Біологія 9 клас

Календарно-тематичне планування уроків біології та екології
9 клас  (140 годин на рік - 4 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

Автори календарного планування :
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Біології вчителем-методистом Строновою Т.М., вчителем-методистом Козленко С.А., вчителем-методистом Шинкаренко І.М., вчителем-методистом Столяровою С.О.

 

№ з/п

Дата

Тема

Практична частина

Корисні посилання

Примітка

Вступ ( 1 год.) 

1

2

02.09

02.09

Біологія як наука. Предмет біології. Рівні організації біологічних систем.

 

Презентації

http://www.myshared.ru/slide/1248163/

 

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули ( 8 год.)

3

4

03.09

03.09

Вода та її основні фізико – хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/voda-ta-osnovni-fiziko-himichni-vlastivosti-195856.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-himichni-elementi-u-skladi-zhivih-organizmiv-193514.html

 

5

6

09.09

09.09

Органічні молекули. Біологічні макромолекули – біополімери.

 

Презентації:

http://www.myshared.ru/slide/1356596/

 

7

8

10.09

10.09

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

Презентації:

http://www.myshared.ru/slide/1030250/

Відеоурок

https://youtu.be/k9raAokukdQ

 

9

10

16.09

16.09

Ферменти, їхня роль в клітині.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-fermenti-193614.html

 

11

12

17.09

17.09

Вуглеводи та ліпіди.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-organichni-spoluki-vuglevodi-121606.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-organichni-spoluki-lipidi-121960.html

 

13

14

24.09

24.09

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

 

Презентації:

http://www.myshared.ru/slide/1243454/

Відеоурок

https://youtu.be/V6YC97Dj5E0

 

15

16

25.09

25.09

Макроергічні сполуки, АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах. Молекулярні мотори.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-energetichne-zabezpechennya-procesiv-metabolizmu-117329.html

Відеоурок

Розробка уроку https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=75799&token=7dfead3aabe129f6709691695e9931b8

 

17

30.09

 

Практична робота №1

 Розв`язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

Розробка уроку

https://naurok.com.ua/urok-z-biologi-dlya-9-klasu-praktichna-robota-1-rozv-yazuvannya-elementarnih-vprav-zi-strukturi-bilkiv-ta-nukle-novih-kislot-52528.html

 

Тема 2.  Структура клітини (7 год.)

 

18

30.09

Методи дослідження клітин, типи мікроскопії.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-metodi-doslidzhennya-klitin-tipi-mikroskopi-193698.html

 

19

20

21

22

01.10

01.10

07.10

07.10

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-odno--ta-nemembranni-organeli-195473.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-dvomembranni-organeli-194742.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-struktura-eukariotichno-klitini-poverhneviy-aparat-193965.html

Відеоурок

https://youtu.be/JWq41NilW3w

 

23

24

08.10

08.10

Ядро, його структурна організація та функції.

 

Розробка уроку

https://naurok.com.ua/urok---podorozh-yadro-yogo-strukturna-organizaciya-ta-funkci-158643.html

Відеоурок

https://youtu.be/aQEy6mz1Nz4

 

25

26

27

15.10

15.10

21.10

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Лабораторні роботи

1.Вивчення будови клітин.

2.Вивчення структурно - функціональної різноманітності клітин

Презентації:

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична

Відеоурок

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична https://youtu.be/bBymW0PtVT0

Розробка уроку

https://naurok.com.ua/urok-tipi-klitin-ta-hnya-porivnyalna-harakteristika-prokariotichna-ta-eukariotichna-klitinikar-127608.html

 

28

21.10

Узагальнення знань

 

 

 

Тема 3. Принципи функціювання клітини  (5 год.)

29

30

22.10

22.10

Обмін речовин та енергії.Основні шляхи розчеплення органічних речовин в живих організмах.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-obmin-rechovin-ta-energi-osnova-funkcionuvannya-biologichnih-sistem-119847.html

Відеоурок

https://youtu.be/lmwJTKemJoc

 

31

32

04.11

04.11

Біохімічні механізми дихання.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-energetichne-zabezpechennya-procesiv-metabolizmu-117329.html

Відеоурок

https://youtu.be/9UVd5KKSQaU

 

33

34

05.11

05.11

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

 

Презентації:

 http://www.myshared.ru/slide/1336763/

Відеоурок

https://youtu.be/CFH3ry4z9X0

 

35

11.11

Хемосинтез.

 

Розробка уроку

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=69251&token=04ceed1819802fd3edb0e16cfe85d80b

Презентації

http://www.myshared.ru/slide/1341544/

 

36

11.11

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

Розробка уроку

https://naurok.com.ua/urok-bazovi-principi-sintetichnih-procesiv-u-klitinah-ta-organizmah-47253.html

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації.(17 год.)

 

37

38

39

40

12.11

12.11

18.11

18.11

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-organizaciya-spadkovogo-materialu-eukariotichno-klitini-ta-yogo-realizaciya-117875.html

 

41

42

19.11

19.11

Транскрипція та основи її регуляції. Основні типи РНК.

 

Ментальна карта                                             https://naurok.com.ua/mentalna-karta-na-temu-biosintez-bilkiv-transkripciya-143349.html

Відеоурок

https://youtu.be/ZUOKlpYFGXQ

https://youtu.be/sNBmN360rAc

 

43

25.11

Генетичний код.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/rozrobka-interaktivno-prezentaci-genetichniy-kod-81459.html

 

44

45

25.11

26.11

Біосинтез білка.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetichniy-kod-i-translyaciya-154640.html

Відеоурок

https://youtu.be/9zUAWNqaT6g

 

46

26.11

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

Презентації:

http://player.myshared.ru/17/1102917/slides/slide_1.jpg

Відеоурок

 https://youtu.be/aRXLnxl0M3I

 

47

02.12

 

Практична робота №2

Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.

Презентації:

http://player.myshared.ru/77/1379427/

 

48

49

02.12

03.12

Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз.

 

Презентації:

http://www.myshared.ru/slide/775572/

 

50

51

03.12

09.12

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-meyoz-rekombinaciya-dnk-130631.html

Відеоурок

https://youtu.be/X9gYslzpCxQ

 

52

09.12

Генетичне та епігенетичне спадкування.

 

Презентації:

http://player.myshared.ru/28/1305274/

 

53

10.12

Розмноження живих організмів.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-nestateve-rozmnozhennya-179589.html

 

54

10.12

Класифікація способів розмноження.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-stateve-rozmnozhennya-i-stateviy-proces-178252.html

Відеоурок

https://youtu.be/npYS90Pks-U

 

55

56

16.12

16.12

Статеві клітини та запліднення.

 

Презентації:

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zaplidnennya-osoblivi-formi-zaplidnennya-180630.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-meyoz-osoblivosti-gametogenezu-v-lyudini-statevi-klitini-179172.html

Відеоурок

https://youtu.be/6pdtHZLJypo

 

57

58

 

17.12

17.12

Закономірності індивідуального розвитку.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-embriogenez-50034.html

 

59

23.12

 

Уявлення про життєві цикли.

 

Презентації:

Відеоурок

https://youtu.be/dqZ0ob-13As

 

60

23.12

Узагальнення знань

 

 

 

Тема 5.   Закономірності успадкування ознак (10 год.)

61

62

24.12

24.12

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovni-ponyattya-genetiki-117635.html