Фізика 10 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

Світоглядний потенціал природничих наук. Початкові відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу сучасної фізичної науки.

https://www.youtube.com/watch?v=hyEul6F8baw

https://www.youtube.com/watch?v=uF3B3e8XoDM

у навчальних групах

 

Механічний рух та його види. Основна задача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.

 

Рівномірний прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу.

 

 

7-11.09

Розв’язування задач «Рівномірний прямолінійний рух»

https://www.youtube.com/watch?v=Ye3yB2MYNwU

у навчальних групах

 

Закон додавання швидкостей.

 

Розв’язування задач «Закон додавання швидкостей.»

 

 

14-18.09

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості.

https://www.youtube.com/watch?v=scZ_nPk8TzA

https://www.youtube.com/watch?v=5lw4HcJMsEE

у навчальних групах

 

Розв’язування задач «Середня  швидкості»

 

Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу.

 

 

21-25.09

Розв’язання задач « Прямолінійний рівноприскорений рух»

https://www.youtube.com/watch?v=_0wkwI1UVIM

у навчальних групах

 

Експериментальна робота № 1 «Вивчення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху».

 

Розв’язання задач « Прямолінійний рівноприскорений рух»

 

 

Контрольна робота№1 «Рівномірний та рівноприскорений рухи»

https://www.youtube.com/watch?v=NcYxMK_As6Q

у навчальних групах

 

Вільне падіння тіл.

 

Експериментальна робота №2 «Визначення прискорення вільного падіння»

 

28.09-2.10

Розв’язання задач « Вільне падіння».

https://www.youtube.com/watch?v=MDI0GlooJ1s

у навчальних групах

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

 

Експериментальна робота№ 3 « Вивчення руху тіла по колу»

 

5-9.10

Розв’язання задач « Рух тіла по колу».

 

у навчальних групах

 

Розв’язання задач « Вільне падіння.Рух тіла по колу».

 

 Контрольна робота№2 «Вільне падіння. Рух тіл по колу»

 

12-16.10

тематична

https://www.youtube.com/watch?v=ynKGEx15Zdo

https://www.youtube.com/watch?v=Dac43OU2pY0

у навчальних групах

 

Динаміка

 

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.Перший закон Ньютона.