ХІІ конференція ПАШ ЮНЕСКО

ХІІ конференція ПАШ ЮНЕСКО «Земля – наша спільна домівка: на шляху до збереження біорізноманітності та зближення культур. Досвід ЮНЕСКО, міжнародна практика, українські реалії»

Мета:

  • надання якісної освіти учням ліцею;
  • розвиток міжнародного співробітництва;
  • навчання співіснуванню в умовах культурного розмаїття; надання діяльнісного практичного характеру правовому та екологічному вихованню учнів і формуванню демократичного світогляду;
  • забезпечення належного рівня інформації та комунікації.

Реалізація програми:

Команда ліцеїстів взяла участь у засіданні двох робочих секцій («Збереження культурного різноманіття та плюралізм як цінність» та «Захист довкілля та екологічна етика»), під час яких було заслухано доповіді 104 експертів від 52 країн. Нашим навчальним закладом була представлена країна Іран. На обговорення було винесено питання збереження біорізноманіття та зближення культур у відповідних країнах; учасники конференції презентували політику країн, які вони представляли у ході рольової гри «модель ЮНЕСКО», наголосили на проблемах, які залишаються нагальними, проаналізували способи їхнього вирішення та намагалися виокремити той позитивний досвід, який може запозичити Україна.

Учасники круглих столів працювали над темами: «Філософія школи ХХІ століття на засадах культурного та біологічного різноманіття світу, нові моральні імперативи кожної людини і людства в цілому», «охорона, заохочення та підтримка культурного різноманіття – головна вимога забезпечення сталого розвитку теперішніх та майбутніх поколінь», «Довкілля, екологічна етика та стійкий розвиток». Протягом другого дня роботи конференції учнями було презентовано досвід роботи навчальних закладів у галузі розвитку освіти, формування полі культурності та біоетики.

За результатами роботи конференції були підготовлені проекти Декларації та Плану спільних дій.