Фізика 9 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла.

  https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-svitlovi-yavischa-dzherela-ta-priymachi-svitla-shvidkist-poshirennya-svitla-60094.html

https://www.youtube.com/watch?v=FlE7ngJ3L1g

 

 

 

у навчальних групах

 

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

 

Розв’язування задач « Закон прямолінійного поширення світла.»

 

7-11.09

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

 https://www.youtube.com/watch?v=nirntU6Eh3U

https://www.youtube.com/watch?v=2wkL0RjSNn4

 

 

 

у навчальних групах

 

Розв’язування задач « Закон відбивання світла. Плоске дзеркало»

 

Лабораторна робота №1 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

 

14-18.09

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

  https://www.youtube.com/watch?v=PtzldVwaKSo

 

 

 

у навчальних групах

 

Розв’язування задач « Закон заломлення світла»

 

Лабораторна робота №2 «Дослідження заломлення світла та визначення показника заломлення скла відносно повітря»

 

21-25.09

Дисперсія світла. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

  https://www.youtube.com/watch?v=oKOOVhpeqV4

https://www.youtube.com/watch?v=AJkxL53dEhM

 

 

 

у навчальних групах

 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.

 

Лабораторна робота №3 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи»

 

28.09-2.10

Розв’язування задач « Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи»

  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-optichni-priladi-32877.html

 

 

 

у навчальних групах

 

Розв’язування задач « Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи»

 

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри.

 

5-9.10

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

  https://www.youtube.com/watch?v=bI-PesLOc84

 

 

 

у навчальних групах

 

Розв’язування задач «Світлові явища»

 

Контрольна робота №1 «Світлові явища»

 

12-16.10

Захист проектів з теми «Світлові явища»

  https://www.youtube.com/watch?v=EhpBDP_KJ-4

 

 

 

у навчальних групах

 

тематична

 

Постійні магніти,взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.

 

19-31.10

Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика.

  https://www.youtube.com/watch?v=pw_CnYV65DI

 

 

 

у навчальних групах

 

Магнітні властивості речовини та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

 

Розв’язування задач «Правило свердлика. Сила Ампера.»

25.    

2-8.11

 

 

Електромагніти та їх застосування. Магнітна левітація.

https://www.youtube.com/watch?v=oEaJ251vVh8

https://www.youtube.com/watch?v=ENsYsAt3pTI

 

у навчальних групах

26.    

Лабораторна робота №4 «Складання та випробування електромагніту»

27.    

Електродвигуни,гучномовці. Електровимірювальні прилади.

28.    

9-15.11

 

Лабораторна робота №5 «Спостереження явища електромагнітної індукції»

https://www.youtube.com/watch?v=EaaKkz-tkJc

 

у навчальних групах

29.    

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

30.    

Узагальнення та систематизація знань з теми «Магнітні явища»

31.    

16-22.11

 

Контрольна робота №2 «Магнітні явища»

 

у навчальних групах

32.    

Захист проектів з теми «Магнітні явища»

33.    

Узагальнення

34.    

23-29.11

 

Виникнення і поширення механічних хвиль. Фізичні величини,які характеризують хвилі.

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-baryahtar-v-g-dovgiyi-s-o-bozhinova-f-ya-kryuhna-o-o-za-red-v-g-baryahtara-s-o-dovgogo/rozdil-3-17-viniknennya-ta-poshirennya-mehanchnih-hvil-fzichn-velichini-yak-

https://www.youtube.com/watch?v=osM4cTLBPaE

 

у навчальних групах

35.    

Розв’язування задач «Механічні хвилі»

36.    

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку,довжина і частота звукової хвилі.

37.    

30.11-6.12

 

Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки

https://www.youtube.com/watch?v=ND4025HwPjk&feature=emb_logo

 

у навчальних групах

38.    

Лабораторна робота №6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів»

39.    

Розв’язування задач «Звукові хвилі»

40.    

7-13.12

 

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі.Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

https://www.youtube.com/watch?v=gmW7w33zX1o

 

у навчальних групах

41.    

Шкала електромагнітних хвиль.

42.    

Контрольна робота №3 «Механічні та електромагнітні хвилі»

43.    

14-20.12

 

Семінар. «Вплив шуму на людський організм»

 

у навчальних групах

44.    

Захист проектів «Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій»

45.    

Захист проектів «Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій»

46.    

21-27.12

 

Узагальнення

 

у навчальних групах

47.    

48.    

49.

