Медицина

П Р О Г Р А М А

 

ТЕХНОЛОГІЇ. 10 клас

 

Програма

для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

МЕДИЧНИЙ НАПРЯМ.

 

Спеціалізація: «МЕДИЦИНА (ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ)»

 

 

 

 

 

Затверджено

Науково-методичною радою

Українського медичного ліцею

НМУ імені О.О. Богомольця

Протокол № 4 від 20.04.2016

 

 

 

 

 

 

Київ 2016

 

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

(лист МОН від 06.10.2016 №2.1/12-Г-745)

 

 

 

 

 

 

Автори програми:

 

Програма складена під керівництвом завідувача кафедри пропедевтики медицини внутрішніх хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., професора Нетяженка. В.З.

к.м.н., доцент кафедри Дідківська Л.А.

 

Пояснювальна записка

 

Професійна орієнтація майбутнього медика повинна здійснюватись не лише на основі теоретичних знань і абстрактних уявлень про лікарську спеціальність, а, насамперед, шляхом конкретного ознайомлення і практичного стикання з елементами діяльності лікаря безпосередньо в умовах лікувально-профілактичного закладу.

Драматизм і героїка, якими оповиті професія медика, мають визначитись для майбутнього фахівця не лише красивими романтичними ідеалами, а бути реалізовані і усвідомлені в його конкретних вчинках і діях безпосередньо біля ліжка хворого. Перед вступом до медичного вузу майбутній фахівець-медик має остаточно переконатись у несхибності і правильності свого професійного вибору, усвідомити складності, які очікують його на тернистому шляху до заповітної мрії стати лікарем.

Метою занять з медицини являється викарбування в учнів усвідомленого уявлення про реальну сутність лікарської професії, що допоможе впевненіше визначитись стосовно правильності вибору медичного фаху.

Проведення практичних занять в клініці біля ліжка хворого має бути провідним, визначальним етапом у формуванні їх професійної медичної орієнтації, оскільки процес опанування знаннями і навичками догляду істотно наближає діяльність ліцеїста до майбутньої роботи практичного лікаря.

Завданнями курсу з медицини є:

 • Ознайомлення учнів з основами практичної медицини - загальним і спеціальним доглядом за хворими - в стаціонарних лікувально-профілактичних установах.
 • Висвітлення найважливіших теоретичних основ і положень, а також, умінь, якими має оволодіти майбутній медик.
 • Опанування учнями знань і, насамперед, практичних навичок з основ загального і спеціального доглядуза за хворими, що буде мати певну роль в дотриманні особистої гігієни і здорового способу життя, наданні першої медичної допомоги при невідкладних і екстремальних станах організму людини.

Тобто майбутній медик не лише ознайомиться з особливостями його наступної професійної діяльності, але й оволодіє найпростішими медичними прийомами і методами діагностики і лікування невідкладних станів організму та забезпечення його основних фізіологічних потреб.

 • Визначення і ідентифікація основних проявів або симптомів конкретних захворювань. Форми і методи спеціального догляду тісно пов’язані зі спеціальними проявами того чи іншого захворювання, а тому практичне виконання заходів догляду має бути неодмінно узгоджене зі знаннями ознак недуги.
 • Забезпечення заходів і виконання конкретних прийомів спеціального догляду вимагає від учнів знань методів визначення основних симптомів функціональних порушень серцево-судинної і дихальної систем, органів травлення і сечовиділення, нервової системи і опорно-рухового апарату. Методи діагностики таких зрушень важливі не лише в професійній діяльності лікаря, але й мають неабияке значення при проведенні заходів загального і спеціального догляду, зокрема, при наданні хворим першочергової, невідкладної медичної допомоги.
 • Майбутній лікар має бути обізнаний не лише з можливостями і методами лікувальної медицини, тобто оздоровленням хворих людей. Тому, окрім прикладних завдань, програмою курсу з медицини передбачено ознайомлення учнів з основними принципами деонтології, медичної етики і естетики - найважливіших основ духовно-естетичного єства лікаря і його професійної діяльності.

 

 

 

“МЕДИЦИНА”

 (ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ)

для учнів  10-х класів

105 годин (1,5 години на тиждень)

 з/п

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

5

Знайомство з клінікою. Види медичної допомоги. Типи лікувальних закладів. Організація роботи лікувально-профілактичних установ. Стаціонар, поліклініка, клініка. Клінічна кафедра медичного вузу. Історія кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб.

Догляд за хворими і його роль у лікувально-профілактичному процесі. Медична етика і деонтологія. Професійна етика медичного персоналу. Лікар, медсестра, хворий. Основні принципи субординації і координації у лікувально-діагностичному процесі.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

розуміє сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, проявляє до неї стійку зацікавленість;

усвідомлює значення  догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю;  роль середнього і молодшого персоналу стаціонарних лікувальних установ в забезпеченні медичного догляду за хворими;

володіє знаннями про екстрену (в тому числі домедичну)  медичну допомогу, а також про первинну, вторинну, третинну медичну допомогу та медичну реабілітацію;

знає історію становлення кафедри і клініки пропедевтики внутрішньої медицини;

визначає сутність деонтологічних компонентів на рівнях прояву: «лікар і його ставлення до самого себе», «лікар-пацієнт та його рідні», «лікар-колеги», «лікар - суспільство».  

характеризує і порівнює різні типи лікувальних закладів.

2

5

Догляд за хворими у приймальному відділенні. Структура і організація роботи приймального відділення. Реєстрація хворих. Основні антропометричні обстеження.

