Громадянська освіта 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Історії та гуманітарних дисциплін вчителем-методистом Пілявською О.Д., вчителем-методистом Керасіді І.Г, старшим вчителем Матічиною Н.А.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

 Що таке ідентичність? Ідентичність. Види ідентичності.

Що означає бути громадянином / громадянкою України? Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

 https://www.youtube.com/watch?v=u7NO-aAnfeo

https://www.youtube.com/watch?v=oVWiLjCAl9M

у навчальних групах

 

7-11.09

 Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в суспільстві? Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

Як сім’я впливає на успішність соціалізації індивіда? Соціалізація в сім’ї. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

 https://www.youtube.com/watch?v=lxFv-m5CIRI

у навчальних групах

 

14-18.09

 Молодіжні субкультури. Хто вони? Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

Ціннісні орієнтири — основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості. Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

 https://www.youtube.com/watch?v=j-y9cfDLe2c

у навчальних групах

 

21-25.09

 Практичне заняття «Як ідентифікувати наше середовище» або Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

Узагальнення до розділу І «Особистість та її ідентичність»

 

у навчальних групах

 

28.09-2.10

 Який зв’язок існує між людською гідністю та правами

людини? Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

Звідки беруться права людини та яку вони мають історію? Еволюція прав людини. Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини.

 https://www.youtube.com/watch?v=O2lIhB1hSKQ

https://www.youtube.com/watch?v=6d3PSUBmdAw

https://www.youtube.com/watch?v=nCVCa3mzlIk

https://www.youtube.com/watch?v=pGEfa_VMIsQ

у навчальних групах

 

5-9.10

 Які права як люди ми маємо? Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав

людини? Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

 https://www.youtube.com/watch?v=wGm1sj71OHo

https://www.youtube.com/watch?v=AKWKs9iXt4g

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e22QxfwLC7E&feature=emb_logo

 

 

у навчальних групах

 

12-16.10

 Які права мають діти? Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини.

Як зрозуміти, що твої права порушують? Порушення прав людини.

у навчальних групах