгого часу. 

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А вальсу, тисяча сімсот сімдесят п’ятому, протягом

Б вальса, тисяча сімсот сімдесят п’ятому, на протязі

В вальсу, тисяча семисот сімдесят п’ятому, протягом

Г вальса, тисяча сімсот сімдесят п’ятому, протягом

Д вальсу, тисяча сімсот сімдесят п’ятому, на протязі

 1. Редагування потребує речення

А Ми з Назаром не заходили у ставок пів дня, бо чекали сонця.

Б Хоч було хмарно й вітряно, ми все ж полізли у воду.

В Вода була холодною, але за кілька хвилин призвичаїлися.

Г Накупавшись і вилізши із ставка, визирнуло сонце.

Д У цей момент ми збагнули, що все тільки починається. 

 1. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Кожен користувач Siri або Alexa,(1) очевидно,(2) знає,(3) що цифрові помічники не завжди правильно трактують команди власників гаджетів:(4) програмам не вистачає визначеної психологами «теорії розуму» –(5) уміння розпізнавати емоції,(6) думки та наміри людей.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване   в рядку

А    коми 1, 2 – при вставному слові

Б     кома 3 – перед підрядною частиною складного речення

В     двокрапка 4 – між частинами складного речення, що поєднані

        безсполучниковим зв’язком

Г     тире 5 – на місці пропущеного члена речення

Д     кома 6 – при однорідних членах речення

У завданнях 16-20 до кожного з чотирьох фрагментів інформації, позначених цифрою, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 

 1. Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням

Фразеологізм                                                        Значення

1 у свинячий голос                                             А тихо

2 уставляти клепку                                            Б несвоєчасно, дуже пізно

3 хоч мак сій                                                        В дуже повільно

4 як за водою піти                                              Г зникнути безслідно

                                                                                  Д повчати, напучувати когось

 1. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова у віршованих рядках (цифра позначає наступне слово)

Циферблат (1) годинника (2) на розі

хуртовини снігом замели…

(3) Нам з тобою, видно, по дорозі,

бо ішли й (4) нікуди не прийшли.

А займенник

Б прислівник

В іменник

Г частка

Д прийменник 

 1. Доберіть приклад до кожної умови вживання тире

Приклад речення

Умова

1 Вікна забиті, і висить замок – ржава сережка над кігтиком клямки.

А тире між підметом і присудком

2  На одній ниві родить пшениця, на другій – жито.

Б тире при відокремленому означенні

3 З моря здіймалась хмара – чорна, важка, з суворими обрисами, схожа на гірські пасма.

В тире при відокремленій прикладці

4 Смуток нащадків – як танець бджоли, танець бджоли до безсмертного поля.

Г тире на місці пропущеного члена речення

 

Д тире між частинами складносурядного речення

 

 1. Установіть відповідність між відокремленим членом речення та його прикладом.

Відокремлений член речення

Приклад

1 додаток

А Метеором огнистим ударив у дніпровські степи і, здавалось, – вріс.

2 обставина

Б Хто ж на цім світі, окрім людини, здатен ще на почуття страждання?

3 означення

В Син Донеччини, задушевний лірик, В. Сосюра був серед тих, хто глибоко відчув красу українського поетичного слова і виявив його нові можливості.

4 прикладка (як різновид означення)

Г З цими людьми, чесними і простими, він пройшов уже сотні кілометрів і мріяв пройти ще сотні.

 

Д Звертаючись до образу Лесі Українки, бачимо, якою силою може вставати в людині високість її помислів, безмір любові до свого народу.

 1. З’ясуйте тип кожного речення в тексті (цифра позначає наступне речення).

Речення (текст)

(1) Плід ожини, однієї з найсмачніших ягід, складається з багатьох кістянок, у середині яких міститься велика приплющена кісточка. (2) У світі існує понад триста п’ятдесят різноманітних сортів цієї рослини, але всі вони належать до родини розоцвітих. (3) Ожина – витривала та невибаглива рослина, її кущі дуже швидко розростаються і в Карпатах, і на Кавказі, і на Близькому Сході. (4) У давнину ця рослина також уважалася священною й навіть магічною через свої властивості сприяти зосередженню та покращувати пам’ять.

Тип речення:

А складне безсполучникове

Б просте ускладнене

В складносурядне

Г складне з різними видами зв’язку

Д складнопідрядне