Географія 9 клас

Автори календарного планування :
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Історії та гуманітарних дисциплін вчителем-методистом Пілявською О.Д., вчителем-методистом Керасіді І.Г, старшим вчителем Матічиною Н.А.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

 https://www.youtube.com/watch?v=N6AELtA2pBc

у навчальних групах

 

7-11.09

Тема 1. Національна економіка. Національна економіка.(Національне господарство). Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР).

 https://www.youtube.com/watch?v=YiVU3cPWl7A

https://www.youtube.com/watch?v=U0MA0GN-Org

у навчальних групах

 

14-18.09

Секторальна модель економіки країни. Практична робота 1. Аналіз секторальної моделі економіки

 https://www.youtube.com/watch?v=Urnq8uBGCmU

у навчальних групах

 

21-25.09

Форми суспільної організації виробництва. Чинники розміщення виробництва. Форми просторової організації національної економіки.

 https://www.youtube.com/watch?v=Urnq8uBGCmU

у навчальних групах

 

28.09-2.10

Тема 2. Світове господарство. Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці». Типи економічних систем.

 https://www.youtube.com/watch?v=-DRY9_o7Z5s

у навчальних групах

 

5-9.10

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Практична робота 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

 https://www.youtube.com/watch?v=lbDYkNj6q-8

у навчальних групах

 

12-16.10

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації. Узагальнення

 https://www.youtube.com/watch?v=M0VxmMovYGI

у навчальних групах