Асоціація випускників Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

ALUMNI: VIVAT ALMA MATER 

Асоціація випускників Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – громадська організація, що об’єднує випускників усіх років.

Її заснування підтримано Наглядовою радою закладу, його педагогічною радою, батьківською спільнотою, учнівським парламентом, Науковим товариством імені А.П. Ромоданова, багатьма поколіннями випускників у рік 30-ї річниці створення ліцейної Alma Mater.

Презентація новоствореної Асоціації випускників Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  заплановано на вересень 2021 року.

Асоціація є організаційною структурою, що покликана налагодити надійний зворотній зв’язок між здобувачами освіти, випускниками ліцею, студентами і випускниками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, іншими університетами України і закордону.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • налагодження зв’язку між випускниками ліцею, студентами, науково-педагогічним колективом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
  • створення електронного реєстру випускників закладу;
  • організація та проведення зустрічей випускників;
  • підтримка громадських і наукових проектів та ініціатив випускників і здобувачів освіти;
  • проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших наукових заходів за участі випускників ліцею і університетів;
  • підтримка стипендіальних конкурсів та грантів;
  • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації як у межах України, так і за кордоном;
  • сприяння участі членів Асоціації в міжнародних освітніх програмах;
  • допомога у стажуванні, професійній орієнтації, науково-дослідній роботі, олімпіадах, волонтерському русі, подальшому навчанні і працевлаштуванні.

 

Центр комунікації