Біологія: авторські уроки «Адаптація», к.п.н. Шинкаренко І.М., 11–г клас

Вчителька-методистка Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця Шинкаренко Ірина Михайлівна провела урок біології в 11-Г класі за темою «Адаптації».
Здається, що в наш час тема дуже актуальна, хоча вона не пояснює, як людині пристосуватися до складних умов сьогодення. Ми вивчаємо в першу чергу біологічні адаптації людини до змін умов, таких як жара і холод, гіпоксії в умовах високогір‘я, фізіологічні механізми підтримання гомеостазу в умовах кровотеч, реакції організму на вплив токсичних речовин.
У сучасних умовах воєнного стану проведення уроку є дуже проблематичним, тому викладачі вимушені знаходити різні шляхи і методи навчання.
Одна з платформ, яка успішно використовується, – це Googl Class.
Під час проведення заняття: в завданнях учням і ученицям було запропоновано тести до попередньої теми; виконати практичну роботу порівняльно-описового типу «Моделювання адаптаційних змін в організмі людини при зміні умов
(холод,підйом в гори…)
Для самостійного опрацювання скласти термінологічний словник.
Для закріплення знань були використані тести з платформи «На урок»
З метою кращого засвоєння матеріалу були надані презентаціі і відеоматеріали до розглянутих тем.

Тримаємо освітній фронт!
Віримо в Україну!

Центр комунікації