Геометрія 9 клас

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

ЗАНЯТЬ 9-го класу з ГЕОМЕТРІЇ

на 2020-2021 навчальний рік

(70 год., 2 год на тиждень)

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

ПОВТОРЕННЯ – 4 год.

1

I

Розв’язування прямокутних трикутників. Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику

https://www.youtube.com/watch?v=uQ8IGdf53hw

https://www.youtube.com/watch?v=dwdE3hw2LMQ

https://www.youtube.com/watch?v=6aO43r3VxxM

Конспект

2

I

Розв’язування прямокутних трикутників. Теорема Піфагора

https://www.youtube.com/watch?v=5cfVGpaD8A0

https://www.youtube.com/watch?v=7dlDWvzAFqc

Конспект

3

II

Розв’язування прямокутних трикутників. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

https://www.youtube.com/watch?v=H4Xu7ci_Efw

https://www.youtube.com/watch?v=1TmmZGD1iPc

 Конспект

4

II

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=eanzu193gWQ

https://www.youtube.com/watch?v=UwAvLNtGg6E

https://www.youtube.com/watch?v=5uI3IA3DEIc

https://studfile.net/preview/3905272/page:64/

https://subject.com.ua/gdz/mathematics/8klas_3/15.html

Конспект

Тема 1. РОЗВЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ – 16 год.

5

IІІ

Синус, косинус, тангенс і катангенс кута від 0 до 180. Основна тригонометрична тотожність. Формули зведення

https://www.youtube.com/watch?v=e4gTapyCZyE

https://miyklas.com.ua/p/geometria/9/rozv-iazannia-trikutnikiv-15512/sinus-kosinus-tangens-kuta-15513/re-32eef079-c4e8-465d-905a-b2c94c972119

 

 Конспект

6

ІІІ

Синус, косинус, тангенс і катангенс кута від 0 до 180. Основна тригонометрична тотожність. Формули зведення

https://www.youtube.com/watch?v=5_EtocPson8

https://www.youtube.com/watch?v=vD1IqV0Ni20

 Конспект

7

ІV

Теорема косинусів

https://www.youtube.com/watch?v=GizPxTDWuV4

https://www.youtube.com/watch?v=ZYD30eB3zrI

https://www.youtube.com/watch?v=qSc_vh30u5o

https://www.youtube.com/watch?v=GizPxTDWuV4

 Конспект

8

ІV

Наслідки теореми косинусів

https://naurok.com.ua/prezentaciya-naslidki-z-teoremi-kosinusiv-95360.html

 Конспект

9

V

Теорема синусів

https://www.youtube.com/watch?v=9zZVGELq-kE

 Конспект

10

V

Розв’язування трикутників

https://www.youtube.com/watch?v=NHGIT2lPZPM

https://www.youtube.com/watch?v=cXGQHYRXs4k

https://www.youtube.com/watch?v=hUWqA-i9lo4

Конспект

11

Розв’язування трикутників

https://www.youtube.com/watch?v=13bBtCjv9jA https://www.youtube.com/watch?v=qSc_vh30u5o

https://www.youtube.com/watch?v=jC1xWEaekZ0

Конспект

12

 

Розв’язування трикутників

https://www.youtube.com/watch?v=5Pu0Spc5XRI

https://www.youtube.com/watch?v=9Q53jtkhNbk

https://www.youtube.com/watch?v=13bBtCjv9jA

Конспект

13

 

 

VII

Знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними

https://www.youtube.com/watch?v=ql20EJ0qIGE

Конспект

14

VII

Формула Герона

https://www.youtube.com/watch?v=JmeROX9Cvsc

Конспект

15

VIIІ

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=4eZXBnTGBh8

https://www.youtube.com/watch?v=IaA1O9PVViQ&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=19

https://www.youtube.com/watch?v=qQY5nKQnDNc&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=HNbN07WVn4M&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=15

Конспект

16

VIII

Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного і описаного кола

https://www.youtube.com/watch?v=OixrKsB98Hs

Конспект

17

IX

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=XHb5fwLcwf4&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=20 https://www.youtube.com/watch?v=qbwMgyJ4MDQ&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=21

Конспект

18

IX

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=XHb5fwLcwf4

Конспект

19

X

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Розв’язування трикутників»

https://yukhym.com/uk/geometriya/znaity-ploshchu-trykutnyka-rozv-iazky-zadach.html

Конспект

20

X

Контрольна робота з теми: «Розв’язування трикутників»

 

 

Тема 2. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА – 10 год.

