Авторський онлайн урок з хімії: доцент НМУ Зайцева Галина Миколаівна

Вчитель-методист Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, кандидат хімічних наук, доцент Зайцева Галина Миколаївна провела 26.03.21 три уроки у дистанційному форматі для учнів 10-Д класу:
«Хімічні властивості аніліну: взаємодія з мінеральними кислотами, бромною водою, реакція сульфування, окиснення». На уроці розглянули основні хімічні властивості ароматичних амінів на прикладі аніліну. Розібрали практичні питання щодо будови амінів, їх ізомерії, назви. Кожен учень виконав індивідуальне завдання з написання реакції горіння амінів.
«Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну». Під час уроку повторили класифікацію замісників та їх вплив на реакційну здатність сполук та на прикладі молекули аніліну закріпили вивчений матеріал. Засвоїли, що наслідком впливу аміногрупи на бензенове ядро є збільшення електронної густини, зокрема в орто- і пара-положеннях бензенового ядра і, в результаті, в цих положеннях відбуваються реакції електрофільного заміщення.
«Добування амінів. Реакція М.Зініна. Значення аніліну в органічному синтезі. Поняття про анілінові барвники».
На уроці учні ознайомились з основним способом добування аніліну -відновлення нітробензену воднем та умовами проведення реакції.
Прослідкували як розвиток теоретичних уявлень про взаємозв’язок між будовою та властивостями органічних речовин сприяв визначенню будови барвників, відкрив шлях для їх синтезу й широкого використання. Акцентовано увагу учнів, що синтез лікарських засобів тісно пов’язаний з розвитком хімії барвників.
Розглянуто роль українських вчених хіміків-органіків у світовій науці та їх досягнення в синтезі медичних препаратів.

Контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснено шляхом виконання учнями самостійної роботи.