Звіти

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

КОШТОРИС

З В І Т
Українського медичного ліцею
Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця
за 2015-2016 навчальний рік

Розділ 1
Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

 

                Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - Ліцей) відповідно до свого Статуту є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ-го ступеня з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої підготовки з профільних дисциплін і виховання в юнаків та дівчат готовності до роботи медичного працівника.
Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (зараз - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) 18 квітня 1990 року першим у колишньому СРСР та в Україні за ініціативою академіка НАН, АМН і АПН України Є.Г. Гончарука відкрив медичні класи, які в 1991 році стали державними медичними ліцеями на базі класичної гімназії №117 імені Лесі Українки (директор - Л.М. Бойко) і природничого ліцею № 157 (директор - В.І. Костенко), які стали необхідним компонентом побудови системи неперервної медичної освіти.
11 червня 1997 року за сприяння Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Київської міської державної адміністрації був створений єдиний Український медичний ліцей, засновниками якого стали Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та Старокиївська (нині Шевченківська) районна державна адміністрація міста Києва.
Сьогодні Ліцей – високопрофесійний науково-педагогічний колектив, який об’єднує шість кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: медичної і біологічної фізики (завідувач кафедри – член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Чалий), біології (завідувач кафедри – член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Романенко), медичної та загальної хімії (академік вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.О. Калібабчук), латинської мови (доцент О.Г. Кисельова), пропедевтики внутрішньої медицини №1 (член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.З. Нетяженко), української мови та літератури (професор, заслужений працівник освіти України Н.М. Гаєвська) та медичної гімназії № 33 міста Києва.
Ліцей здійснює навчання за державними програмами та має понад 20 інтегрованих авторських програм.
У Ліцеї створений і працює Психологічний центр підтримки обдарованої молоді спільно з відділенням психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України (академік-секретар НАПН України С.Д. Максименко).
Навчальний процес забезпечують понад 90 викладачів: 67 викладачів Університету (8 професорів, 45 доцентів та старших викладачів, решта мають ступінь кандидата наук), серед них 5 академіків та членів-кореспондентів НАН, НАМН, НАПН України, 10 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених лікарів України, Заслужених працівників освіти України, 4 лауреати Державної премії в галузі науки і техніки України та 25 учителів-методистів.
За роки існування Ліцей випустив понад 2900 учнів, серед яких понад 100 іноземних громадян. Кожний десятий випускник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця - випускник Ліцею. Серед них: 78 випускників Ліцею занесені до Книги Пошани Університету, 396 захистили магістерські, кандидатські та докторські дисертації в Україні, 58 захистили магістерські та докторські дисертації (PhD, MD) у провідних країнах світу.
Допрофесійна підготовка здійснюється на базі кращих клінічних та медико-профілактичних закладів охорони здоров’я міста Києва.
Випускникам Ліцею присвоюється кваліфікація “Молодша медична сестра по догляду за хворими” і видаються Свідоцтва встановленого зразка.
Ліцей першим серед медичних навчальних закладів України був відзначений Великою Срібною медаллю Міжнародної Педагогічної Академії за досягнення в галузі освіти, культури та науки.
Навчальний заклад нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Почесним Дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації.
Ліцей нагороджено 30-ма Золотими медалями Міжнародних освітніх виставок і конкурсів, відповідно до Національного рейтингу України його визнано «Флагманом науки і освіти», присвоєно Почесне звання“Лідер сучасної освіти”.
У Ліцеї навчались і продовжують навчання переможці Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, відомі спортсмени, чемпіони України, Європи.
Підтвердженням високого рівня якості навчання в Ліцеї є результати Зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Серед випускників Ліцею (2008-2016 рр. ) 24 учні отримали по 200 балів з української мови і літератури, біології, хімії, фізики. Щорічно більше 30% випускників складають ЗНО на високому рівні. Сьогодні навчальний заклад входить у ТОП-200 ліцеїв та гімназій України за результатами ЗНО.
Ліцей є колективним членом Малої академії наук України з 1997 року. Наукове товариство ліцеїстів імені А.П. Ромоданова в 2001році першим в Україні серед загальноосвітніх закладів освіти було нагороджено найвищою відзнакою “Золота Сова” Президії Малої академії наук України, яку вручив на Загальних зборах академії Герой України, Президент НАН України, академік Б.Є. Патон.
З 2000 року Ліцей утримує перше місце серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва за результатами наукових конкурсів-захистів Малої академії наук України.
Випускник 2016 року Харченко Павло став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Учні Ліцею у цьому році стали переможцями Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа – людина – виробництво - екологія», Всеукраїнського конкурсу Intel - Еко – Україна 2016 – національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF, Всеукраїнського фестивалю науки – 2016.
Традиційно у цьому році відбулася Всеукраїнська олімпіада з базових дисциплін для вступників до Ліцею. Переможцями стали 60 учнів з ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл міста Києва та 5 областей України.
З 2000 року Вчена рада Інституту нейрохірургії НАМН України імені академіка А.П. Ромоданова прийняла рішення про нагородження учнів ліцею персональними стипендіями. У цьому році 7 випускників нагороджено Персональною стипендією за високі досягнення у навчанні та наукових дослідженнях.
Український медичний ліцей входить до складу фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО (2000р.).
Ліцей має міжнародні освітні і наукові контакти, закріплені двосторонніми угодами з понад 30 іноземними навчальними закладами освіти Європи та США.
У 2015-2016 навчальний рік Ліцей отримав два Гран-прі у номінаціях «Лідер з надання високої якості навчання» та «Лідер впровадження інноваційних технологій у навчально-виховнй процес» танагороджений чотирма Золотими медалями на Міжнародних виставках у номінаціях: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога», «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в систему освіти», «Профорієнтаційна робота серед молоді, «Науково-дослідна діяльність навчального закладу», «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді».
Міжнародним Благодійним Фондом імені П. Куліша з 1997 року започатковано присудження персональних стипендій найкращим викладачам та учням Ліцею. У 2016 році 7 випускників та 2 викладачів Ліцею отримали Почесні сертифікати та персональні стипендії Фонду.
У 2016 році Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця закінчують 143 випускника. З них: 7– отримують Золоті медалі за високі досягнення у навчанні; 4 – Срібні медалі за досягнення у навчанні, 23 – стали призерами ІІ-го (міського) етапу, 1 - ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 43 – ІІ –го (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 12 –ІІІ-го (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Розділ 2

Завдання і проблеми, над якими працював заклад

 • профільна підготовка учнівської молоді на медичні спеціальності;

 • виявлення ефективних напрямів професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею;

 • особистісна орієнтація освіти;

 • формування національних і загальнолюдських цінностей;

 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті професійної освіти;

 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

 • впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;

 • підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників ліцею, посилення їх державної і суспільної підтримки;

 • розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;

 • інтеграція ліцейної освіти до європейського та світового освітніх просторів;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;

 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;

 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,

 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Педагогічний колектив продовжував працювати над особистісно - зорієнтованим навчально-виховним процесом. Це дало можливість більш поглиблено працювати над гармонійним розвитком творчої особистості, учнівського самоврядування, проводити профорієнтаційну роботу з учнями на різні медичні спеціальності та індивідуальну роботу з учнями за інтересами, продовжувати роботу з обдарованими дітьми. Особлива увага приділяється рівневій диференціації учнів, об’єктивності оцінювання досягнень.
У 9 класах 57 учнів здобули базову середню освіту, 17 з них отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.
У 10 класах навчалося 129 учнів, якість навчальних досягнень становить 63,3 %.
Здобули повну загальну середню освіту 143 учні.

 

Розділ 3
Створення умов для здобуття
повної загальної середньої освіти.