Санітарна обробка хворих в приймальному відділенні. Методи виготовлення дезінфікуючих розчинів - хлораміну, хлорного вапна. Методи транспортування хворих у спеціалізовані відділення лікарні.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про структуру, функції і організацію роботи приймального відділення; санітарну обробку хворих в приймальному відділенні; знає традиційні та сучасні дезінфекційні засоби;

оволодіває практичними навичками –

заповнення медичної документації, зокрема, паспортної частини історії хвороби, журналу прийому хворих, статистичної карти; визначення основних антропометричних показників;проведення огляду і обробки хворого на педикульоз, проведення повної (часткової) санітарної обробки хворого при поступленні;методику взяття мазків із зіва та із носа;транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

3

5

Догляд за хворими в терапевтичному відділенні. Догляд загальний та спеціальний. Основні професійні обов'язки середнього та молодшого медичного персоналу. Санітарно-гігієнічний та лікувально-охоронний режим відділення і заходи по його забезпеченню. Структура та режими роботи відділення. Пост медичної сестри. Регулювання відвідувань хворих і прийому продуктових передач.

Особиста гігієна хворих. Заходи по забезпеченню гігієни тіла. Догляд за обличчям, кінцівками, волоссям, нігтями. Надання хворому зручного положення в ліжку, користування функціональним ліжком. Зміна постільної і натільної білизни.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про основні професійні обов'язки середнього та молодшого медичного персоналу; структуру поста медичної сестри; особисту гігієну хворих; положення хворого  в ліжку: санітарні правила і норми у терапевтичному відділенні; види і методи дезінфекції; організацію відвідувань хворих у стаціонарі;

оволодіває практичними навичками –

перекладання  хворого (муляжа) з кушетки на ноші або ліжко-каталку,  переміну постільної та натільної  білизни; підтримання гігієни хворого (умивання, миття рук, ніг,  догляд за волоссям,  догляд за ротовою порожниною,  очима, вухами, за порожниною носа у важкохворих)

4

5

Роль харчування у лікувальному процесі. Загальні поняття про дієтичне харчування та його організація у лікувальних установах. Роль медичного персоналу в забезпечення дієтичним харчуванням хворих. Методика і техніка годування важкохворих. Поняття про методи парентерального харчування.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

усвідомлює роль харчування у лікувальному процесі;

володіє знаннями про організацію харчування у лікувальних установах, основні принципи дієтичного харчування; методи парентерального харчування роль лікаря, медсестри та молодшого медичного персоналу в забезпеченні дієтичним харчуванням хворих.

називає та конкретизує дієтичні столи та захворювання при яких вони призначаються

оволодіває практичними навичками –

заповнення порційника, годування важкохворого

 

5

5

Температура тіла, її вимірювання та реєстрація. Значення терморегуляції в забезпеченні нормальної життєздатності організму. Фізіологічні механізми регуляції температури тіла людини. Догляд за хворими з гарячкою. Основні типи гарячок та їх діагностичне значення. Види термометрії та її реєстрація.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

усвідомлює значення терморегуляції в забезпеченні нормальної життєздатності організму.

володіє знаннями про фізіологічні механізми регуляції температури тіла людини; основні типи гарячок їх класифікацію та діагностичне значення; зміни в різних органах і системах при гарячці; догляд за хворими в різних стадіях гарячки;

називає та конкретизує різні види термометрії та прилади, що  використовуються для вимірювання температури тіла; нормальні показники температури тіла;

оволодіває практичними навичками –

вимірювання температури тіла; реєстрації показань термометра в температурному листі

6

5

Принципи організації медикаментозного лікування хворих в стаціонарних лікувальних установах. Організація медикаментозного забезпечення хворих. Основні лікарські форми для внутрішнього та зовнішнього застосування та методи їх прийому хворими.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про класифікацію лікарських засобів, лікарські форми, дози лікарських препаратів, методи зберігання ліків та шляхи уведення в організм;

усвідомлює роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозним лікуванням.

розпізнає і називаєрізні лікарські форми (капсули, таблетки, порошки, мікстури, настоянки, свічки, мазі, лініменти, розчини, пластирі і ін.) і шлях їх уведення в організм;

оволодіває практичними навичками – методикою втирань в шкіру ліків, виготовлених на мазевій основі і спиртових розчинів, накладання пластирів, роздавання ліків хворому.

 

7

5

Роль і значення найпростіших методів фізичного впливу на організм. Підготовка і відпуск лукувальної ванни. Основні принципи організації інгаляційних методів лікування.

Централізована система кисневого забезпечення. Оксигенотерапія та методи її застосування. Правила користування балонами, і індивідуальними кисневими інгаляторами.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур;догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень;оксигенотерапію; техніку безпеки та правила користування балонами, і індивідуальними кисневими інгаляторами.

оволодіває практичними навичками –  методикою і технікою підготовки і відпуску найпростіших світлових (ртутно-кварцеве, інфрачервоне опромінення) і гідротерапевтичних (циркулярний душ, підготовка і відпуск лікувальної ванни) процедур; методикою і технікою подачі кисню хворому.

8

5

Методика і техніка виконання найпростіших маніпуляцій і процедур – гірчичники, банки, компреси, Застосування грілки, міхура з льодом.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про загальні механізми дії засобів впливу на кровообіг; механізм  лікувальної дії банок, гірчичників, кріотерапії;

називає показання і протипоказання до застосування банок, гірчичників, грілки, компресів, кріотерапії;

оволодіває практичними навичками – методикою і технікою постановки банок, накладання гірчичників, компресів, грілки, міхура  з льодом, кріопакетів.

