Освітні компоненти, що передбачені освітньою програмою