Річний план роботи

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
на 2019-2020 навчальний рік


УПРАВЛІННЯ  ВНУТРІШНЬОЮ  СИСТЕМОЮ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ

 

Зміст роботи

Форми контролю

Відповідальні

1.                    

Розробка і оприлюднення Положення про розбудову внутрішньої системи якості освіти в ліцеї

 

Іваненко Р.В.

2.                    

Робота педагогічної ради (ДОДАТОК № 3)

Протоколи

Іваненко Р.В.

3.                    

Робота нарад при директорі (ДОДАТОК № 5)

Протоколи

Іваненко Р.В.

4.                    

Робота Ради ліцею (ДОДАТОК № 4)

Протоколи

Іваненко Р.В.

5.                    

Діяльність органів громадського самоврядування - Конференція трудового колективу (ДОДАТОК № 6)

Протоколи

Іваненко Р.В.

6.                    

Робота Координаційної ради ліцею (ДОДАТОК № 8)

Протоколи

Жеребко Т.О.

7.                    

Забезпечити виконання вимог щодо ведення ділової документації

Накази

Іваненко Р.В.

8.                    

Здійснювати внутрішній контроль відповідно до планування
(ДОДАТОК № 2)
(ДОДАТОК №14)

Накази

Іваненко Р.В.

9.                    

Виконання Статуту ліцею, реалізація рішень педагогічних рад, Правил внутріліцейного розпорядку

Протоколи, накази

Іваненко Р.В.

Жеребко Т.О.

10.                

Організувати роботу Науково-методичного центру (ДОДАТОК № 10)

Протоколи

Бабенко В.Л.

11.                

Моніторинг стану викладання предметів, планування заходів щодо усунення недоліків, коригування педагогічної компетентностей педагогів

Протоколи, накази

Іваненко Р.В.

12.                

Моніторинг досягнень результатів навчання учнів

Накази

Іваненко Р.В.

13.                

Робота атестаційної комісії (ДОДАТОК № 12)

Протоколи

Іваненко Р.В.

14.                

Контроль за організацією позакласної виховної роботи, рівнем вихованості учнів

Протоколи, накази

Жеребко Т.О.

15.                

Контроль за організацією охорони праці та технікою безпеки

Протоколи, накази

Колеснік О.І.

16.                

Контроль за освітнім процесом та ознайомлення учасників освітнього процесу з процедурою оцінювання освітнього процесу (ДОДАТОК № 2)

Накази

Іваненко Р.В.

Жеребко Т.О.

17.               З

Здійснювати моніторинг виконання поставлених у Статуті розвитку ліцею цілей і задач, залучаючи всіх учасників освітнього процесу

 

 

18.               А

Аналіз реалізації річного плану роботи, коригування його та оприлюднення річного звіту

протокол пед. ради, звіт

 

19.                

Здійснити самоаналіз освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти за 2020-2021 н.р.

наказ
звіт

робоча група

20.                

Контроль за утриманням у належному стані приміщень ліцею

 

Малютін К.П.

21.               К

Контроль за забезпеченням прозорості, відкритості та доступності інформації про діяльність ліцею

 

 

22.                

Контроль за дотриманням політики академічної доброчесності

 

 

23.                

Контроль за дотриманням антибулінгової політики