Ліцей – середній медично-профільний навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді до навчання у вищому медичному навчальному закладі та до роботи в установах охорони здоров’я  в якості молодшого медичного персоналу.
                У навчальному закладі немає учнів, які б порушували вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти.
                У ліцеї створені необхідні умови для обов’язкового здобуття повної загальної середньої освіти. Забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з високим професійним рівнем дало можливість виконати повністю державні програми, провести навчально-виробничу медичну практику ліцеїстів 10 класів на клінічних базах та провести успішно державну підсумкову атестацію у випускних 9 та 11 класах.
                Комп’ютерний клас, мультимедійний комплекс базової школи, інтерактивні дошки, мережа інтернет НМУ дають можливість впроваджувати нові інноваційні технології в навчально-виховному процесі.
                Протягом кількох років у ліцеї працює рада, яка розглядає на своїх засіданнях питання про посилення профілактичної роботи серед підлітків, питання соціального захисту неповнолітніх, організаії літнього відпочинку, залучення дітей до занять в гуртках та секціях, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення прав і свобод дитини, запобігання правопорушень та злочинів. Ведеться профорієнтаційна робота на медичні спеціальності.
Вихованню деонтологічної культури учнів сприяє робота факультативу «Основи ділової етики та медичної деонтології», на якому особлива увага приділялася формуванню таких важливих категорій, як обов’язок, совість, милосердя лікаря, висвітлювалися психологічні аспекти медичної діяльності і взаємовідносин лікаря і хворого.
        У всіх цих напрямках роботи учні розкривають свою особистість, свої таланти та здібності.

Розділ 4
Науково-методичне забезпечення роботи закладу,
робота педагогічної ради.

                Основною ланкою, яка забезпечує науково-методичне керівництво в ліцеї, є Науково-методичний центр ліцею, що працював над темою «Впровадження інноваційних технологій у навчання та виховання за умов професійної орієнтації учнів ліцею на медичні спеціальності». Свою роботу він спрямовує на допомогу педагогічному колективу в реалізації проблемних питань навчально-виховного процесу, забезпечує індивідуальну практичну діяльність педпрацівників у таких напрямках:

 • здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної, інноваційної та раціоналізаторської діяльності педагогів;

 • проектування, прогнозування, моделювання; конструювання освітнього процесу;

 • діагностика, експертиза й моніторинг педагогічної праці.

З метою удосконалення професійної майстерності, задоволення індивідуальних запитів учителів, допомоги молодим колегам у ліцеї була організована  робота творчих об’єднань:

   • ТО викладачів природничого циклу дисциплін (Голова проф. Чалий О.В.);

   • ТО викладачів гуманітарного циклу дисциплін (Голова к.ф.н. Пилипей О.В.);

   • ТО викладачів спеціального циклу дисциплін (Голова доц., к.м.н. Дідківська Л.А.);

   • ТО кураторів ліцею (Голова вчитель-методист Дорошкевич Н.В.).

Члени методичної ради ліцею надавали всебічну допомогу творчим об’єднанням у плануванні, у самоосвітній підготовці викладачів, у підготовці до атестації, вивчали їх роботу, допомагали в розробці методичних матеріалів до „Скриньки майстерності”
Цілеспрямована робота велась методичною радою щодо надання методичної допомоги вчителям та заохочення їх до застосування  інноваційних технологій у навчальному процесі, розробки та проведення мультимедійних уроків. Такі уроки викликають зацікавленість з боку учнів, допомагають їм більш якісно засвоювати програмовий матеріал.
Значна роль у підвищенні майстерності вчителів, їх фаховій підготовці належить атестації вчителів. Згідно Положення про атестацію педагогічних працівників України пройшли атестацію 13 викладачів ліцею, з них: 5 – підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 - підтвердили педагогічне звання учитель-методист, 6 - присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 5 – присвоїли педагогічне звання «старший учитель», 2 - присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».
Викладачі – члени творчих груп, інноваційних центрів - вирішували проблеми педагогічної практики.
З цією метою здійснили: добірку матеріалів, удосконалили навчальний зміст посібників для учнів, створили збірники з кодованими відповідями, підготували лекції, доповіді, творчі звіти, склали методичні рекомендації, продовжили роботу над авторськими програмами, підготували матеріали для методичних збірників, опублікували статті, оформили буклети, випустили методичні рекомендації, провели обмін набутим досвідом  підготували та подали на затвердження до Міністерства освіти і науки України навчальні програми для учнів ліцею: «Латинська мова» для учнів 9-10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, профільних (медичних) ліцеїв та гімназій. Автори: Кісельова О.Г. - завідувач кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доцент; Ніколаєнко О.І. - к.філ.наук, доцент кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). «Історія медицини», факультатив для учнів 10-11 класів. Автори: Пілявська О.Д. – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, викладач історії Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Керасіді І.Г. – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, викладач історії Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; «Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності», факультатив для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Автор Іваненко Р.В. – к.пед.наук, учитель вищої категорії, учитель-методист, заступник директора Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Медицина (Загальний і спеціальний догляд за хворими) та валеологія  для профільного навчання учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (медичний профіль). Автори: Нетяженко В.З. - завідувач кафедри пропедевтики медицини внутрішніх хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор; Дідківська Л.А. - доцент кафедри пропедевтики медицини внутрішніх хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; «Основи масажу» для учнів 10-11 класів, автор: вчитель Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Демиденко А.М.; «Основи медичної етики та деонтологічної культури» - курс за вибором для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, автори: директор медичної гімназії №33 міста Києва к.п.н. Переймибіда Л.В.;заступник директора Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця к.п.н. Іваненко Р.В.; вчитель-методист Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Дорошкевич Н.В.
Психологічна служба ліцею працювала згідно положення „Про науково-психологічний центр медичного ліцею”, за основними функціями: профорієнтаційна, прогностична, психодіагностична, психокорекційна, наукова, консультативна, соціально-реабілітаційна, виховна та культурна. Проведено анкетування батьків, учнів ліцею щодо адаптації ліцеїстів 9 та 10 класів до навчання в медичному ліцеї, а 11-х - в медичному університеті, розроблено програму психологічного обстеження та корекційно-розвивальних занять, оформлено психологічні картки учнів ліцею. Проводилася просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та сім'ї, здійснювалося превентивне виховання з метою формування у ліцеїстів орієнтації на здоровий спосіб життя, на захист психологічного здоров'я, профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу. Здійснювалася психологічна просвіта учнів, батьків та викладачів; діагностування рівня адаптації до умов навчання в медичному ліцеї, спостереження за процесом їх формування в учнівських колективах; психодіагностика особистих якостей, психодіагностика темпераменту, інтелекту, характеру.
ТО викладачів природничого циклу дисциплін працювало над проблемою: “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій на уроках природничого циклу дисциплін”. Багато зусиль направлено на підвищення науково-методичного рівня викладання предметів природничого циклу. Протягом року велась активна робота в методичному кабінеті. Під час проведення декади предметів природничого циклу були сплановані та проведені такі заходи: інтелектуальний конкурс-змагання «Зірки медичного ліцею»; засідання школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого»; виховний захід на тему: «Вплив інформаційних технологій на здоров’я людини»; звіт НТЛ імені А.П. Ромоданова «Досягнення й перспективи учнів-членів МАН»; конкурс стіннівок на тему: «Альтернативні джерела енергії: фантастика і реальність».
                ТО викладачів гуманітарного циклу дисциплін працювало над проблемою: “Впровадження інтерактивних технологій навчання, спрямованих на отримання учнями міцних знань, на розвиток їхньої пізнавальної активності, формування критичного мислення, вдосконалення комунікативних можливостей і творчих здібностей на уроках дисциплін гуманітарного циклу”.
Викладачами української мови та літератури під керівництвом кандидата філологічних наук, вчителя вищої категорії, викладача української мови та літератури – Пилипей О.В. проводилася робота з професійної орієнтації ліцеїстів на медичні спеціальності. На засіданнях ТО вчителів гуманітарного циклу: проводилася підготовча робота до Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; підготовка заходів щодо Дня української писемності та мови; заходів до річниці з Дня народження Івана Франка, 145 річниці від дня народження Лесі Українки, 125 років від дня народження П.Тичини; був розроблений план проведення святкування шевченківських днів; проведено конкурс читців «О слово рідне!» до Дня української писемності та мови. У День рідної мови проведено «Парад Вишиванок». Відбувалось обговорення результатів якості навчання та викладання латинської та англійської мов.
                ТО викладачів спеціального циклу дисциплін працювало над проблемою: “Формування у ліцеїстів професійно важливих початкових умінь і навичок, засвоєння учнями валеокультури, розвиток особистих рис і якостей, необхідних для професійної діяльності лікаря”.
                На засіданнях ТО викладачів предметів спеціального циклу: затвердили план роботи семінару-практикуму «Проблеми розвитку особистості майбутнього лікаря»; план проведення декади предметів спеціального циклу; сплановали участь учнів у міській інформаційно-оздоровчій акції «Здорове серце» до Всесвітнього дня здорового серця; розробили заходи щодо Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями; заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.
Колегія кураторів ліцею (керівник Дорошкевич Н.В.) працювала над проблемою: “Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів. Впровадження виховної системи, скерованої на самореалізацію, самовдосконалення і саморозвиток особистості в умовах навчання в медичному ліцеї”. Спрямувала свою роботу на виховання гармонійно розвиненої, фізично здорової особистості учня, здатної до майбутнього самовизначення, до реалізації себе у професії лікаря або провізора. Успіх вирішення даної проблеми залежить в значній мірі від самостійної роботи кураторів та врахування специфіки дитячого колективу. Тому корисними були консультації для  кураторів, проведені на ліцейних семінарах, нарадах при директорі, педагогічних радах.
               

