Стисла довідка

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ  
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.  БОГОМОЛЬЦЯ

Юридична адреса   : 01601, Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка,13,

Тел.: + 38 044   287-27-38, 289-79-76

www.uml.ua

Рік заснування   – 1990.

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - Ліцей) відповідно до свого Статуту є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ-го ступеня з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої підготовки з профільних дисциплін і виховання в юнаків та дівчат готовності до роботи медичного працівника.

Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (зараз - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) 18 квітня 1990 року першим у колишньому СРСР та в Україні за ініціативою академіка НАН, АМН і АПН України Є.Г. Гончарука відкрив медичні класи, які в 1991 році стали державними медичними ліцеями на базі класичної гімназії №117 імені Лесі Українки (директор - Бойко Л.М.) і природничого ліцею № 157 (директор - В.І. Костенко), які стали необхідним компонентом побудови системи неперервної медичної освіти.

11 червня 1997 року за сприянняМіністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Київської міської державної адміністрації був створенийєдиний Український медичний ліцей,засновникамиякого сталиНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця та Старокиївська (нині Шевченківська) районна державна адміністрація міста Києва.

Сьогодні Ліцей – високопрофесійний науково-педагогічний колектив, який об’єднує сім кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: медичної і біологічної фізики (завідувач кафедри – член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Чалий), біології (завідувач кафедри – член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Романенко), біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії (завідувач кафедри – професор І.В. Ніженковська), медичної та загальної хімії (академік вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.О. Калібабчук), латинської мови (доцент О.Г.  Кисельова ), пропедевтики внутрішньої медицини №1 (член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.З. Нетяженко), української мови та літератури (професор, заслужений працівник освіти України Н.М. Гаєвська) та медичної гімназії № 33 міста Києва.

Ліцей здійснює навчання за державними програмами та має понад 20 інтегрованих авторських програм.

У Ліцеї створений і працює Психологічний центр підтримки обдарованої молоді спільно з відділенням психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України (академік-секретар НАПН України С.Д. Максименко).

Навчальний процес забезпечують понад 90 викладачів: 67 викладачів Університету (8 професорів, 45 доцентів та старших викладачів, решта мають ступінь кандидата наук), серед них 5 академіків та членів-кореспондентів НАН, НАМН, НАПН України, 10 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених лікарів України, Заслужених працівників освіти України, 4 лауреати Державної премії в галузі науки і техніки України та 23 вчителів-методистів.

У Ліцеї створені та працюють науково-педагогічні школи всеукраїнського та європейського рівня.

За роки існування Ліцей випустив понад 2700 учнів, серед яких понад 100 іноземних громадян. Кожний десятий випускник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця - випускник Ліцею. Серед них: 36 випускників Ліцею занесені до Книги Пошани Університету, 370 захистили магістерські, кандидатські та докторські дисертації в Україні, 52 захистили магістерські та докторські дисертації ( PhD , MD ) у провідних країнах світу.

Допрофесійна підготовка здійснюється на базі кращих клінічних та медико-профілактичних закладів охорони здоров’я міста Києва.

Випускникам Ліцею присвоюється кваліфікація “Молодша медична сестра по догляду за хворими” і видаються Свідоцтва встановленого зразка.

Навчальний заклад нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Почесним ДипломомМіністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації.

Ліцей нагороджено 24-ма Золотими медалями Міжнародних освітніх виставок і конкурсів , відповідно до Національного рейтингу України його визнано «Флагманом науки і освіти», присвоєно Почесне звання “Лідер сучасної освіти”.

У Ліцеї навчались і продовжують навчання переможці Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, відомі спортсмени, чемпіони України, Європи.

Ліцей є колективним членом Малої академії наук України з 1997 року.

З 2000 року Ліцей утримує перше місце серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва за результатами наукових конкурсів-захистів Малої академії наук України.

Український медичний ліцей входить до складу фундації асоційованих шкілЮНЕСКО (2000р.).

Ліцей має міжнародні освітні і наукові контакти, закріплені двосторонніми угодами з понад 30 іноземними навчальними закладами освіти Європи та США.