Фізика 11 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

Повторення основних понять по темі «Електростатика»

https://www.youtube.com/watch?v=-T1TlPAU0s0

https://www.youtube.com/watch?v=em42CCD7NvE

у навчальних групах

Електричне поле. Напруженість електричного поля.

Потенціал електричного поля.

 

 

7-11.09

Розв’язання задач «Напруженість електричного поля. Потенціал»

https://www.youtube.com/watch?v=8SaAZrLSSTs

у навчальних групах

Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електричного поля.

Експериментальна робота №1 «Вимірювання енергії зарядженого конденсатора»

 

 

14-18.09

Розв’язання задач «Електроємність. Енергія електричного поля»

https://naurok.com.ua/elektrichniy-strum-elektrichne-kolo-postiyniy-strum-dzherela-strumu-116979.html

у навчальних групах

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму.

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

 

 

21-25.09

Розв’язання задач Закон Ома для повного кола»

https://www.youtube.com/watch?v=lUxPUi5QUmk

у навчальних групах

Експериментальна робота №2

«Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму»

 

 

Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

https://www.youtube.com/watch?v=QYkfFriVgJk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=7x7IDRT6KuQ

у навчальних групах

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. 

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників.

 

28.09-2.10

Розв’язання задач по темі «Електростатика. Електричний струм»

 

у навчальних групах

Контрольна робота №1

тематична

 

5-9.10

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля.

https://www.youtube.com/watch?v=R2TFAeerjgo

у навчальних групах

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.

Розв’язання задач «Індукція магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца»

 

12-16.10

Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.

https://www.youtube.com/watch?v=WSpJX2kCUms

https://www.youtube.com/watch?v=kG-pAK01-uc

у навчальних групах

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Розв’язання задач «Закон електромагнітної індукції»