Педагогічна рада
Положення

 

У ліцеї функціонує постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

 

Педагогічна рада розглядає питання:

  • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї;
  • планування та режим роботи ліцею;
  • варіативної складової робочого навчального плану;
  • переведення учнів до наступних класів, їх випуску, видача документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
  • участі в інноваційній та експериментальній діяльності ліцею , співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
  • морального та матеріального заохочення учнів та працівників ліцею;
  • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
  • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників ліцею за невиконання ними своїх обов’язків;
  • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу .

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.