ЮНЕСКО

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationUNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.
На початку 2013 року кількість країн-учасниць становила 195.
На 2011 вона охоплювала 193 країн-держав; консультативний статус при ній мають неурядові організації (приблизно 250). У 2017 році Ізраїль та США заявили про вихід з організації[5].
Головний осередок ЮНЕСКО знаходиться в Парижі. ЮНЕСКО має видавництво Office des Presses de l'Unesco (різними мовами), в якому з'являються 26 періодичних видань, серед них «Кур'єр ЮНЕСКО» (35 мовами), «Культури», «Музеум», «Перспективи освіти» та ін. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954.
Україна є членом ЮНЕСКО - Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки i культури - з 12 травня 1954 року.
Членство України в ЮНЕСКО стратегічно орієнтоване на сприяння розширенню міжнародного співробітництва наукових, освітніх і культурних інституцій шляхом забезпечення їх участі у програмній діяльності Організації.
Координацію співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО покладено на Національну комісію України у справах ЮНЕСКО – міжвідомчий орган при МЗС України – створений Указом Президента України № 212/96 від 26 березня 1996 р.
З грудня 1962 року в штаб-квартирі Організації, м. Париж, Франція, функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО.
Метою співробітництва України з ЮНЕСКО є зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення його до загальносвітових процесів в гуманітарній сфері, а також використання в національних інтересах можливостей і ресурсів ЮНЕСКО та міжнародного досвіду співпраці у галузях компетенції цієї Організації - освіти, науки, культури, інформації та комунікації.
Одним із важливих аспектів, який визначає активність України та її роль в діяльності ЮНЕСКО, є її участь у керівних та програмних органах ЮНЕСКО.
За період членства в ЮНЕСКО Україна чотири рази обиралася до керівного органу Організації – Виконавчої ради: у 1981 – 1985 рр., 1995 – 1999 рр., 2001 – 2005 рр. та 2013 - 2017 рр. 
В Україні функціонує МЕРЕЖА АСОЦІЙОВАНИХ ШКІЛ ЮНЕСКО, до якої входять 78 шкіл із різних регіонів. Серед них є школи-дитячі садочки, середні загальноосвітні школи, спеціалізовані школи з поглибленим вивчення іноземних мов, гімназії, ліцеї, професійно-технічні училища. Членство базується на твердій прихильності шкільного керівництва та громади просувати ідеали та цінності ЮНЕСКО шляхом посилення гуманістичного, етичного, культурного та міжнародного аспектів освіти.
Асоційовані школи ЮНЕСКО сприяють просуванню цілей ЮНЕСКО, розробці інноваційного навчального контенту і методів навчання, а також співпрацюють з іншими членами мережі ЮНЕСКО. Усі члени здійснюють мультидисциплінарні проєкти, пов'язані з розбудовою миру та правами людини, сталим розвитком, глобальним громадянством та міжкультурною комунікацією у навчанні. Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні беруть участь у міжнародних освітніх проєктах; розвивають молодіжну і дитячу дипломатію; вивчають і відзначають пам'ятні дати ООН; проводять міжнародні семінари, конференції, фестивалі, літні табори.
Програма асоційованих шкіл ЮНЕСКО була започаткована з метою забезпечення якісної шкільної освіти, націленої на реалізацію проєктів для підтримки знань у галузі прав людини, демократії, міжкультурних зв’язків та захисту довкілля в системі ООН у 1953 році. Наразі є понад 11 500 Асоційованих шкіл ЮНЕСКО у 182 країнах-членах.

Постійне представництво України при ЮНЕСКО:
75015, France, Paris, rue Miollis, 1
Телефони
+33 1 45 68 26 60 +33 1 45 68 26 42
Електронна пошта
dl.ukraine@unesco-delegations.org pm_unesco@mfa.gov.ua

ОСТАННЯ ПОДІЯ:
Леся Українка: шлях любові, боротьби і надії
25 лютого Україна на міжнародному рівні, разом з усіма державами-членами ЮНЕСКО, відзначатиме 150-річчя від дня народження видатної письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської та культурної діячки Лесі Українки.
У своїй творчості Леся Українка протягом усього життя сповідувала цінності миру, толерантності, інклюзивності, гендерної та етнічної рівності. Саме ці цінності є пріоритеними для ЮНЕСКО сьогодні. Літературна спадщина письменниці залишається актуальною і глибоко впливає на український та міжнародний культурний дискурс.
Рішення щодо включення відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки до Календаря пам‘ятних дат ЮНЕСКО було ухвалено на 40-й сесії Генеральної конференції у листопаді 2019 року за участю 193-х держав-членів Організації. Особливе сприяння було надано Грузією та Німеччиною.
З нагоди ціє знаменної події на сайті ЮНЕСКО опубліковано статтю, присвячену життю і творчості Лесі Українки. Публікація знайомить світову спільноту з постаттю Лесі Українки, що сприятиме приверненню уваги до її творчості та взаємному збагаченню культур.
Статтю опубліковано англійською та французькою мовами на сторінці ЮНЕСКО Commemorations and Anniversaries за посиланнями:
Lesia Ukrainka: a path of love, fight, and hope: https://en.unesco.org/.../lesia-ukrainka-path-love-fight...
Lessia Oukraїnka : la voie de lamour, de la lutte et de lespoir: https://fr.unesco.org/.../lessia-oukrayinka-voie-lamour...

ДЯКУЄМО СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ЗА ВИЗНАННЯ
І ВИСОКУ ОЦІНКУ ТВОРЧОСТІ ВИДАТНОЇ УКРАЇНКИ.

 

 

 

 

 

 

 

https://unesco.mfa.gov.ua/news/lesya-ukrayinka-shlyah-lyubovi-borotbi-i-nadiyi

Попередня:

Заява МЗС України до 7-их роковин початку збройної агресії Росії проти України

 

Світова спадщина ЮНЕСКО
Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу»
Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні
Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Європі
Людина і біосфера (програма МАБ)
Міжнародні премії ЮНЕСКО в області грамотності

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» є членом фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО з 2000 року (https://don.kyivcity.gov.ua/content/asociyovani-shkoly-yunesko-m-kyieva.html).

ОСТАННІ ПРОЕКТИ:

Міжнародний проект «Всесвітня спадщина в руках молоді»

«Формування екологічної свідомості молоді на прикладі роботи Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»

ХІ Всеукраїнська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО: «Формування почуття цінності іншої людини-дитини, дитини-біженця на основі принципів толерантності»

ХІІ Всеукраїнська конференція ЮНЕСКО: «Земля – наша спільна домівка: на шляху до збереження біорізноманітності та зближення культур. Досвід ЮНЕСКО, міжнародна практика, українські реалії»

 

2000 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018