Співпраця Українського медичного ліцею
НМУ імені О.О.Богомольця з вищими навчальними закладами та установами

 • Науково-учбовий Центр прикладної інформатики НАН України

 • Інститут філології Київського національного університету імені Т.Шевченка

 • Київський політехнічний інститут

 • Ніжинський педагогічний університет ім М.В.Гоголя

 • Державний Пущинський університет (м. Пущино Московської області, Росія)

 • Інститут фізики НАН України

 • Інститут математики НАН України

 • Інститут ботаніки НАН України

 • Інститут фізіології НАН України

 • Інститут нейрохірургії НАМН України ім. академіка А.П.Ромоданова.

Робота педагогічної ради ліцею

Колегіальною формою управління в ліцеї є педагогічна рада, яка у 2015-2016 навчальному році провела 10 засідань, на яких розглядала наступні питання:
Про підсумки роботи ліцею у 2014-2015 н.р. та визначення пріоритетних напрямів роботи на новий 2015-2016 н.р.
Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи, навчального плану на 2015-2016 н.р., режиму роботи ліцею, правил внутрішнього розпорядку
Про забезпечення учнів ліцею підручниками, викладачів – програмами та навчально-методичною літературою
Про збереження життя та здоров’я учнів та викладачів ліцею
Про організацію і планування методичної роботи в ліцеї
Про затвердження внутрішнього розпорядку для учнів ліцею
Про результати перевірки навчальних досягнень окремих учнів
Про організацію роботи гуртків, факультативів, консультацій, ведення їх обліку та оцінювання навчальних досягнень учнів
Про результати участі ліцею у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок»
Про результати перевірки відвідування учнями ліцею «Буква Н в класному журналі»
Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання
Про заборону обігу готівкових коштів та забезпечення заходів щодо запобігання корупції в ліцеї
Про стан впровадження навчальної проблеми «Науково-методичне та організаційне забезпечення інноваційного розвитку профільної освіти в умовах медичного ліцею»
Про виконання державних навчальних програм, ведення шкільної документації за І семестр 2015-2016 н.р.
Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, дорожньо-транспортного та побутового травматизму за 2015 р. та організацію роботи на 2016 р.
Про стан підготовки до ДПА та ЗНО 2016
Роль самоосвіти у підвищенні компетентності вчителя
Про претендентів на нагородження Золотими та Срібними медалями.
Про початок навчального року у системі ЦЗ.
Аналіз стану виховної роботи в ліцеї у І семестрі 2015-2016 н.р.
Про неухильне дотримання педагогічної етики викладачами ліцею
Про попередження дитячого травматизму в ліцеї.
Про виконання державних програм у 2015-2016 н.р.
Про звільнення випускників ліцею від ДПА.
Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями та здійснення контролю за дотриманням вимог щодо нагородження.
Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями за особливих умов.
Про допуск учнів 10-х класів до кваліфікаційного екзамену з медицини. Організація та проведення медичної практики.
Про закінчення учнями 11-х класів ліцею.
Про нагородження золотими та срібними медалями випускників ліцею.
Про нагородження випускників ліцею золотими та срібними медалями за особливих умов.
Про присвоєння кваліфікації “Молодша медична сестра по догляду за хворими” випускникам ліцею
Про претендентів серед учнів 9-х класів на отримання свідоцтва з відзнакою.
Про закінчення учнями 9 класу, нагородження свідоцтвами з відзнакою. Про переведення учнів 9 класу у 10 клас.
Про якість рівня навчальних досягнень учнів з української мови та історії України за результатами річного оцінювання та ДПА.
Про обговорення проекту плану роботи ліцею на 2015-2016 н. р.
Про попередження дитячого травматизму в ліцеї.
Про переведення учнів 10-их класів до 11-их.
Про нагородження похвальними листами учнів 10-х класів.
Про погодження робочого навчального плану ліцею на 2016-2017 н.р. 
Розділ 5

Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.

                Дотримуючись багаторічних традицій і творчих підходів у роботі з обдарованими і здібними учнями, у ліцеї постійно велась робота з обдарованими дітьми, проводились різноманітні конкурси (конкурс читців, знавців української мови, „Юний медик”), що допомагало виявити талановитих дітей і розвивати їх здібності. У вересні - жовтні були проведені класні та ліцейні етапи олімпіад з усіх предметів, у яких взяли участь 78 учнів (деякі ліцеїсти брали участь у декількох олімпіадах). Визначені команди для представлення ліцею на районних олімпіадах.
78 учнів медичного ліцею брали участь у 10 олімпіадах з базових предметів, призерами та переможцями ІІ (районного) етапу олімпіад стали 43 учнів, ІІІ (міського) – 12 учнів та 1 учень став призером ІV Всеукраїнського етапу здобувши ІІІ місце.
У рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та з метою залучення творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької експериментальної, конструкторської, пошукової роботи, активізації діяльності та удосконалення змісту роботи Наукового товариства ліцеїстів ім. акад. А.П. Ромодановав ліцеї у грудні 2015 р. було проведено відбірковий (ліцейний) етап конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН. Працювало 6 відділень і 10 секцій, у роботі яких взяли участь 65 ліцеїстів (19,5%), на участь у ІІ (міському) етапі направлено 21 роботу (32%).
Переможцями стали: 11 кл. –2 призери, з них: І місце – 1, ІІІмісце – 1. 10 кл. –ІІІ місце – 4
Ромадіна Діана, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце на Beijing Youth Science Creation Competition у м. Пекін, Китай.
Випускник 11-А Харченко Павло став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Випускниця 11-Г класу Яаврумян Асія одержала 200 балів з біології на ЗНО-2016.
З метою забезпечення оптимальних умов для розвитку здібної, обдарованої особистості, стимулювання і заохочення науково-дослідницької роботи ліцеїстів 7 учням ліцею вручено дипломи та персональні стипендії ім. академіка А.П. Ромоданова.
6 ліцеїстів-переможців ІІ (міського) етапу МАН нагороджено почесними іменними сертифікатами та одноразовими преміями Міжнародного благодійного фонду «Фонд П. Куліша».
За 2015-2016 навчальний рік Ліцей отримав два Гран-прі у номінаціях «Лідер з надання високої якості навчання» та «Лідер впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес» та 4 Золоті медалі на Міжнародних виставках у номінаціях: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога»,  «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в систему освіти», «Профорієнтаційна робота серед молоді, «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді».