9

5

Методика і техніка виконання спеціальних маніпуляцій і процедур - застосування підкладного судна, сечозбирача, калоприймальника, газовивідної трубки. Методика і техніка застосування клізм - очисної, сифонної, лікарської, олійної, гіпертонічної.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про фактори, які впливають на ефективність очисної клізми; знає класифікацію клізм; методи дезінфекції підкладного судна, сечозбирача, кружки Есмарха, газовивідної трубки;

називає показання та протипоказання для застосування клізм; засоби, що необхідні для постановки різних клізм;

оволодіває практичними навичками –методикою та технікою користування підкладним судном, калоприймальником, газовивідною трубкою; методикою та технікою постановки різних клізм.

 

10

5

Підсумковий контроль знань за І семестр

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

в письмовому вигляді викладає свої теоретичні знання та алгоритми практичних дій, відповідаючи на питання, що включають зміст усіх тем І-го семестру.

11

5

Загальний і спеціальний догляд за важкохворими і пацієнтами з тривалим перебуванням на постільному режимі: гігієна тіла і постелі, годування, надання хворому зручного положення у ліжку. Користування функціональним ліжком. Механізм утворення пролежнів, їх профілактика і лікування. Загальний і спеціальний догляд за хворими похилого і старечого віку. Поняття про геронтологію і геріатрію. Деонтологічні особливості при догляді за хворими геронтологічного профілю.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про види положення у ліжку, механізми і етапи утворення пролежнів, загальні принципи і конкретні  по їх профілактиці і лікуванню;  зміни в різних системах і органах у хворих геронтологічного профілю ідеонтологічні особливості при догляді за ними, геродієтику;

називає вікові групи в геронтології; набір засобів для профілактики пролежнів

усвідомлює, що перебіг і наслідки навіть досить складного захворювання значною мірою визначаються якістю догляду за хворими, своєчасним і добросовісним виконанням їм призначень лікаря;

оволодіває практичними навичками – створення зручного положення хворому у ліжку за допомогою функціонального ліжка; годування важкохворих; використання допоміжних засобів, що зменшують тиск на шкіру (спеціальні прокладки, протипролежневий матрац).

12

5

Догляд за агонуючими. Загальні ознаки агонії. Клінічна та біологічна смерть. Правила обходження з трупом. Найпростіші методи оживлення організму - непрямий масаж серця та штучне дихання методом із рота в рот. Організація роботи відділень інтенсивної терапії та реанімації.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

усвідомлює, що умираючий хворий потребує особливо ретельного, особливо уважного, особливо чуйного догляду;  що він потребує допомоги медперсоналу не менше, а більше ніж інші хворі; що правильний догляд має дуже велике значення для гідного завершення життя людини;

володіє знаннями про процес помирання та його періоди, про сучасне керівництво по реанімації;

називає ознаки біологічної і клінічної смерті; правила поводження з трупом;

оволодіває практичними навичками – методикою та технікою непрямого масажу серця та штучного дихання.

13

5

Догляд за хворими з порушеннями функцій серцево-судинної системи.

Загальні принципи догляду за хворими кардіологічного профілю. Санітарно-гігієнічний та дієтичний режими. Основні ознаки порушення функцій серцево-судинної системи: задишка, болі в ділянці серця, серцебиття, перебої, набряки, непритомність, коллапс. Надання першої медичної допомоги при задусі, болях в ділянці серця, серцебитті, непритомності, колапсі. Пульс, визначення його основних властивостей. Артеріальний тиск, методика вимірювання аускультативним методом за Коротковим, визначення асциту і набряку гомілок. Поняття про діурез. Визначення добового діурезу. Значення вимірювання діурезу в оцінці стану хворих кардіологічного профілю.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про головні ознаки захворювань серцево-судинної системи; гостру судинну недостатність (зомління, колапс, шок); першу допомогу при болі в ділянці серця, серцебитті, задишці, набряках; властивості пульсу та класифікацію артеріального тиску; знає загальні поняття про діурез, про методику визначення добового діурезу;

розуміє значення вимірювання діурезу в оцінці стану хворих кардіологічного профілю;

називає скарги хворих (в тому числі по латині) з серцево-судинною патологією; нормальні значення пульсу, артеріального тиску;

оволодіває практичними навичками – дослідження пульсу з  визначенням його властивостей; вимірювання артеріального тиску; надання першої допомоги при зомлінні; визначення асциту і набряку гомілок.

14

5

Догляд за хворими з порушеннями функцій органів дихання.

Суб’єктивні симптоми функціональних порушень органів дихання: задишка, кашель, кровохаркання, болі в грудній клітці. Загальні принципи догляду за хворими пульмонологічного профілю. Санітарно-гігієнічний і дієтичний режим. Індивідуальний гігієнічний режим. Користустування плювальницею. Гігієнічна обробка і дезинфекція предметів особистої гігієни. Збирання харкотиння для загальноклінічного і бактеріологічного досліджень. Дихання і його основні характеристики: частота, глибина, ритм. Надання долікарської допомоги при задишці із утрудненим видихом (експіраторна задишка), кашлі, кровохарканні, легеневій кровотечі, болях у грудній клітці.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про головні ознаки захворювань органів дихання; загальні принципи догляду за хворими пульмонологічного профілю;індивідуальний гігієнічний режим, користустування плювальницею; гігієнічну обробку і дезинфекцію предметів особистої гігієни; про надання долікарської допомоги при задишці із утрудненим видихом (експіраторна задишка), кашлі, кровохарканні, легеневій кровотечі, болях у грудній клітці.

