Модель профорієнтаційної роботи

Мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації
старшoкласників на медичні спеціальнoсті