 

Розділ 6

Огранізація виховної роботи. Основні заходи. Робота гуртків та секцій, профілактика правопорушень неповнолітніми
Працюючи за основними напрямками виховного процесу, заклад протягом 2015-2016 н.р. виконував такі завдання:

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;

 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;

 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,

 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Враховуючи те, що ліцей працює над проблемою професійної орієнтації учнівської молоді на медичні спеціальності та особистісно-зорієнтований навчальний процес, гармонійний розвиток творчої особистості, виділяються декілька напрямків виховної роботи:

 • патріотичне виховання;

 • формування засад здорового способу життя та виховання деонтологічної культури учнів;

 • морально-правове виховання;

 • творчий розвиток особистості учня, індивідуальна робота з учнями за інтересами;

 • професійна орієнтація на медичні спеціальності;

 • художньо-естетичне виховання.

Працюючи за напрямком патріотичного виховання, в ліцеї забезпечувалося виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки: цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки, продовжувала працювати Рада з військово-патріотичного виховання в ліцеї.
Свято Знань в ліцеї було проведено за тематикою «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе». Учні 10-А та 11-В класів перший урок на тему «Патріотизму вчимося у Грушевського» провели у музеї М. Грушевського. Учні 11-А та 11-Б класів відвідали музей Історії України та прослухали лекцію на тему: «Українське державотворення».
21 вересня 2015 н.р. було проведено заходи, присвячені роковинам подій у Бабиному Яру: перегляд хроніки «Київ у роки окупації. Бабин Яр.»; лекція для учнів 9-10 класів «Дорога смерті».
У ліцеї проводилися заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, відзначалися День Соборності України. У День вшанування рідної мови парламентом ліцею було проведено конкурс читців «О слово рідне!».
З нагоди Дня захисника України та релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувся благодійний ярмарок, виручені кошти були передані до  Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” для воїнів АТО, що проходять медичне лікування.
Були сплановані та проведені заходи щодо відзначення 73-річниці партизанського руху в Україні: вивчення подій і фактів Руху Опору на території України, екскурсія до Парку партизанської слави.
До 25-ї річниці вшанування Революції на граніті в ліцеї було проведено ряд заходів, спрямованих на виховання в учнів патріотизму та любові до рідного краю.
3 листопада 2015р. учні ліцею взяли участь в урочистостях з нагоди 71-ї річниці визволення України та 72-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників, які проводив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 10 листопада 2015 р. в приміщенні Київського міського Палацу ветеранів відбулася зустріч учнів ліцею із ветеранами Другої світової війни. Прозвучали вірші у виконанні учнів 10-Акласу. Ветеранів вітали квітами.
21 листопада 2015р. – в День гідності та свободи в ліцеї пройшли заходи присвячені цій даті: урок-лекція:«Демократичні цінності прав і свобод людини»; майстер-клас із виготовлення святкових жовто-блакитних стрічок для всіх учнів ліцею; покладання квітів до місця загибелі Небесної Сотні на Хрещатику; випуск загальноліцейної тематичної газети «Європейське майбутнє  України».
З нагоди трагічно-пам’ятних днів, присвячених 82 річниці Голодомору у ліцеї відбулася акція «Запали свічку пам’яті», а також інші заходи: уроки історії за темами: «Політичні причини Голодомору в Україні», «Голодомор в Україні 1932-1933рр. Людський вимір трагедії»; Літературний урок: «Сучасний етап літературного визнання  Голодомору як геноциду»; перегляд  документального фільму: «Живі» режисер – C. Буковський; покладання квітів до монументу пам’яті жертвам Голодоморів (Михайлівська площа).
19 лютого 2016 року учасники навчально-виховного процесу віддали шану пам’яті героям Небесної Сотні. Скорботною хвилиною мовчання вшанували загиблих, поклали квіти до пам’ятного знака Небесній сотні на липовій алеї Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, запалили поминальні свічки. З повагою вислухали виступ Є.М. Нищука, «голосу» Майдану, безпосереднього учасника подій лютого 2014 року. Також учні ліцею взяли участь у заході вшанування пам’яті студента НМУ імені О.О. Богомольця Володимира Юричка, який був на Майдані, але героїчно загинув у зоні АТО.
З 7 по 12 березня 2016 року до 202 річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка в ліцеї проводились шевченківські дні: покладання квітів до пам’ятника великому кобзарю; екскурсії до музею Т.Г.Шевченка; літературні уроки; урок-фестиваль «Поетична світлиця» де учнями виконувались  вірші поета та твори сучасних митців, присвячених Шевченку; перегляд вистави «Сон» учнями 9-х класів в Академічному театрі на липках.
30 березня 2016 року за ініціативи керівництва Центрального санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України та адміністрації ліцею з метою національно-патріотичного виховання та забезпечення професійної орієнтації учнів на медичні спеціальності відбулась екскурсія для учнів ліцею до Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”. Учні ознайомилися з клінічною, лікувально-діагностичною та науковою базою ГВКГ, а також із музеєм госпіталю; відвідали військовослужбовців Збройних Сил України із зони АТО, що проходять лікування після поранень. Діти побажали всім воїнам якнайшвидшого одужання та вручили подарунки.
Відзначаючи  День пам’яті та примирення, ліцеїсти виготовили квіти маку – символи пам’яті в Україні і Європі та подарували їх ветеранам під час мітингу в НМУ імені О.О. Богомольця з нагоди 71-річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 71-річниці завершення Другої світової війни.
Були проведені заходи щодо відзначення 74 річниці початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Другої світової війни: виховні години на тему: «Остарбайтерство як складова частина нацистського «нового порядку» в окупованій Україні в роки Другої світової війни»; уроки-семінари на тему: «Питання долі остарбайтерів в сучасних німецько-українських відносинах».
Відбулися заходи на відзначення 30 річниці Чорнобильської катастрофи 20.04.16 р.: на базі Національного музею МВС України «Чорнобиль» було проведено ІІІ Київський учнівський форум на тему: «Гуманітарні аспекти чорнобильської катастрофи: 30 років потому»; в рамках роботи асоційованих шкіл ЮНЕСКО учні ліцею висадили зелені насадження на території Державного закладу «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України» (Пуща-Водиця).
7 травня 2016 р. з метою формування національної свідомості і людської гідності, виховання загальнолюдських якостей учні ліцею взяли участь у заходах організованих Національним ботанічним садом  ім.  М.М. Гришка до Дня Матері. Були висаджені зелені насадження та квіти.
10-18 травня 2016 р. до Дня Європи в ліцеї проводились цікаві заходи. Учні відвідали також  міські заходи на Софіївській площі міста Києва.
Протягом року відбувалося вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі (м. Вінниця, м. Чернігів, м. Львів, екскурсії по Києву); зустрічі з відомими людьми. 19 травня в ліцеї відбувся Всеукраїнський День вишиванки.
За напрямком формування здорового способу життя були охоплені учні 9-11 класів.
Були сплановані та проведені, заходи спрямовані на профілактику негативних звичок та пропаганду здорового способу життя. Це питання обговорювалося на нарадах при директорі, засіданнях творчого об’єднання кураторів, на батьківських зборах та зазначені у відповідних наказах по ліцею.
З 7.09 по 11.09.15р. з метою попередження нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, травмування та загибелі у побуті в ліцеї було проведено тиждень безпеки життєдіяльності. В межах якого проводилися профілактичні лекції за темами: «Я обираю здоровий спосіб життя», «Страшні хвороби нашого століття», «Дошлюбні статеві стосунки. За та проти». Також проведені Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень безпеки дитини.
З 15.09 по 18.09 15р. викладачами фізичної культури були проведені «Олімпійські уроки» для учнів 11-х класів.
Відповідні питання профілактики негативних звичок піднімались кураторами на батьківських зборах.