називає скарги хворих (в тому числі по латині) із захворюваннями органів дихання; правила збирання харкотиння для лабораторних досліджень (загальноклінічного і бактеріологічного, на мікобактерії туберкульозу);

оволодіває практичними навичками – дослідження дихання з  визначенням його  основних характеристик: частоти, глибини, ритму, типу.

15

5

Догляд за хворими з порушеннями функцій органів травлення.

Загальні симптоми захворювань і функціональних порушень органів травлення: болі в животі, нудота, блювання, печія, відрижка, здуття живота, запори, проноси. Методи і особливості спеціального догляду за хворими гастроентерологічного профілю. Санітарно-гігієнічний і дієтичний режими. Надання першої медичної допомоги при болях у животі, нудоті, блюванні, здутті живота, закрепах, копростазі, проносах. Правила збирання калу для загальноклінічного і бактеріологічного досліджень.

 

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про головні ознаки захворювань органів травлення; методи і особливості спеціального догляду за хворими гастроентерологічного профілю;санітарно-гігієнічний і дієтичний режими; пронадання першої медичної допомоги при болях у животі, нудоті, блюванні, метеоризмі, закрепах, копростазі, проносах, гострій шлунковій і кишковій кровотечі;

називаєправила збирання калу для лабораторного дослідження (загальноклінічного і бактеріологічного, для дослідження на приховану кров і яйця глистів);

оволодіває практичними навичками – методикою та технікою промивання шлунка.

16

5

Перша допомога при отруєннях, тепловому і сонячному ударах. Перша допомога при утопленні, травмах, враженні електричним струмом.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про першу допомогу при отруєннях, тепловому і сонячному ударах; першу допомогу при утопленні,  травмах, враженні електричним струмом.

 

17

5

Парентеральне введення лікарських засобів в організм. Поняття про асептику і антисептику. Будова ін'єкційних шприців і голок. Підготовка шприца до ін´єкції (методика забирання ін'єкційних розчинів в шприц.) Передстерилізаційна обробка та стерилізація інструментарію, що використовується при проведенні ін'єкцій.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про асептику і антисептику, стерилізацію медичного інструментарію; про  шприци та ін’єкційніголки одноразового використання їх будову та класифікацію.;

називаєпереваги і недоліки парентерального шляху введення лікарських засобів; методи стерилізації медичного інструментарію, що використовується при проведенні ін’єкцій,  методи контролю якості стерилізації.

оволодіває практичними навичками – підготовки рук перед проведенням ін’єкції; підготовки шприца до ін’єкції; забору у шприц лікарського препарату із ампул і флаконів; передстерилізаційної обробки інструментарію, що використовується при проведенні ін'єкцій.

18

5

Методика і техніка проведення внутрішньо-шкірної і підшкірної ін'єкцій. Проведення проби на чутливість до антибіотиків. Розрахунок ін'єкційної дози інсуліну.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про внутрішньошкірні проби, ділянки тіла, в яких виконуються внутрішньошкірні та підшкірні ін’єкції, про  можливі ускладнення при виконанні цих ін’єкцій

оволодіває практичними навичками –методикою підготовки шкіри хворого до ін’єкції; методикою та технікою проведення внутрішньошкірних і підшкірних ін’єкцій; методикою розрахунку дози для визначення чутливості до антибіотика та проведення проби на чутливість до антибіотика; методикою розрахунку ін’єкційної дози інсуліну.

19

5

Методика і техніка проведення внутрішньо-м’язових ін'єкцій. Методика визначення ін'єкційної дози антибіотика. Ускладнення при внутрішньом’язових ін'єкціях, заходи їх профілактики.

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про ділянки тіла, в яких виконуються внутрішньом’язові ін’єкції, про  можливі ускладнення при виконанні цих ін’єкцій

оволодіває практичними навичками –методикою розведення антибіотиків та інших порошкоподібних стерильних засобів; методикою розрахування інєкційної дози антибіотика; методикою та технікою проведення внутрішньошньом’язових ін’єкцій;

 

20

5

Методика і техніка проведення внутрішньовенних струминних і крапельних вливань. Ускладнення при внутрішньовенних вливаннях, заходи їх профілактики.

Учень

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

володіє знаннями про місця венепункції; будову периферичних венозних катетерів, правила догляду за катетером; будову системи для внутрішньовенних вливань; можливі ускладнення при внутрішньовенних ін’єкціях та заходи їх профілактики;

оволодіває практичними навичками – методикою та технікою венепункції; методикою та технікою заповнення системи для крапельного внутрівенного вливання стерильних розчинів; методикою та технікою внутрішньовенних струминних інєкцій та крапельних інфузій.

 

21

5

Підсумковий контроль знань по курсу предмету. Проводиться по розробленому  регламенту.

 

Учень:

дотримується  правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів;  вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

в письмовому вигляді викладає свої теоретичні знання;

демонструє практичні навички.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

