ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ

Технологічна модель освітнього процесу Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця використовує взаємне проникнення та інтегра­цію зв’язків між загальною середньою і вищою системами освіти, допрофесійної і професійної підготовок в інноваційному відкритому середовищі закладу.

 

ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

У закладі здобувачі освіти навчаються у 9-10-11-х класах, мова викладання - українська, іноземна - англійська, латинська.  Профільні предмети - біологія та хімія. Для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, розроблено єдиний комплекс освітніх компонентів, які містить освітня програма Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на навчальний рік.

 

ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

Допрофесійна підготовка учнівської молоді як складова неперервної професійної освіти створює фундамент для розвитку індивідуальної професійної компетентності, яка вимагає оволодіння необхідними для цього знаннями і навичками, досвідом соціальної діяльності, серед яких найважливішим є вміння навчатися самостійно, набувати нові знання, аналізувати й інтегрувати нову інформацію.

Допрофесійна підготовка учнів на медичні спеціальності виступає в органічній єдності загального, особливого й індивідуального. Як загальне, вона відображає закономірності здобуття повної загальної середньої освіти і є складовою означеної системи; як особливе – має свою специфіку, зумовлену особливостями майбутньої професійної діяльності медичного працівника, необхідністю поглибленого вивчення профільних предметів; як індивідуальне – відображає залежність допрофесійної підготовки від індивідуальних особливостей учня, рівня його пізнавальних інтересів, особистісних якостей.

 

ВИСОКОПРОФЕСІЙНИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Вчителі закладу – яскраві особистості, сертифіковані професіонали, які не тільки успішно викладали в найкращих гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах і університетах країни, а й розробляли і створювали підручники з грифами МОН України і МОЗ України, авторські курси, методичні посібники, завдання для олімпіад різного рівня і ЗНО, є членами міжнародних профільних асоціацій, але найголовніше - їх люблять діти, визнають колеги, поважають батьки і всі вони об’єдналися навколо спільної мети – підготовки майбутніх лікарів і провізорів.

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК ДЛЯ ЖИТТЯ

У ліцеї запроваджено системи - забезпечення якості освіти, менеджменту якості (ISO9001-2015), академічної доброчесності, безпечного освітнього середовища, допрофесійної підготовки; цифрова навчальна платформа; здійснюється підготовка для вступу на всі факультети Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Майбутні лікарі і провізори навчаються креативному мисленню, роботі в команді, для цього мають можливість відвідувати гуртки з біології, математики, анатомії і фізіології, історії мистецтва, латинської і грецької мов (сертифікат), міжнародного медичного англійського клубу (IMEC), професійної етики, фармакології, фінансової грамотності (сертифікат), хореографії, а також елективні курси: анатомія і фізіологія, початкова медична англійська (сертифікат), практичні тренінги - Української медичної студентської асоціації «Базова підтримка життя (BLS)» (сертифікат).