Авторський е-урок з української літератури: Кандидат філологічних наук Пилипей Олена Валеріївна

29 березня2021 року Пилипей Олена Валеріївна – кандидат філололгічних наук, вчитель-методист провела е-урок української літератури в 9-В класі Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Тема е-уроку: «Національна проблематика періоду «Трьох літ».
Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність».
На дистанційному уроці здобувачі освіти познайомилися
з історією створення поеми, працювали з текстом твору, розглянули роль композиційного прийому “сну” в
поемі Тараса Шевченка.