Алгебра 9 клас

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

ЗАНЯТЬ 9-го класу з АЛГЕБРИ

на 2020-2021 навчальний рік

(70 год., 2 год на тиждень)

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

ПОВТОРЕННЯ – 4 год.

1

I

Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь

https://www.youtube.com/watch?v=N9NU3dy_RAs

https://www.youtube.com/watch?v=gvkv953G70E

https://www.youtube.com/watch?v=TCfEEoz0fp0

Конспект

2

I

Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта

https://www.youtube.com/watch?v=BxrCBbTFiyA

https://www.youtube.com/watch?v=1oJxDxg9tnw

Конспект

3

II

Квадратний тричлен

https://www.youtube.com/watch?v=rVrqcIyFG_w

https://www.youtube.com/watch?v=xwEyWyMgfNA

 Конспект

4

II

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних, і застосування їх при розв’язуванні задач

https://www.youtube.com/watch?v=mHguqrI1h9U

https://www.youtube.com/watch?v=zVnnaTwwdic

https://www.youtube.com/watch?v=yGbBWoXbLsE

https://drive.google.com/file/d/136zqPfe2Pzb3FToGoZTyce6IUKTev-2F/view

https://www.youtube.com/watch?v=OQb3krD_bwM

Конспект

Тема 1. НЕРІВНОСТІ – 16 год.

5

IІІ

Числові нерівності

https://www.youtube.com/watch?v=OxVGsySLCVU

https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS8M

https://www.youtube.com/watch?v=RIwnZINQBAU

 Конспект

6

ІІІ

Властивості числових нерівностей

https://www.youtube.com/watch?v=1E7FfQDd2ug

 Конспект

7

ІV

Додавання і множення числових нерівностей

https://www.youtube.com/watch?v=c0wBGQEICnk

https://www.youtube.com/watch?v=MHNl4Je6LaY

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pochlenne-dodavannya-ta-mnozhennya-nerivnostey-62151.html

 Конспект

8

ІV

Розв’язування вправ

 https://www.youtube.com/watch?v=bCp_PbqhDIY

 Конспект

9

V

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=mzJiEiHR6RM

https://www.youtube.com/watch?v=zDalUnSdaaY

https://www.youtube.com/watch?v=9aFk6tLxo80

https://www.youtube.com/watch?v=VhKHcfF003I

https://www.youtube.com/watch?v=f7a2xOF4vm8

https://www.youtube.com/watch?v=NwjixWHnbq8

 Конспект

10

V

Нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

https://www.youtube.com/watch?v=6EltXHz6jpA

https://www.youtube.com/watch?v=-0p393AW0BU  

Конспект

11

Об’єднання та переріз множин. Числові проміжки

https://www.youtube.com/watch?v=JwiuNsXV8tY

https://www.youtube.com/watch?v=OL-aW4vJeKs

Конспект

12

 

Лінійні нерівності з однією змінною

https://www.youtube.com/watch?v=RxB9DB6s4b8

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/11439

Конспект

13

 

 

VII

Розв’язування нерівностей з однією змінною

https://www.youtube.com/watch?v=-0p393AW0BU

https://www.youtube.com/watch?v=couJXChvMRY

Конспект

14

VII

Розв’язування вправ

https://verfilmeshd.gratis/23-dicas-de-beleza-inteligentes-que-ajudarao-voce-a-ficar-linda-todos-os-dias/

Конспект

15

VIIІ

Розв’язування вправ

https://sites.google.com/view/zno--maths/%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8

Конспект

16

VIII

Системи нерівностей з однією змінною

https://www.youtube.com/watch?v=FO5_x1GvYT0

https://www.youtube.com/watch?v=s6QwRYBhIYA

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/11439

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/11440

Конспект

17

IX

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=0U-pxnewii8

Конспект

18

IX

Розв’язування вправ

https://www.matematichka.com.ua/klasi/9-klas/video-uroky-alhebra

Конспект

19

X

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Нерівності»

 

Конспект

20

X

Контрольна робота з теми: «Нерівності»

 

 

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ – 25 год.