практичних навичок, які повинен опанувати

учень 10 класу в об’ємі догляду за хворими

 1. Підготовка маточного і робочого розчину хлорного вапна і хлораміну.
 2. Визначення росту і маси тіла хворого.
 3. Визначення об’єму грудної клітки.
 4. Транспортування хворого на кріслі-каталці, на носилках і ручним способом.
 5. Зміна натільної і постільної білизни.
 6. Застосування підкладного судна.
 7. Підмивання хворого.
 8. Гігієна порожнини рота.
 9. Закапування крапель в очі та їх промивання.
 10. Закладання очної мазі за віко очною лопаткою.
 11. Закапування крапель у вухо.
 12. Туалет носа і закапування крапель у ніс.
 13. Вимірювання температури.
 14. Реєстрацій температури і записування температурних кривих на температурному листі.
 15. Застосування гірчичників.
 16. Застосування банок.
 17. Накладання компресу.
 18. Застосування холодного компресу.
 19. Застосування грілки.
 20. Застосування міхура з льодом.
 21. Втирання у шкіру лікарських засобів.
 22. Обробка шкіри дезінфікуючим розчином (етиловим спиртом, йодом).
 23. Годування важкохворого.
 24. Проведення санітарної обробки предметів особистої гігієни.
 25. Проведення заходів по дотриманню лікувально-охоронного та санітарно-епідеміологічного режиму в лікарняній палаті.
 26. Підготовка і відпуск гігієнічної ванни.
 27. Користування функціональним ліжком.
 28. Застосування очисної клізми.
 29. Застосування газовідвідної трубки.
 30. Перекладання хворого з нош на ліжко.
 31. Техніка накладання кровоспинного джгута.
 32. Стерилізація інструментарію, що використовується при проведенні ін’єкцій.
 33. Методика й техніка користування шприцом одноразового користування.
 34. Методика розчинення антибіотиків та техніка проведення внутрішньошкірної проби на чутливість.
 35. Методика та техніка проведення внутрішньошкірних, підшкірних та внутрішньом’язових ін’єкцій.
 36. Методика та техніка проведення внутрішньовенних ін’єкцій.
 37. Методика та техніка збирання стерильної системи для проведення внутрішньовенного крапельного введення.
 38. Методика та техніка користування інсуліновим шприцом.
 39. Методика визначення пульсу.
 40. Методика вимірювання АТ
 41. Визначення дихання та його основних характеристик: частоти, ритму, глибини.
 42. Методика взяття мазка із зіву для бактеріологічних досліджень.
 43. Методика та техніка штучної вентиляції легень.
 44. Методика та техніка непрямого (закритого) масажу серця.

 

Контрольні питання з “Медицини” для учнів 10-х класів.

 

 1. Догляд за хворими і його роль в лікувально-профілактичному процесі.
 2. Медична етика і деонтологія.
 3. Професійна етика медичного персоналу.
 4. Основні професійні обов”язки середнього та молодшого медичного персоналу.
 5. Організація роботи лікувально-профілактичних установ. Стаціонар, поліклініка, клініка.
 6. Методи транспортування хворих.
 7. Структура і організація роботи приймальих відділень.
 8. Основні антропометричні обстеження.
 9. Санітарна обробка хворих в приймальному відділенні.
 10. Виявлення педикульозу та боротьба з ним.
 11. Методи виготовлення дезинфікуючих розчинів- хлораміну, хлорного вапна.
 12. Організація роботи терапевтичного відділення.
 13. Загальний і спеціальний догляд за хворими в терапевтичному відділенні.
 14. Санітарно-гігієнічний та лікувально-охоронний режим відділення та заходи по його забезпеченню.
 15. Види положення хворого в ліжку .Надання хворому зручного положення в ліжку, користування функціональним ліжком.
 16. Гігієна натільної і постільної білизни.
 17. Особиста гігієна хворих. Догляд за обличчям , кінцівками, волоссям , нігтями.
 18. Механізм утворення пролежнів, їх профілактика і лікування.
 19. Роль харчування в лікувальному процесі. Основні принципи лікувального харчування.
 20. Загальні поняття про дієтичне харчування та його організація в лікувальних установах.
 21. Методика і техніка годування важкохворих.
 22. Методи штучного годування хворих.
 23. Значення терморегуляції в забезпеченні нормальної життєдіяльності організму. Температура тіла, її вимірювання та реєстрація.
 24. Класифікація гарячок. Догляд за хворими з гарячкою.
 25. Принципи організації медикаментозного лікування хворих в стаціонарних лікувальних установах.
 26. Пост медичної сестри.
 27. Види лікувальної дії лікарських препаратів.
 28. Основні лікарські форми для внутрішнього застосування та методи їх прийому хворими.
 29. Основні лікарські форми для зовнішнього застосування та методи їх використання.
 30. Оксигенотерапія та методи її проведення.
 31. Основні принципи організації інгаляційних методів лікування.
 32. Застосування банок. Механізм дії. Показання, протипоказання, техніка постановки.
 33. Застосування гірчичників. Механізм дії. Показання, протипоказання, техніка постановки.
 34. Застосування зігріваючого компресу. Механізм дії. Показання, протипоказання, техніка постановки.
 35. Застосування грілки. Механізм дії. Показання, протипоказання. Техніка виконання процедури.
 36. Застосування холоду. Механізм дії. Показання, протипоказання . Техніка виконання процедури.
 37. Користування підкладним судном.
 38. Користування сечоприймачем.
 39. Користування газовивідною трубкою.
 40. Методика проведення очисної клізми. Покази, протипокази.
 41. Методика проведення сифонної клізми. Покази, протипокази.
 42. Методика проведення лікувальних клізм. Покази, протипокази.
 43. Промивання шлунка. Покази, протипокази.
 44. Догляд за шкірою у важкохворих. Умивання, миття рук та ніг.
 45. Догляд за волоссям у важкохворих.
 46. Підмивання та спринцювання важкохворих.
 47. Догляд за ротовою порожниною, очима , вухами та порожниною носа у важкохворих.
 48. Особливості догляду за хворими похилого та старечого віку.
 49. Догляд за агонуючими. Загальні ознаки агонії. Клінічна і біологічна смерть.
 50. Штучна вентиляція легенів.
 51. Непрямий ( закритий ) масаж серця.
 52. Парентеральне введення лікарських препаратів.
 53. Внутрішкірні проби: назва, методика проведення, оцінка результатів.
 54. Ускладнення при внутрім”язевих ін”єкціях, заходи профілактики.
 55. Які ускладнення можуть виникнути при порушенні техніки в/в струминних та крапельних вливань? Заходи по їх профілактиці
 56. Перша допомога при отруєннях.
 57. Перша допомога при сонячному та тепловому ударах.
 58. Перша допомога при утопленні.
 59. Перша допомога при електротравмах.
 60. Якими ознаками ( по латині) проявляються порушення функцій серцево-судинної системи?
 61. Що таке непритомність і які заходи першої медичної допомоги повинні бути надані потерпілому?
 62. Класифікація артеріального тиску ВООЗ. Як змінюється АТ на плечовій артерії у хворого в стані колапсу?
 63. Яка частота пульсу здорової дорослої людини в спокійному стані? Перша медична допомога хворому з приступом серцебиття.
 64. Яку першу медичну допомогу належить надати хворому з приступом болів у ділянці серця?
 65. Які найважливіші скарги (по латині) хворого можуть свідчити про захворювання або порушення функцій органів дихання?
 66. Яку першу медичну допомогу слід надати хворому з сухим кашлем?
 67. Яку першу медичну допомогу слід надати хворому з приступом задухи, яка супроводжується свистом у грудній клітці?
 68. Яку першу медичну допомогу слід надати хворому з інтенсивними болями у грудній клітці?
 69. Як правильно збирати харкотиння для загальноклінічних досліджень?
 70. Які особливості збирання харкотиння для бактеріологічного дослідження?
 71. Якими основними симптомами (по латині) проявляються захворювання органів травлення?
 72. Які заходи із загального догляду мають особливе значення у хворих гастроентерологічного профілю?
 73. Методика збирання калу для загальноклінічного та бактеріологічного досліджень.
 74. Перша допомога при нудоті та блюванні.
 75. Тактика медичної сестри при виникненні у хворого таких станів як: раптові інтенсивні болі у животі, блюванні з блювотними масами кольору «кавової гущі».