11-15.01

Розв’язання задач «Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили»

  Уроки ZOOM, презентація до уроку на CLASSROOM

 https://www.youtube.com/watch?v=aG-1QShHyvM

 

 

у навчальних групах

50.

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їх фізична природа і властивості. Період піврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.

51.

Розв’язування задач « Закон радіоактивного розпаду»

52.

18-22.01

Розв’язування задач « Закон радіоактивного розпаду»

   Уроки ZOOM, презентація до уроку на CLASSROOM

 

 https://www.youtube.com/watch?v=M8BQW6OPV-g

у навчальних групах

53.

Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон.

54.

Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

55.

25-29.01

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу.

 Уроки ZOOM, презентація до уроку на CLASSROOM

 https://www.youtube.com/watch?v=pSX9xmMeXFI

 

у навчальних групах

56.

Розв’язування задач

57.

Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України.

58.

01-05.02

Екологічні проблеми атомної енергетики.

 презентація до уроку на CLASSROOM

 завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

 

у навчальних групах

59.

Енергія Сонця й зір.

60.

Контрольна робота №4 «Фізика атома та атомного ядра»

61.

08-12.02

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного руху.

 

 

 

презентація до уроку на CLASSROOM

https://www.youtube.com/watch?v=uF3B3e8XoDM

у навчальних групах

62.

Розв’язування задач « Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного руху».

63.

Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння руху.

64.

15-19.02

Розв’язування задач « Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння руху »

 презентація до уроку на CLASSROOM

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrLPM1-b76A

у навчальних групах

65.

Розв’язування задач « Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння руху »

66.

Графіки прямолінійного рівноприскореного

67.

22-26.02

Розв’язування задач « Графіки прямолінійного рівноприскореного»

 

 

 завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

у навчальних групах

68.

Розв’язування задач « Графіки прямолінійного рівноприскореного»

69.

Контрольна робота №5 «Рівноприскорений рух »

70.

01-05.02

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

   презентація до уроку на CLASSROOM

 

 

у навчальних групах

71.

Другий закон Ньютона.

72.

Розв’язування задач « Другий закон Ньютона»

73.

 08-12.02

Третій закон Ньютона

    презентація до уроку на CLASSROOM

https://www.youtube.com/watch?v=zuziKHj3ydY

у навчальних групах

74.

Закон Всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

75.

Розв’язування задач « Закон Всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала»

76.

15-19.02 

Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

 https://www.youtube.com/watch?v=hCyqQR3iI5Y

у навчальних групах

77.

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вертикальний напрямок)

78.

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вертикальний напрямок)

79.

29-02.04 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил» (горизонтальний напрямок)

 https://www.youtube.com/watch?v=r80KKxsBjms

у навчальних групах

80.

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил» (горизонтальний напрямок)

81.

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вздовж похилої площини)

82.

05-09.04 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вздовж похилої площини)

https://www.youtube.com/watch?v=vU0Zkin23b8

 

у навчальних групах

83.

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»

84.

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»

85.

12-16.04 

Узагальнення теми «Закони Ньютона»

 завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

у навчальних групах

86.

Контрольна робота №6 « Закони Ньютона»

87.

Взаємодія тіл. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.

88.

19-23.04 

Розв’язування задач « Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу»

http://youtube.com/watch?v=iqSoj5-tGAM

у навчальних групах

89.

Розв’язування задач « Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу»

90.

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

91.

26-30.04 

Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах

презентація до уроку на CLASSROOM

https://www.youtube.com/watch?v=G8_-LxLgM9s

у навчальних групах

92.

Лабораторна робота №7 «Вивчення закону збереження механічної енергії»

93.

Розв’язування задач « Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах»

94.    

03-07.05

Розв’язування задач « Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах»

    презентація до уроку на CLASSROOM

у навчальних групах

95.    

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі. Прояви законів збереження в теплових,електромагнітних, ядерних явищах.

96.    

Розв’язування задач « Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах»

97.    

10-14.05

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково – технічний прогрес.

завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

у навчальних групах

98.    

Узагальнення теми « Закони збереження»

99.    

Контрольна робота №7           « Закони збереження»

100.                        

17-21.05

Захист навчальних проектів

https://www.youtube.com/watch?v=r3xyDtnkdHM

у навчальних групах

101.                        

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини

102.                        

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

103.                        

24-28.05

Альтернативні джерела енергії

 

у навчальних групах

104.                        

Захист навчальних проектів

105.                        

Захист навчальних проектів