19.10.15р. учні 9-х та 10-х класів відвідали «Молодий театр» та переглянули виставу «Втеча з реальності» (профілактика ВІЛ\СНІДу). Перегляд вистави «Молодого театру» - «Звідки беруться діти» (грудень 2015р.)
У листопаді лікарем ПАГ-Косей Н.В. була проведена лекція «Психологічні аспекти залежності: алкоголізм, наркоманія, ігроманія».
Лікарем Лук’яненко О.В. проведено лекцію «Обережно! Пиво». Учнів ознайомили з впливом на організм підлітків слабоалкогольних напоїв та наслідками їх вживання.
З 7 листопада 2015 року учні ліцею розпочали навчання на курсах з домедичної та екстреної медичної допомоги, які проходять в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер». Курси відповідають стандартам Європейської ради реанімації та сучасним протоколам надання медичної допомоги в Україні: Базова реанімаційна допомога (Basic Life Support – BLS) Травма Домедична допомога у випадку надзвичайних ситуацій. З учнями працюють кваліфіковані волонтери-інтерни, що мають міжнародні сертифікати і входять до Європейської реанімаційної спілки. Ліцеїсти навчалися надавати першу долікарську допомогу. Ці навички корисні для майбутніх лікарів. 98 учнів одержали  сертифікат міжнародного зразка.
Викладачами предмету Основи здоров’я проведено захист учнівських презентацій на теми: «Вплив наркотичних речовин на підлітковий організм», «Наслідки вживання психотропних речовин», «Наслідки ранніх статевих стосунків».
Протягом року відбулися зустрічі з представниками волонтерської організації «Надія по всьому світу», було проведено бесіди та тренінги на зміцнення стосунків у колективі та профілактику негативних звичок.
Парламент ліцею до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (1.12.15) підготував загальноліцейну стіннівку, присвячену цій проблемі, та виступ агітбригади «Хроніка сучасності. Зупинись! Замислись!»
У лютому згідно графіка були проведені лекції окремо для дівчаток та хлопчиків: «Статеві відносини. Планування сім’ї. Інтимна гігієна».
Вихованню деонтологічної культури учнів сприяла робота факультативу «Основи етики та деонтології», на якому особлива увага приділялася формуванню таких важливих категорій, як обов’язок, совість, милосердя лікаря, висвітлювалися психологічні аспекти медичної діяльності і взаємовідносин лікаря і хворого.
Учениця 10 класу ліцею, Ромадіна Діана стала переможцем Всеукраїнського конкурсу Intel Еко Україна 2016, отримавши ІV місце.
У рамках відзначення Всесвітнього дня здоров'я для учнів 9-х класів випускниками ліцею, а нині студентами Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ніколаєнко Софією - Головою ради Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, (3 курс) та Згурським Петром, членом СНТ імені О.А. Киселя (4 курс) було проведено лекцію «Цукровий діабет: етіологія, патогенез, симптоми, профілактика».
6-8 квітня учні ліцею Харченко Павло (11-А) та Ромадіна Діана (10-Б) взяли участь у ХІV міжнародній науковій конференції молодих науковців з біології «Шевченківська весна 2016». Працюючи у секції № 6 – загальна біологія для школярів – молоді науковці презентували доповіді на теми своїх наукових досліджень, проведених у Малій академії наук України.
Над питанням формування здорового способу життя у ліцеї постійно працює психологічна служба під керівництвом практичного психолога Гапонової Г.К.
За напрямком правової та громадянської освіти в ліцеї було забезпечено вивчення й роз’яснення учням: основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції про права дитини; проведено декаду правових знань (7.12-12.12.2015), класні батьківські уроки на правову тематику, диспути. Здійснювалася відповідна робота з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх Постійно здійснювалася робота по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх:
1.09-10.09 вересня 2015 року ліцей брав участь у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок».
9.11-15.11 листопада проводився тиждень дорожнього руху, де нагадувалось учням про правила поведінки у громадському транспорті та на дорогах міста. Обговорювалися маршрути безпечної дороги до ліцею та додому. В рамках тижня проводився Єдиний урок «Безпека на дорозі – безпека життя»
З нагоди 24-річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини у ліцеї були сплановані та проведені такі заходи: тематичні виховні години у 9 та 10-х класах на тему: «Принципи та цінність прав людини», тематичні виховні години у 11-х класах на тему: «Право на освіту», День прав людини «Міжнародні стандарти прав людини та стан їх реалізації в Україні».
У грудні (7-12.12.15) в ліцеї проводився Всеукраїнський тиждень права, під час якого здійснювалася інформаційно-просвітницька робота щодо питань правової освіти населення. В рамках якого проводилось:
- єдиний всеукраїнський урок «Права людини»;
- Інформаційно-просвітницька робота щодо питань правової освіти населення: «Антикорупційна правова освіта і методи запобігання корупції.» затвердженого розпорядженням КМДА від 27.08.2015 № 830;
- урок-практикум «Відображення прав дитини в Конституції   України» (9-ті класи).
- тематичні виховні години «Відображення прав дитини в Конституції України» (для 9 класів), «Конституційні гарантії прав людини і громадянина» (для учнів 10-11 класів);
- Батьківські уроки - «Конституційне право України та гілки влади» (провів практикуючий юрист, підполковник податкової міліції Ковчі А.Л. 11-А клас) та «Боротьба з корупцією в Законодавстві України» (провела юрист-адвокат адвокатського об’єднання Самар О.І. 10-Б,В класи).
На відзначення 24 річниці незалежності України в ліцеї проводилися: інформаційно-освітня робота з вивчення і популяризації національної історії та культурної спадщини, книжково-ілюстративна виставка «24 роки незалежності», екскурсійні подорожі по містам України з метою вивчення історичного минулого України (Львів,Вінниця, Чернігів), Україна», спортивні змагання «Лицарський турнір».
Утвердження гендерної грамотності.
15 жовтня 2015 р. в ліцеї був проведений єдиний урок гендерної грамотності на тему: «Гендерна рівність – запорука здорового суспільства». Психолог ліцею Гапонова Г.К. провела анкетування учнів та викладачів «Гендерна рівність в суспільстві». Бібліотекар ліцею Цицельська В.В. підготувала книжкову виставку «Гендерна абетка». На уроках правознавства учнями були підготовані доповіді за відповідними темами.
Профілактика правопорушень та злочинності серед дітей. Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів.
Представниками учнівського самоврядування та адміністрацією ліцею постійно проводився контроль за відвідуванням учнями уроків в ліцеї та на кафедрах НМУ.
Було проведено тематичні виховні години з правової тематики в 9-11 класах у рамках проведення тижня правових знань. Батьківські уроки «Кримінальне право і підлітки» проводились батьками-фахівцями з юриспруденції.
Психологом ліцею Гапоновою Г.К. проведено лекції для батьків (на батьківських зборах 18-20.02) за темами «Підлітковий вік. Самореалізація дитини та соціальне оточення», «Участь батьків у дитячому самовизначенні».
З 14.03-19.03 були проведені лекції в 9-10 класах за правовою тематикою: «Профілактика ксенофобських та расистських проявів, толерантного та доброзичливого ставлення до всіх національностей», «Декларація прав людини та Конвенція ООН про права дитини».
Для учнів 11х класів викладачем правознавства Матічиною Н.А. проведено роз’яснювальну лекцію за темою «ЗНО – вимоги, правила та твої права» (15.02.16).
У ліцеї відбуваються засідання координаційної ради з профілактики правопорушень.
У ліцеї систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота по профілактиці поширення расистських проявів. Це бесіди з учнями, які проживають у гуртожитках Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; лекції для учнів 9-11 класів: «Конфліктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків» (про непримиренне ставлення до антигуманних ідеологічних доктрин, що пропонують класову, групову, національну, расову ненависть, поширюють ідеологію фашизму).
Вчинення злочинів відносно дітей. Проводиться інформаційно-просвітницька робота з ліцеїстами щодо попередження насильства та вчинення злочинів відносно неповнолітніх:

 • Бесіди з учнями 9-х класів «Міжнародні стандарти захисту прав дитини від насильства».

 • Лекція для учнів 10 класів «Реалізація права дитини на захист від насильства державою Україна під час військових дій».

 • Висвітлення питань на батьківських зборах: «Стосунки в сім’ї», «Відповідальне батьківство», «Дитяча психологія в підлітковому віці».