 

Перелік практичних навичок для контролю знань.
 1. Визначення росту і маси тіла обстежуваного.
 2. Транспортування обстежуваного на кріслі – каталці.
 3. Транспортування хворого (муляжа) на ношах.
 4. Перекладання хворого (муляжа) з кушетки на ноші або ліжко- каталку.
 5. Продемонструвати переміну постільної білизни.
 6. Продемонструвати переміну натільної білизни.
 7. Продемонструвати методику вимірювання та реєстрації температури.
 8. Підготувати набір засобів, необхідних для постановки банок.
 9. Підготувати набір засобів, необхідних для постановки гірчичників.
 10. Підготувати набір засобів, необхідних для постановки зігріваючого компресу.
 11. Підготувати для використання грілку.
 12. Підготувати набір засобів, необхідних для проведення очисної клізми.
 13. Підготувати набір засобів, необхідних для проведення сифонної клізми.
 14. Підготувати набір засобів для проведення промивання шлунка.
 15. Продемонструвати годування важкохворого.
 16. Вибрати із набору засобів ті , які можна використати для профілактики пролежнів у хворих.
 17. Вибрати із набору лікарських препаратів медикаменти для внутрішнього вживання.
 18. Вибрати із набору лікарських препаратів медикаменти для зовнішнього застосування.
 19. Вибрати із набору лікарських препаратів медикаменти для парентерального застосування.
 20. Продемонструвати будову шприців та голок.
 21. Продемонструвати підготовку шприца до ін”єкції.
 22. Продемонструвати методику проведення внутрішкірної ін”єкції на муляжі.
 23. Продемонструвати методику проведення підшкірної ін”єкції на муляжі.
 24. Продемонструвати методику проведення внутрім”язевої ін”єкції на муляжі.
 25. Розрахувати та набрати в шприц ін”єкційну дозу антибіотика.
 26. Продемонструвати методику проведення штучної вентиляції легень на муляжі.
 27. Продемонструвати методику проведення непрямого масажу серця на муляжі.
 28. Продемонструвати методику дослідження артеріального пульсу.
 29. Продемонструвати методику вимірювання артеріального тиску.
 30. Продемонструвати методику дослідження дихання.

 

 

Регламент проведення контролю знань за курс предмету

Перший етап – демонстрація учнем практичних навичок. Для цього учню пропонується виконати одне з практичних завдань, що передбачені програмою з дисципліни.

Учень, який не опанував практичними навичками і не може виконати практичної частини завдання, не може бути оцінений на бали середнього – високого рівнів.

Другий етап – відповідь на два теоретичні питання, передбачені програмою з дисципліни, та вирішення ситуаційної задачі. Відповідь проводиться в письмовій формі.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ УЧНІВ

Загальні принципи організації і проведення практики на базі медичної установи

 

Основна мета виробничої практики учнів полягає у закріпленні навичок загального і спеціального догляду за хворими, основи яких були засвоєні під час проходження учбової програми загального догляду.

У процесі проходження практики учні повинні удосконалити методи володіння морально-етичними нормами, суворо дотримуватись принципів медичної етики і деонтології, проявляти у спілкуванні за хворими доброзичливість, тактовність, милосердя, чуйність, душевність, співчуття.

Учні, які проявили недбале відношення до своїх обов’язків, зневажливе ставлення до хворих, несумлінність і недобросовісність при виконанні вимог виробничої практики, а також які порушують морально-етичні норми поведінки, звільняються від проходження практики.

