Місія, візія та цінності

МІСІЯ
Місія ліцею – забезпечувати учням якісну освіту, поглиблене вивчення профільних дисциплін; реалізовувати системну допрофесійну підготовку, формувати у здобувачів освіти мотивацію до здобуття медичних спеціальностей і подальшу роботу в системі охорони здоров'я; створювати умови для гармонійного розвитку конкурентоспроможної особистості, розкриття її інтелектуального і творчого потенціалу.

ВІЗІЯ
Візія – спільнота ліцею створює відкрите інноваційне освітнє середовище із високою професійною і корпоративною етикою; використовує досвід кращих українських і міжнародних шкіл та найсучасніші наукові підходи до навчання; формує надійну систему забезпечення якості освіти із постійним моніторингом за зовнішніми і внутрішніми критеріями діяльності.

ЦІННОСТІ
У центрі діяльності закладу знаходиться особистість, обираючи Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця для навчання або роботи вступники, учні та їхні батьки, вчителі, працівники, партнери повинні знати і розділяти його цінності. 

ЛЮДИНА
Ми цінуємо фундаментальне право кожної особистості на гідність, щастя, розкриття власних здібностей, індивідуальність, гармонійний розвиток, самореалізацію і саморозвиток..

СВОБОДА
Ми  поважаємо свободу волі людини, громадянина, особистості  в суспільстві та державі, регульовану законами; розвиваємо академічну свободу, власні ідеї і дії при усвідомленні особистої відповідальності за результат.

ДОВІРА
Ми чесні і порядні по відношенню до себе, колег, учнів та їх батьків, роботи, громади Києва. Діємо однією командою - щиро, впевнено, надійно, об’єктивно і прозоро із дотриманням букви і духу закону. Репутація ліцею і університету для нас вище індивідуальної вигоди.

ЕМПАТІЯ
Наша спільнота завжди відкрита для діалогу і плідної співпраці, виказує повагу до людей, нових ідей, змін. Ми підтримуємо інших, створюємо сприятливі умови для позитивного емоційного стану кожного члена команди ліцею, визнаємо їхній внесок у кінцевий результат діяльності.

КОХАННЯ
Ми щиро любимо те, що робимо, ліцей, університет, Київ, Україну – бажаємо і готові змінювати світ на краще.