 • Психологом ліцею проводяться регулярні анкетування «Я і мій власний світ».

Інформаційно-просвітницька робота щодо попередження злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей, жорстокого поводження підлітків один до одного.
Проводилися лекції для учнів 9-11 класів про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх та розповсюдження дитячої порнографії.
Учні 9 класів відвідали лекцію «Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх».
Також постійно проводиться ознайомлення нових учнів та викладачів ліцею з Законом України «Про охорону дитинства” стаття 10 „Право на захист від усіх форм насильства»
Здійснювалася інформаційно-просвітницька та роз’яснювальна робота з метою підвищення рівня правової культури учнів (бесіди на батьківських зборах: за темами: «Відповідальність і вік», «Кризові проблеми підліткового віку»; зустріч з лікарем Моцак О.М. на тему: «Нервові захворювання як наслідок жорстокого поводження»; бесіда з техніки безпеки життєдіяльності на тему: «Що ти можеш зробити, щоб знизити ризик стати жертвою насильства?»; проведення тестування психологом ліцею для учнів на тему: «Конфлікти у дитячому середовищі та сімейні проблеми. Агресія підлітків між собою. Вихід із кризових ситуацій».

У ліцеї проводиться робота по профілактиці випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження між дітьми. Організовано правовий всеобуч з учнями та забезпечується системне вивчення та дотримання ліцеїстами Правил для учнів та Статуту ліцею.

Профілактика застосування фізичної сили до своїх вихованців педагогічними працівниками.
На педагогічних радах, нарадах при директорі розглядалися стан роботи по дотриманню педагогічними працівниками вимог Законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
Профілактика суїцидальних проявів серед підлітків. Було проведено тематичні виховні години в 9-11 класах: «Жити за законами людського спілкування», «Конфлікти у дитячому середовищі та сімейні проблеми. Агресія підлітків між собою. Вихід із кризових ситуацій». На батьківських зборах (вересень 2015) висвітлювались питання «Запобігання учиненню дітьми навмисних самоушкоджень», «Виховання в сім’ї». (протягом року).
Протидія торгівлі людьми. Проводиться робота шляхом поширення інформації з метою підвищення поінформованості учнів, батьків по підвищенню ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. Була оформлена стіннівка що висвітлювала дану тему.
Попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх. У ліцеї немає дітей схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотичних речовин та неблагополучних сімей.
Заходи, спрямовані на запобігання формування залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернетзалежності. Керівником гуртка «Основи інформатики та обчислювальної техніки» О.Р.Борліс були проведені лекції для учнів 9х-10х класів про інтернетзалежність. За психологічними опитуваннями та тестуваннями, що регулярно проводяться психологом ліцею, не виявлено учнів які становили б групу ризику, чи виявили інтернетзалежність.
У ліцеї проводиться популяризація змістовного дозвілля, здорового способу життя серед дітей і молоді, які відвідують комп’ютерні клуби та заклади, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. Запроваджено співпрацю з громадськими, релігійними організаціями, підприємствами різних форм власності, волонтерами щодо спільного проведення профілактичної роботи з усіма бажаючими дітьми у вигляді організації для дітей спортивних естафет, ігор, висвітлюючи через них проблематичні теми молоді.
Проводяться масові акції, заходи проти куріння, зловживання спиртних напоїв та наркотичних засобів.
Інформація про дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.
У ліцеї немає дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.
За напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами було організовано роботу факультативів, гуртків, секцій, працювало Наукове товариство ліцеїстів імені А.П. Ромоданова (окремий звіт по роботі НТЛ).
Учні Ліцею у цьому році були учасниками Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа – людина – виробництво - екологія», Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко Україна 2016» (ІV місце здобула Ромадіна Діана у категорії-«Біологія»), національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF, переможцями Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» (Ромадіна Діана-ІІІ місце),учасниками міжнародного конкурсу наукових робіт «Beijing Youth Science Creation Competition» у м. Пекін, Китай (Ромадіна Діана посіла ІІ місце), переможцями VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (Гук Наталя-ІІІ місце), у ХІХ Міжнародній конференції «Екологія. Людина. Суспільство» на базі Національного політехнічного університету (КПІ), взяли участь у VIII Відкритому конкурсі читців «Із Янголом на плечі» на базі Гуманітарного інституту імені Б. Грінченка, стали учасниками ІХ Всеукраїнського фестивалю мистецтв студентів-медиків і працівників лікувальних установ.
Ліцеїсти взяли участь у хореографічному, розмовному та вокальному жанрах і здобули призові місця, до Міжнародного дня рідної мови взяли участь у поетичному фестивалі асоційованих шкіл ЮНЕСКО «На крилах надії», взяли участь у ХІV міжнародній науковій конференції молодих науковців з біології «Шевченківська весна 2016». 
Працюючи за напрямком профорієнтаційної роботи на медичні спеціальності, виховний процес був спрямований на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки. Працювали факультативи «Основи ділової етики та деонтології», «Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності». Працювала постійно діюча школа-семінар „Проблеми біоетики та фізики живого”
З метою ознайомлення ліцеїстів з різними галузями розвитку медицини проводилися щомісячні лекторії фахівців-медиків, а також були організовані екскурсії в клініки:
-Київську міську онкологічну лікарню,
-Київської міський центр серця,
-Центр дитячої кардіології та кардіохірургії,
-Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України,
-Інститут онкології НАМН України,
-Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова,
-Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН України,
-Науково-дослідницького інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О.Богомольця(9-ті класи),
Учні здійснили екскурсії до:
-Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 
 військовий клінічний госпіталь».
-Національного музею медицини України,
-Музею-аптеки,
-садиби М.І. Пирогова (м. Вінниця),
-взяли участь у вечорі «Вшанування Святого Лікаря» до вшанування пам’яті одного із засновників вітчизняної медицини – Теофіла Яновського (у Національній парламентській бібліотеці).
Ліцеїсти прослухали лекції профорієнтаційної тематики:
«Шлях від молекули до лікарського засобу» що прочитала для учнів 10-х класів менеджер медичної інформації МСД України Іванова Галина.
18 листопада для учнів 10-х класів було прочитано лекцію професором, доктором технічних наук, директором Клініки інтегративної медицини "СмартМед" Доровських Анатолієм Васильовичем - «Інтегративна  медицина і складові здоров'я».
У рамках відзначення Всесвітнього дня здоров'я для учнів 9-х класів випускниками ліцею, а нині студентами Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ніколаєнко Софією - Головою ради Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, (3 курс) та Згурським Петром членом СНТ імені О.А. Киселя (4 курс) було проведено лекцію «Цукровий діабет: етіологія, патогенез, симптоми, профілактика».