21

Функція. Область визначення, область значень, графік функції

 

Конспект

22

Властивості функцій

https://www.matematichka.com.ua/klasi/9-klas/video-uroky-alhebra

 Конспект

23

ХІІ

Властивості функцій

 

Конспект

24

ХІІ

Перетворення графіків функцій

 

Конспект

25

ХІІІ

Перетворення графіків функцій

 

Конспект

26

ХІІІ

Розв’язування вправ

 

Конспект

27

ХІV

Розв’язування вправ

 

 

28

ХІV

Розв’язування вправ

 

Конспект

29

ХV

Квадратична функція, її графік і властивості

 

Конспект

30

ХV

Квадратична функція, її графік і властивості

 

Конспект

31

ХVІ

Розв’язування вправ

 

Конспект

32

ХVІ

Розв’язування вправ

 

Конспект

33

ХVІІ

Нерівність другого степеня з однією змінною

 

Конспект

34

ХVІІ

Нерівність другого степеня з однією змінною

 

Конспект

35

ХVІІІ

Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною

 

Конспект

36

ХVІІІ

Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною

 

Конспект

37

ХІХ

Системи рівнянь із двома змінними

 

Конспект

38

ХІХ

Системи рівнянь із двома змінними

 

Конспект

39

ХХ

Розв’язування систем рівнянь із двома змінними

 

Конспект

40

ХХ

Розв’язування систем рівнянь із двома змінними

 

Конспект

41

ХХІ

Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь

 

Конспект

42

ХХІ

Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь

 

Конспект

43

ХХІІ

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Квадратична функція». Розв’язування вправ

 

Конспект

44

ХХІІ

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Квадратична функція». Розв’язування вправ

 

Конспект

45

ХХІІІ

Контрольна робота з теми: «Квадратична функція»

 

Конспект

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ – 14 год.

46

ХХІІІ

Числові послідовності. Способи задання послідовностей

https://www.youtube.com/watch?v=dhc5f7t-2pI

Конспект

47

ХХІV

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/chyslovi-poslidovnosti-test-15-algebra-9-klas/

Конспект

48

ХХІV

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

https://www.youtube.com/watch?v=Fw2bebYgsCk

https://www.youtube.com/watch?v=HDI2fZ496fs

Конспект

49

ХХV

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/aryfmetychna-progresiya-test-16-algebra-9-klas/

Конспект

50

ХХV

Сума перших n членів арифметичної прогресії

https://www.youtube.com/watch?v=5LHE0TAVQNA

Конспект

51

ХХVІ

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/suma-n-pershyh-chleniv-aryfmetychnoyi-progresiyi-test-17-algebra-9-klas/

Конспект

52

ХХVІ

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

 

Конспект

53

ХХVІІ

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/geometrychna-progresiya-test-18-algebra-9-klas/

Конспект

54

ХХVІІ

Сума перших n членів геометричної прогресії

https://vseosvita.ua/library/video-urok-suma-n-persih-cleniv-geometricnoi-progresii-9-klas-algebra-238955.html

Конспект

55

ХХVІІІ

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/suma-n-pershyh-chleniv-geometrychnoyi-progresiyi-test-20-algebra-9-klas/

Конспект

56

ХХVІІІ

Розв’язування вправ на прогресії. Розв’язування прикладних задач

 

Конспект

57

ХХІХ

Розв’язування вправ на прогресії. Розв’язування прикладних задач

 

Конспект

58

ХХІХ

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Числові послідовності»

 

Конспект

59

ХХХ

Контрольна робота з теми: «Числові послідовності»

 

 

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І СТАТИСТИКИ – 7 год.

60

ХХХ

Основні правила комбінаторики

https://vseosvita.ua/library/video-urok-osnovni-pravila-kombinatoriki-9-klas-algebra-238849.html

https://www.youtube.com/watch?v=RpT0hnVOjf4

Конспект

61

ХХХІ

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

https://vseosvita.ua/library/video-urok-castota-ta-jmovirnist-vipadkovoi-podii-9-klas-algebra-240033.html

https://www.youtube.com/watch?v=76GTAuK-lc0

Конспект

62

ХХХІ

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/kombinatorni-pravyla-sumy-i-dobutku-test-21-algebra-9-klas/

https://matematikatests.in.ua/klasychne-oznachennya-jmovirnosti-test-23-algebra-9-klas/

Конспект

63

ХХХІІ

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки

https://vseosvita.ua/library/video-urok-pocatkovi-vidomosti-pro-statistiku-9-klas-algebra-244781.html

Конспект

64

ХХХІІ

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/statystychni-dani-test-24-algebra-9-klas/

Конспект

65

ХХХІІІ

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики»

 

Конспект

66

ХХХІІІ

Контрольна робота з теми: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики»

 

 

67-70           Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. Підготовка до ДПА – 4 год.