Біологія 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Біології вчителем-методистом Строновою Т.М., вчителем-методистом Козленко С.А., вчителем-методистом Шинкаренко І.М., вчителем-методистом Столяровою С.О.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

1.

1-4.09

ТЕМА. Структура клітини. Клітинна мемебрана. Цитоплазма та органели

 https://drive.google.com/file/d/1Bq3wU35qu6F30jB6m7BrCC5Xdne2R1Ts/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CG59-5-B2mmx1y0qaxfvCQOlOaw-9rKj/view?usp=sharing

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/bologya-9-klas-pdrychnik-k-m-zadorozhniyi/tema-3-printsipi-fynktsonyvannya-kltini/kltinne-dihannya

https://www.youtube.com/watch?v=qUKpWJBUlO8

 

 у навчальних групах

2.

Ядро. Структурна організація та функції.

3.

Різноманітність клітин. Узагальнення. Самоконтроль.

4.

ТЕМА.  Принцпи функціонування клітин. Обмін речовин та енергії. Розщеплення органічних речовин у живих організмах. Клітинне дихання, його біохімічні механізми.

5.

Фотосинтез: світлова та темнова .  Хемосинтез. Потік речовин, енергії та інформації з клітини.

6.

 

7-11.09

Узагальнення.

 https://www.youtube.com/watch?v=z872aqZTNJo

https://www.youtube.com/watch?v=MhP8YnGT8ic

https://www.youtube.com/watch?v=NcniAubNxXM

у навчальних групах

7.

 ТЕМА. Збереження та реалізація спадкової інформації. Ген та його будова. Геном про- та еукаріотів. Хромосоми, їхні функції та будова.

8.

Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез  білка.  Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК.

9.

Поділ клітин. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Статеві клітини та запліднення. Закономірності індивідуального розвитку.

10.

Узагальнення.

11.

 

14-18.09

Біологія та екологія як комплексні науки. Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя.

Практична робота №1 Довести наявність / відсутність критеріїв життя для запропонованих об′єктів.

 https://www.youtube.com/watch?v=P-vW1mNYQ5M

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-v-10-klasi-za-novoyu-programoyu-sistematika-85020.html

у навчальних групах

12.

Біологія та екологія як комплексні науки. Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя.

Практична робота №1 Довести наявність / відсутність критеріїв життя для запропонованих об′єктів.

13.

Основні види наукових творів.

Практична робота №2. Проаналізувати різні види біологічних / екологічних наукових творів, визначити їх особливості, мету та завдання, недоліки та переваги.

14.

Узагальнення

15.

Біологічна система живого світу. Поняття про штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого світу.

16.

 

21-25.09

Бінарна номенклатура. Принципи сучасної класифікації організмів. Створення систем живих організмів.

https://www.youtube.com/watch?v=O3h8GPcmldo

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vid-kriteri-vidu-biologiya-11-klas-3350.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-10-klas-principi-suchasno-naukovo-klasifikaci-organizmiv-122191.html

у навчальних групах

17.

Вид як базовий таксон. Критерії виду.

18.

Практична робота №3. Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин та тварин, що належать до однієї родини.

19.

Рівні  і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття в природі і житті людини. Методи вивчення  біорізноманіття (інвентаризація, моніторинг, складання екологічного прогнозу).

20.

Біоіндикація. ПРОЕКТ: оцінка стану повітря даної місцевості методами ліхеноїндикації.

21.

 

28.09-3.10

Трьохдоменна система органічного світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій, та Еукаріотів. Місце вірусів у системі живої природи.

 https://www.youtube.com/watch?v=3hLh5-oJiPg

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovni-grupi-organizmiv-bakteri-arhe-eukarioti-171446.html

https://www.youtube.com/watch?v=Tr_gb8Pd8WU

 

 

 

 

 

 

у навчальних групах

22.

Основні характеристики, таксони та різноманітність представників домену Археї.  Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії.

23.

Сучасна систематика Еукаріот. 5 основних супергруп (Екскавати, Амебозої, Опістоконди, Археплстиди, SAR) та некласифіковані таксони. Еволюційні зв′язки між прокаріотами та еукаріотами.

24.

Наземні рослини. Різноманітність вищих спорових рослин.

25.

Різноманітність насінних рослин.

26.

 

5-10.10

Різноманітність насінних рослин.

 https://www.youtube.com/watch?v=Cx5eJ0Bosls

 

 

 

 

 

у навчальних групах

27.

Гриби та грибоподібні організми

28.

Тварини. Різноманітність безхребетних та хребетних тварин,  їх значення в екосистемах та житті людини.

29.

Анамнії та амніоти.

30.

Практична робота №4. Визначення систематичного положення організмів своєї місцевості.

31.    

 

12-17.10

 

Екосистемне біорізноманіття.

https://drive.google.com/file/d/1gTjCRSqwsZpDz3l752lyG_Qphtm2fg4f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QhGDHI_wjEfrr3TNnnCcSWNd5l3rg9yd/view?usp=sharing

у навчальних групах

32.    

Флористичні та фауністичні царства – найвищий ранг біорізноманіття.

33.    

Ендеміки, аборигени та космополіти.

34.    

Зміни в біорізноманіття шляхом інтродукції та інвазії: причини, наслідки, перспективи.

35.    

Узагальнення. Біорізноманіття як ресурс і основа збереження життя на Землі.

36.    

19-24.10

Потреба людини у речовинах і хімічних елементах. Перетворення речовин в організмі людини.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-v-10-klasi-za-novoyu-programoyu-osoblivosti-obminu-rechovin-v-avtotrofnih-organizmiv-85070.html

https://futuro.in.ua/videos/517-shcho-take-metabolizm.html

у навчальних групах

37.    

Джерела енергії і речовин для організмів. Харчова та енергетична цінність продуктів харчування. Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для життєдіяльності організмів.

38.    

Типи живлення організмів за джерелом енергії та джерелом Карбону.

 

39.    

Субстрати, умови, етапи метаболізму. Хімічні й фізичні основи метаболізму. Фактори, що впливають на метаболізм: спадковість, умови середовища, вік, стать, спосіб життя.

 

40.    

Внутрішнє середовище організму та підтримання його сталості.