У перший день керівник практики знайомить учнів із розпорядком дня і режимом роботи відділення, графіками роботи постових та маніпуляційних медсестер, послідовністю та порядком роздачі ліків, проведення ін’єкцій, ведення медичної документації (журнали реєстрації та виписки хворих, листки лікарських призначень, виписки хворих, виписки медикаментів, оформлення дієтичного харчування). учні знайомляться з розташуванням та особливостями роботи маніпуляційних та процедурних кабінетів, палат інтенсивної терапії, правилами зберігання і використання наркотичних, отруйних та інших сильно діючих препаратів.

Потім учні рівномірно розподіляються по постах чергових медсестер, де під керівництвом викладача-керівника практики при участі середнього медичного персоналу приступають до виконання програми практики.

Учні самостійно, а в необхідних випадках разом із штатним персоналом відділення виконують заходи по догляду за тяжкохворими, надають допомогу хворим по дотриманню особистої гігієни, проводять заміну натільної і постільної білизни, годують тяжких хворих, проводять профілактику пролежнів. Кожен учень повинен щоденно міряти хворим температуру тіла, приводити при необхідності антропометричні дослідження і їх результати фіксувати у щоденникових записах. В процесі проходження практики учні повинні підтримувати санітарно-гігієнічний стан палат, харчоблоку, дотримуватись правил лікувально-охоронного режиму.

За період проходження практики учні зобов’язані оволодіти методикою і технікою виконання спеціальних маніпуляцій та процедур: застосування гірчичників, санок, компресів, пухиря із льодом, грілок, постановка клізм, користування сечозбиральником, підкладним судном. Кожний учень повинен також засвоїти методику і техніку проведення внутрішкірних, підшкірних, внутрішньом’язевих та внутрівенних ін’єкцій, проб Манту та на чутливість до антибіотиків, навчитись налагоджувати систему для внутрівенних крапельних вливань, розраховувати разові дози антибіотика та інсуліну.

Під час вечірнього чергування учні беруть участь у роботі приймального відділення, у підготовці хворих до рентгенологічного дослідження шлунково-кишкового тракту, холецистографії, ренографії, проводять забір виділень хворого.

В прийомному відділенні учні беруть участь у прийомі хворих, в оформленні відповідної медичної документтації, санітарній обробці та транспортуванні пацієнтів у профільне відділення.

За період проходження практики учні обов’язково повинні побувати в очному, отоларингологічному відділенні, де засвоїти навички особливостей догляду, а також в клінічній лабораторії. Крім того, всі учні повинні ознайомитися зі зйомкою ЕКГ в кабінеті функціональної діагностики.

В останній день практики учні складають диференційний залік в письмовій формі. До складання заліку допускаються учні, які виконали в повному об’ємі програму практики.

 

 

Перелік практичних навичок та прийомів:

 • Санітарна обробка хворих.
 • Антропометричні дослідження.
 • Транспортування хворих.
 • Заповнення медичної документації.
 • Зміна натільної та постільної білизни.
 • Особиста гігієна.
 • Термометрія.
 • Підтримання санітарно-гігієнічного режиму.
 • Застосування підкладного судна.
 • Дезінфекція суден, наконечників для клізм.
 • Застосування гірчичників.
 • Застосування банок.
 • Проведення клізм.
 • Участь у підшкірних ін’єкціях.
 • Участь у внутрішньом’язевих ін’єкціях.
 • Участь у внутрішньовенних ін’єкціях.
 • Участь у внутрівенних крапельних вливаннях.
 • Участь у зйомці ЕКГ.
 • Участь у загальноклінічному дослідженні крові, сечі, калу та інших лабораторних дослідженнях.
 • Підготовка та транспортування трупа до паталого-анатомічного відділення.

 

Методичні рекомендації щодо організації і проведення виробничої практики із загального догляду за хворими для учнів 10-х класів

 

Пояснювальна записка

Виробнича практика учнів - невід’ємна ланка учбового процесу згідно програми загального догляду за хворими, важливий елемент в глибокому засвоєнні знань і закріпленні практичних навичок в об’ємі програми догляду за хворими.

Основною метою практики є опанування основних прийомів і методів по загальному догляду за хворими в об’ємі обов’язків молодшого медичного персоналу (молодшої медсестри).

Конкретні завдання практики передбачають оволодіння учнями методичними і технічними прийомами медичного обслуговування хворих у прийомному відділенні (прийом, заповнення відповідної документації, антропо-метричні дослідження, санітарно-гігієнічна обробка, транспортування хворих, дотримання санітарно-гігієнічного та лікувально-охоронного режимів у відділенні, особиста гігієна, зміна натільної і постільної білизни, користування технічними засобамигігієни і забезпечення фізіологічних відправлень, надання хворим першої медичної і най-простішої реанімаційної допомоги, засвоєння принципів медичної етики, деонтології, естетики).

 

Організація та зміст виробничої практики

 

Виробнича практика організується у червні після закінчення учбової програми занять і складання контрольних робіт. До проходження практики допускаються учні, які виконали повністю учбову програму по загальному догляду за хворими і успішно склали екзамен.

Тривалість виробничої практики складає 10 робочих днів по 4 години щоденно (крім суботи і неділі), а також 2-х вечірніх чергувань (з 17.00 до 20.00).

Для керівництва практикою виділяються викладачі із штатного складу працівників, які вели практичні заняття з учнями по догляду за хворими.

На клінічних базах - місцях проведення практики, має бути оформлений чіткий графік роботи і чергувань учнів по відділенню, узгоджений з адміністрацією відділення.

