Авторські уроки з фізики і астрономії 11-і класи: вчителька-методистка Рибакова К.В.

Закінчили вивчати тему «Електродинаміка». Впродовж вивчення теми повторили, вивчені в 8-му класі, поняття і закони: електричний заряд, електричне поле, електричний струм, напруга,опір, закон Кулона, закон Ома для ділянки кола, закон Джоуля – Ленца, закони з’єднання провідників. Вивчили нові поняття і закони: напруженість, потенціал,принцип суперпозиції, закон Ома для повного кола. Застосовуючи метод «Перевернутий клас», повторили тему «Електричний струм в провідниках, газах і електролітах». Додатково розглянули «Електричний струм у напівпровідниках і вакуумі».
Впродовж вивчення теми формувались навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання.
За цей період здобувачами освіти було виконано три експериментальні роботи за допомогою віртуальної лабораторії PHET, що дало можливість, в процесі дослідницької діяльності, закріпити набуті знання.
Під час вивчення теми розглядали питання впливу електричного поля на людський організм. Повторили правила поведінки під час грози.

Тримаємо освітній фронт!
Віримо у Збройні Сили України!
Віримо у Пермогу!

Центр комунікації