Модель профорієнтаційної роботи

Мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації
здобувачів/здобувачок на медичні спеціальнoсті