Контроль за якістю роботи і об’ємом виконання практичних навичок здійснює викладач - керівник практики. Безпосереднє виконання заходів по догляду за хворими контролює постова медична сестра.

З метою забезпечення практикантів достатнім об’ємом роботи доцільно їх розташовувати на різних об’єктах (приймальне відділення, фізіотерапевтичне відділення, реанімаційне відділення, пост медичної сестри, процедурний кабінет, палати) невеликими групами (по 2-3 учня) з послідовним їх переміщенням з тим, аби кожний одержав змогу виконати обов’язковий мінімум практичних навичок.

Виконувана робота реєструється у щоденнику, який щоденно підписує викладач. У щоденнику мають бути описані характер виконаної роботи, наведені цифрові дані стосовно її об’ємів, які фіксуються у цифровому звіті.

У щоденнику фіксуються дати 1-ої години роботи та чергувань. Для ведення щоденника доцільно використати учнівський зошит. Викладач – керівник практики веде спеціальний журнал обліку проходження практики учнями. По закінченні практики кожному учню виставляється оцінка за результатами практики. При неможливості проходження практики з поважної причини у визначений строк учень пише відповідну заяву з поясненням мотивів непроходження практики. У такому випадку за рішенням педагогічної ради ліцею та за погодженням з кафедрою практика переноситься на інший час (в неучбовий період).

У перший день практики викладач після вирішення організаційних питань (розподіл учнів по відповідних об’єктах, знайомство з штатним персоналом відділень) знайомить учнів з методичними принципами їх участі у роботі відділення з обов’язковими правилами і вимогами по дотриманню режиму роботи відділення, особливостями і об’ємом роботи молодшого медичного персоналу, порядком оформлення щоденників і цифрових звітів.

 

У процесі проходження практики по догляду за хворими учень повинен:

уміти:

 1. Забезпечувати заходи по дотриманню у відділенні лікувально-охоронного та санітарнo-гігієнічного режимів (вологе прибирання приміщень, холів, палат, кабінетів, санітарних вузлів, здійснювати дезінфекцію предметів особистої гігієни, інструментарію, обладнання, забезпечення режиму провітрювання палат), прибирання тумбочок, приліжкових столиків, підлоги, табуретів, столів.
 2. Проводити заходи по догляду за хворими у приймальному відділенні (прийом і реєстрація, антропометрія, вимірювання температури, санітарна обробка, транспортування хворих).
 3. Здійснювати заходи по гігієнічному догляду за хворими (гігієна обличчя, порожнини рота, кінцівок, забезпечення умов для фізіологічних відправлень у тяжкохворих, годування хворих з постільним режимом, догляд за вухами, волоссям, очима, зміна натільної і постільної білизни, користування функціональним ліжком).
 4. Надавати допомогу медичній сестрі у проведенні окремих маніпуляцій і процедур (застосування банок, гірчичників, компресів, примочок, роздача ліків, підготовка хворих до лабораторних та інструментальних досліджень, передстерилізаційна підготовка інструментарію, участь у проведенні при необхідності найпростіших реанімаційних заходів - штучне дихання методом із рота в рот і непрямий масаж серця).

 

засвоїти навички:

 1. Виготовлення концентрованого (10%) та робочого (0.5%, 1%) розчинів хлорного вапна, 0.2%; 0.5%; 1%; 2% розчинів хлораміну та користування ними з метою дезінфекції приміщень, обладнання та інструментарію.
 2. Заповнення і відпуск гігієнічної ванни.
 3. Методика огляду хворих на педикульоз.
 4. Методика і техніка проведення антропометричних досліджень (зріст, маса тіла, об’єм грудної клітини, живота).
 5. Застосування підкладного судна.
 6. Профілактика пролежнів.
 7. Застосування компресів (холодного і гарячого).
 8. Годування тяжко хворих.
 9. Застосування гірчичників та банок.

10.Закапування капель в око, вухо, ніс.

11.Зміна натільної і постільної білизни.

12.Користування функціональним ліжком.

13.Методика і техніка непрямого масажу серця і штучного дихання “із рота у рот” (на фантомі).

14.Роздача ліків хворим.

15.Збір сечі для проби по Зимницькому.

16.Користування індивідуальним кисневим інгалятором та кисневою подушкою.

 

ДОДАТОК 1

ЩОДЕННИК

виробничої практики (зразок)

Щоденник починається з титулу, який на обкладинці зошита заповнюється за такою формою:

ЩОДЕННИК

виробничої практики по загальному догляду за хворими учня Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

 

 

прізвище, ім’я, по - батькові

Період практики: з _____ по _______ 20__ р.

Керівник практики ___________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові

Змістовна частина щоденника - облік проведеної роботи. Оформлення щоденникових записів проводиться за таким зразком:

Дата і година роботи (чергування)

Зміст роботи

01.06.______р.

9.30-13.30

Працював у палаті терапевтичного відділення.

 

 

Хворому К.

поставив гірчичник на ділянку серця. провів вимірювання температури (4), роздав ліки (5), забезпечив провітрювання палати (1), провів гігієнічне прибирання ліжок (2).

Хворому С. змінив натільну білизну. В палаті №2 годував тяжкохворого за допомогою ложки (поїльника).

Підписи:

03.06.______р.

16.00-20.00

Вечірнє чергування у реанімаційному відділенні.

 

Виміряв температуру, артеріальний тиск (2).

Дослідив пульс (3), застосував підкладне судно (1). Брав участь у проведенні штучного дихання (1).

Збирав сечу для проби по Зимницькому (1).

Поставив банки на спину хворому С.

Підписи: