Біогеохімічні цикли та еволюція атмосфери онлайн урок: вчитель-методист Козленко Світлана Антонівна

Вчитель-методист Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Козленко Світлана Антонівна провела авторський урок у дистанційному форматі для учнів 11-Г класу: «Біогеохімічні цикли та еволюція біосфери».
На онлайн уроці з’ясували основні функції живої речовини у біосфері.
Учні були поділені на групи.
Кожна команда здобувачів освіти презентувала один з біогеохімічних циклів (води, оксигену, нітрогену, карбону, сульфуру, фосфору).
Під час онлайн-конференції порівнювали, співставляли та робили висновки про біогеохімічні цикли як необхідну умову існування біосфери.
Учні поглибили знання та практичні навички екологічної грамотності. З метою закріплення отриманих знань виконали тест у форматі ЗНО.