21

Правильні многокутники та їх властивості

 

Конспект

22

Формули радіусів вписаних й описаних кіл правильних многокутників

 

 Конспект

23

ХІІ

Формули радіусів вписаних й описаних кіл правильних многокутників

 

Конспект

24

ХІІ

Побудова правильних многокутників

 

Конспект

25

ХІІІ

Розв’язування вправ

 

Конспект

26

ХІІІ

Довжина кола й дуги кола

 

Конспект

27

ХІV

Площа круга та його частин.

 

 

28

ХІV

Розв’язування вправ

 

Конспект

29

ХV

Розв’язування вправ

 

Конспект

30

ХV

Контрольна робота з теми: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

 

Конспект

Тема 3. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ – 10 год.

31

ХVІ

Прямокутна система координат на площині. Відстань між двома точками із заданими координатами

 

Конспект

32

ХVІ

Координати середини відрізка

 

Конспект

33

ХVІІ

Розв’язування вправ

 

Конспект

34

ХVІІ

Розв’язування вправ

 

Конспект

35

ХVІІІ

Поняття про рівняння фігури. Рівняння кола

 

Конспект

36

ХVІІІ

Рівняння прямої

 

Конспект

37

ХІХ

Розв’язування вправ

 

Конспект

38

ХІХ

Розв’язування вправ

 

Конспект

39

ХХ

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Координати на площині»

 

Конспект

40

ХХ

Контрольна робота з теми: «Координати на площині»

 

Конспект

Тема 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ – 12 год.

41

ХХІ

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Колінеарні вектори

 

Конспект

42

ХХІ

Координати вектора

 

Конспект

43

ХХІІ

Дії над векторами

 

Конспект

44

ХХІІ

Дії над векторами

 

Конспект

45

ХХІІІ

Розв’язування вправ

 

Конспект

46

ХХІІІ

Множення вектора на число. Колінеарні вектори

 

Конспект

47

ХХІV

Скалярний добуток векторів

 

Конспект

48

ХХІV

Розв’язування вправ

 

Конспект

49

ХХV

Розв’язування вправ

 

Конспект

50

ХХV

Розв’язування вправ

 

Конспект

51

ХХVІ

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Вектори на площині»

 

Конспект

52

ХХVІ

Контрольна робота з теми: «Вектори на площині»

 

Конспект

Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ – 7 год.

53

ХХVІІ

Поняття про перетворення фігур. Переміщення і його властивості. Рівні фігури

https://www.youtube.com/watch?v=pARDH5aLQ08

https://www.youtube.com/watch?v=zzpjgSg6NbA

 

Конспект

54

ХХVІІ

Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої. Поворот

https://www.youtube.com/watch?v=LMpaApU-ftA

https://www.youtube.com/watch?v=2jvouPV_Luc

https://www.youtube.com/watch?v=Cn2Ncf0UY4s

https://www.youtube.com/watch?v=q4QP3mtNDWo

Конспект

55

ХХVІІІ

Паралельне перенесення.

 

 

Конспект

56

ХХVІІІ

Гомотетія. Подібність фігур

https://www.youtube.com/watch?v=WA4auD6io04

https://www.youtube.com/watch?v=Je2yYEQYl3g

https://www.youtube.com/watch?v=Bsw9mi1v4dM

Конспект

57

ХХІХ

Розв’язування вправ

 

Конспект

58

ХХІХ

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/paralelne-perenesennya-test-22-geometriya-9-klas/

https://matematikatests.in.ua/symetriya-vidnosno-pryamoyi-test-20-geometriya-9-klas/

Конспект

59

ХХХ

Контрольна робота з теми: «Геометричні переміщення»

 

 

60-70           Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. Підготовка до ДПА – 11 год.