Латинська мова 9 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Латинської мови к.ф.н. Шевченко Л.Г., вчитель І категорії Остапенко М.П.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

Вступ. Історія латинської мови. Загальна історія латинської мови. Роль латинської та давньогрецької мови в античному світі та сьогоденні. Латинська фонетика. Латинський алфавіт.

 https://drive.google.com/drive/folders/1YRC_P8aczSKHfwg_DgDtqEiJB8nVLVaN?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DUDwjW4H0yPPVQoS0tU-3GBoTHwZu_kE?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/170f_AjDPMMaVlpeIG6RB4qjDY_7Rq5nC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JHfJY10M3mLRwsoy20Z3P0JP08NQnjkg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SYC6xSpl04ZBDfG2xKd_6z2X6HF9Yq2D/view?usp=sharing

 

 

 

 

у навчальних групах

 

7-11.09

Історія світової наукової терміносистеми. Роль латинської та грецької мови

у навчальних групах

 

14-18.09

Латинська фонетика. Звуки та літери. Коректне написання латинських літер. Написання великої літери. Голосні.

у навчальних групах

 

21-25.09

Латинська фонетика. Дифтонги та диграфи. Приголосні. Латинські буквосполучення. Сполучення з “h” в словах грецького походження.

у навчальних групах

 

28.09-2.10

Наголос. Довгота та короткість складів. Довгота за природою. Короткість за природою.

у навчальних групах