Окрім зазначених заходів з 7 листопада 2015 року учні ліцею розпочали навчання на курсах з домедичної та екстреної медичної допомоги, які проходять в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер». Курси відповідають стандартам Європейської ради реанімації та сучасним протоколам надання медичної допомоги в Україні: Базова реанімаційна допомога (Basic Life Support – BLS) Травма Домедична допомога у випадку надзвичайних ситуацій. З учнями працюють кваліфіковані волонтери-інтерни, що мають міжнародні сертифікати і входять до Європейської реанімаційної спілки. Ліцеїсти навчалися надавати першу долікарську допомогу. Ці навички корисні для майбутніх лікарів. Після закінчення курсу учні отримали сертифікат міжнародного зразка. За навчальний рік закінчили курси і отримали сертифікати 90% ліцеїстів.
За напрямком художньо-естетичного виховання була організована робота гуртків художньо-естетичного спрямування («Лідер Данс», літературна студія імені Пантелеймона Куліша), були проведені лекції, бесіди, конкурси на естетичну тематику; конкурси-виставки плакатів (до загальноліцейних свят), було відвідано багато музеїв Києва та організовані подорожі містами історичної спадщини України. Здійснювалася видавнича діяльність учнів, зокрема: видання рукописних журналів; створення поетичних альманахів; виготовлення альбомів мистецтва (живопису та графіки), шкільних стіннівок, предметних газет та листівок; літопис ліцейного життя; продовжено випуск вісників ліцейного прес-центру; працював форум на ВЕБ-сайті ліцею.
Ліцеїсти стали переможцями Міського галузевого фестивалю мистецтв серед медиків столиці, який проводила Рада Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, ІХ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу мистецтв студентів-медиків та працівників лікувальних установ України «Ліра Гіппократа - 2016»
Педагогічний колектив продовжував працювати над проблемою забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
Колектив викладачів злагоджено працював згідно виховного плану роботи ліцею та поставлених завдань. Були проведені предметні декади та тижні, зокрема тижні математики, біології, української мови та літератури, історії та географії, тиждень валеології з зустрічами, лекціями та виставами, проведено конкурси читців, відвідано театри з переглядом вистав за творами українських письменників, проведені відкриті класні години, зустріч з волонтерами.
Протягом року було відвідано музеї :
-Літературно-меморіальний музей-квартиру П.Г. Тичини,
-Музей мистецтв імені Варвари та Богдана Ханенків,
-Національний музей Т.Г. Шевченка,
-Національний музей історії України,
-Музей М.Грушевського,
-Національний музей медицини України,
-НКММК «Мистецький арсенал»,
-Музей історії Національного університету ім. Т.Г.Шевченка,
-Музею Головного військового клінічного госпіталю,
-Музею Чорнобиля,
-Музею Софія Київська.
Учні ліцею провели виїзні екскурсії історичними місцям України:
-до міста Львів,
-подорож до міста Чернігів,
-екскурсія до Вінниці (меморіальна садиба М.І.Пирогова.)
Вивчаючи літературну спадщину та згідно виховного плану ліцею переглянули вистави та взяли участь у заходах:
-За твором Т.Г.Шевченка «СОН» у театрі на Липках,
-«Втеча з реальності» у «Молодому театрі»,
-Учні взяли участь у конференції Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка «Література руху опору».
Вшановуючи історичну пам’ять:
-3 листопада учні ліцею взяли участь в урочистостях з нагоди 71-ї річниці визволення України та 72-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників, які проводив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
-10 листопада 2015 року проведено зустріч з ветеранами у Спілці ветеранів України
-17.05.16 з нагоди 71 річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учні привітали ветеранів на «Липовій алеї» НМУ.
Протягом року було проведено багато цікавих заходів естетичного спрямування. Найцікавіші з них:
-13.10.2015р. в межах заходів присвячених Дню захисника України з ініціативи учнівського самоврядування ліцею було проведено благодійний ярмарок «Відкрий своє серце».
-9 листопада в ліцеї відзначався День української мови та писемності. На уроках української мови та літератури були написані тематичні диктанти, розглянуто творчість українських письменників та поетів. Парламент Ліцею провів «День вишиванки».
-12.11.2015 року відбувся конкурс поезії, присвячений Дню української мови та писемності «О слово рідне!»
-5 грудня 2015 року відбувся VIII Відкритий конкурс читців «Із Янголом на плечі» на базі Гуманітарного інституту імені Б. Грінченка. Учні ліцею 10-11-х класів взяли участь у цьому престижному літературному змаганні.
-13 грудня 2015 року у переддень Різдвяних та Новорічних свят відбувся ІХ Всеукраїнський фестиваль мистецтв студентів-медиків і працівників лікувальних установ. У цьому престижному заході вже не перший рік беруть участь учні Українського медичного ліцею. Учні виступали у хореографічному; розмовному, та вокальному жанрі. Ліцей був відмічений високими нагородами.
-25.02.16 учні ліцею взяли участь у поетичному фестивалі асоційованих шкіл ЮНЕСКО «На крилах надіЇ». З власною поезією виступили і наші ліцеїсти 11 класів Юрчишина Ольга, Халатян Діана та Гук Наталя.
-26.02.16 відбулась зустріч з людиною з великої букви, Богданом Гаврилишиним — засновником Міжнародного економічного форуму в Давосі, президентом Фонду Богдана Гаврилишина, членом Римського клубу, членом Світової академії мистецтва та науки, членом Міжнародної академії менеджменту, доктором економіки та суспільних наук Університету Женеви, почесним доктором у 7 університетах України та Канади, консультантом держав та міжнародних компаній у 88 країнах світу. Богдан Дмитрович надихає, мотивує робити щось нове, мріяти про велике і досягати своїх цілей, він є прикладом для всіх нас.
Напередодні жіночого свята, з ініціативи учнівського парламенту, в ліцеї відбувся конкурс краси та грації «Міс ліцею – 2016».
11.04.16 своїми здібностями та силою помірялись хлопці ліцею на конкурсі «Містер ліцею – 2016». У конкурсі взяли участь представники усіх класів ліцею. Кожен учасник отримав власну номінацію та подарунок. 
Доброю традицією для ліцею стало проведення уроків української літератури на базі Національного музею літератури України. 21 квітня 2016 року, учні 11-х класів відвідали лекцію «Поетичне шістдесятництво»
25.04.16 у рамках офіційного візиту до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця завітав Надзвичайний і Повноважний Посол Індійської Республіки в Україні пан Манодж Кумар Бхарті. Учні ліцею мали змогу бути присутніми на відкритій лекції пана Манодж Кумар Бхарті, отримали досвід спілкування на дипломатичному рівні. Зустрічі з такими видатними і цікавими постатями сприяє формуванню кругозору учнів, виховання в учнівського контингенту прагнення до здобування нових знань та вражень.
У День матері 13 травня у ліцеї вже стало доброю традицією відзначати це свято на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, Цього року учасники заходу вшанували волонтерок і громадських активісток, а також висадили саджанці японських сакур і кущів півоній. Проводились майстер-класи для дітей із виготовлення оберегів для мам. Кошти, зібрані від ярмарку солодощів, будуть передані родинам загиблих та поранених українських військових.Учні ліцею були активними учасниками цих захопливих подій. Вони залюбки висаджували квіти, саджанці сакури і малювали малюнки.
21 травня учні ліцею стали учасниками Другого благодійного балу НМУ імені О.О. Богомольця, що проходив в КМДА. Кошти, які були зібрані під час цієї акції, були перераховані на рахунок Госпіталю для учасників Другої світової війни.
25 травня відбувся молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Архімандрит Лаврентій благословив кожного випускника ліцею, побажав усім, хто в майбутньому мріє про професію лікаря, стати володарями не тільки ґрунтовних знань, а й високих людських якостей. У подарунок усі одинадцятикласники отримали на згадку освячені іконки Святого Луки – колишнього випускника Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Розділ 7

                Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками

                Український медичний ліцей користується бібліотечним фондом базової гімназії №33 та Національного медичного університету:

 • загальний  книжковий фонд – 7141 примірників;

 • навчальний фонд  складає – 6888 примірників;

 • фонд художньої літератури складає – 253 примірників.

 

Розділ 8

Соціальна допомога учням із числа

дітей пільгових категорій

У ліцеї у 2015-2016 н.р. налічувалось 42 учнів пільгових категорій. Серед них: 2 – ситріт, 4 – дітей з функціональними обмеженнями, 11 - напівсиріт, 14 - багатодітних, 11- чорнобильців. З цими дітьми постійно проводиться робота по наданню їм допомоги.
У 2015-2016 н.р. у ліцеї навчалося 24 особи з Автономної республіки  Крим, Донецької та Луганської областей. Усі ці діти були охоплені увагою, їм надавалася посильна матеріальна допомога, постійна психологічна підтримка.
У кожному класі запровалися благодійні акції. Відвідуючи музеї, виставки, екскурсії плата за дітей, вносилася з батьківського фонду класу. Таким чином всі діти мали змогу повноцінно розвиватись інтелектуально і відчувати турботу оточуючих.

Розділ 9

Діяльність органів учнівського самоврядування

 

        Уже протягом багатьох років активно працює Парламент ліцею. Кожного року у вересні проходять вибори Президента ліцейного Парламенту. У 2015-2016 навчальному році Парламент ліцею очолювала учениця 11-В класу Кузьменко Анастасія. У вересні відбуваються перевибори старост та затверджуються плани на півріччя. Щотижня проходить засідання активу парламенту, на яких вирішуються різні навчально-виховні проблеми чи завдання, а щомісяця кожен клас звітує про роботу і участь ліцеїстів у різноманітних заходах та організацію дозвілля.
Ліцейне самоуправління виступало ініціатором проведення різних цікавих свят, конкурсів, благодійних заходів. робили рейди-огляди кабінетів, наявності шкільної форми, класних куточків, відвідування уроків.
Так протягом року за ініціативою парламенту ліцею було проведено:
-Благодійний ярмарок, кошти від якого були передані батькам онкологічно хворої дитини;
-До Дня української мови та писемності (9.11.15) – День Вишиванки та конкурс читців творів українських поетів від класиків до сучасників «О слово рідне»;
- 19.11.15 до свята Гідності і Свободи були виготовлені святкові стрічки української символіки, які 20.11.15 будуть подаровані всім учням Українського медичного ліцею;
- 20.11.15 Парламент ліцею поклав квіти до пам’ятних знаків на місці загибелі «Небесної Сотні». Учні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання;
- 27.11.2015 року представники парламенту ліцея поклали квіти до пам’ятника жертвам голодомору і запалили свічки пам’яті;
- 01.12.15 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом команда учнів з числа ліцейного парламенту провела у всіх класах короткі інформаційні лекції про саму хворобу, методи діагностики та способи уникнення. Було проаналізовано статистичні дані по захворюваності за останні роки у світі та конкретно в Україні.
- В рамках районного проекту «Фестиваль Святого Миколая» парламент ліцею взяв участь у конкурсі на кращу ялинкову іграшку. На конкурс представили три ялинкові прикраси виготовлені власноруч.
- У рамках фестивалю Святого Миколая, за ініціативи Парламенту ліцею проведено благодійну акцію «Зроби подарунок хворій дитині». Було зібрано багато іграшок, цікавих книг (для різної вікової категорії діток), олівців, фломастерів, розмальовок і альбомів для малювання. Учні відвідали дитячий Кардіологічний центр лікарні ОХМАДИТ і привітали малечу зі святом.
- Парламент – це серце ліцейної молоді. Його рушійна сила сповнена ініціативи та бажання діяти. Нову акцію Буккроссинг для цікавого життя ліцею запровадила президент – Кузьменко Анастасія.  
(англ. Bookcrossing — хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж і близький до флешмобу)
Це процес звільнення книг. Людина, прочитавши книгу, залишає («звільняє») її у громадському місці (парк, кафе, поїзд, станція метро), для того, щоб інша, випадкова, людина могла цю книгу знайти та прочитати; та у свою чергу повинна повторити процес.
15 грудня в ліцеї була створена власна «вільна бібліотека» у вигляді книжкової полички.
-До  Святого Миколая парламент ліцею вирішив підняти святковий настрій, провівши   «Святкову пошту». Діти мали змогу відіслати  вітальні листівки та солодкі подарунки своїм друзям і вчителям. Вони бажали здоров’я, успіхів та благополуччя. Напередодні  свята це особливо приємно. 
 - В перші весняні дні, напередодні жіночого свята, з ініціативи учнівського парламенту, в ліцеї відбувся конкурс краси та грації «Міс ліцею – 2016».
 -А у квітні, парламент надихнув громаду та допоміг в організації конкурс сильних та мужніх – «Містер ліцею – 2016».
 Плідно працював трикутник: учні – батьки – адміністрація. Розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, конкурсів, відкритих заходів, свят давали можливість створити в ліцеї атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності ліцейного життя.
Розділ 11

Діяльність батьківського комітету
У цьому навчальному році колектив батьківського комітету ліцею працював відповідно плану роботи батьківської ради ліцею.
Були проведені тематичні батьківські збори: «Розвиток особистості кожного учня – стратегічне завдання сучасної освіти», « Як запобігти розвитку егоїзму, жорстокості, агресивності підлітка.», «Роль сім’ї у формуванні адекватного навчання учнів», «Психологічні особливості взаємовідносин підлітків і батьків», «Свідомий вибір професії лікаря.», «Як успішно здати ЗНО. Рекомендації учням і батькам.»
У 2015-2016 н.р. відбулося 6 засідань батьківської ради ліцею (за планом) і проведена відповідна поточна робота, а саме:
Протягом вересня - жовтня рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей, забезпечення їх підручниками, шкільною формою, проведення благодійної ярмарки “Відкрий своє серце”, рейди-перевірки наявності шкільної форми та виконання правил внутрішнього розпорядку.
Протягом листопада і грудня проводились рейди перевірки санітарно-гігієнічного стану кабінетів медичної гімназії № 33 та кафедр НМУ де навчаються діти. Проводився аналіз успішності ліцеїстів. Велику увагу батьківський комітет приділив питанню організації науково-пошукової та дослідницької роботи. Приймали участь у підготовці та проведенні предметних тижнів. Разом з учнями провели благодійну акцію до Дня Святого Миколая «Зроби подарунок хворій дитині». Зібрані подарунки отримали діти з Центру дитячої кардіохірургії (ОХМАДИТ).Допомагали організувати та провести Новорічне свято у молодіжному клубі «Саксон», організовували зимовий відпочинок дітей.
Протягом січня та лютого Б/К допомагав у проведенні Шевченківської декади. Проводили планову перевірку санітарно-гігієнічного стану кабінетів медичної гімназії № 33 та кафедр НМУ. Почали підготовку організації випускного вечора для випускників 11-х класів.
Протягом березня-травня готувався аналітичний звіт комісії щодо потреб ліцею з господарських питань. Активну участь прийняли представники батьківського комітету у проведенні навчальної медичної  практики для учнів 10-х класів. Допомогли в організації екскурсії до Центрального військового клінічного госпіталю та підготовці подарунків для воїнів АТО що проходили лікування в цей час.
Постійну допомогу протягом року батьки надавали у сфері профорієнтаційної роботи з учнями спрямованої на медичні спеціальності.
Батьки лікарі проводили бесіди, тренінги, класні виховні години присвячені пропаганді здорового способу життя та профілактиці негативних звичок. Велику увагу було приділено питанням правового виховання підлітків.
Під час проведення тижня правових знань було проведено уроки з правової тематики, які підготували та провели батьки – фахівці з юриспруденції.
У червні допомагали підготувати кабінети до нового навчального року.
Протягом листопада і грудня проводились рейди стану навчання ліцеїстів, батьки допомагали організувати та провести Новорічне свято у молодіжному клубі «Саксон», організовували зимовий відпочинок дітей, допомагали проводити санітарно-гігієнічні обробки кабінетів під час карантину та посилення вірусних захворювань.
Березень-квітень допомога спрямовувалась на проведенні свят «Містер та Міс Ліцею», а також підготовки навчально-виховного процесу до ДПА та ЗНО.
Протягом року батьки постійно брали активну участь у навчально-виховному процесі ліцею. Допомагали в організації профорієнтаційної роботи (організовували екскурсії до медичних установ, лікарень, театрів, музеїв, подорожей до інших міст).
У травні – червні допомагали в підготовці та проведенні Останнього дзвоника та Випускного вечора з уророчистою частиною вручення атестатів про повну загальну середню освіту для випускників ліцею, проведенні навчальної практики учнів, підготовки кабінетів до нового навчального року.
Силами батьків робляться косметичні ремонти у класних кімнатах та коридорах базової школи по закінченню навчання. Батьківський комітет надає матеріальну допомогу сім’ям малозабезпечених учнів та дітям-напівсиротам.

Розділ 12
Діяльність ради загальноосвітнього закладу.

Згідно з Координаційним планом на 2015-2016 н.р. було заплановано і проведено 5 засідань Ради ліцею у вересні, грудні, лютому, травні, червні.
На початку навчального року був переобраний склад Ради. Традиційно перше засідання передбачає організований початок навчального року.
                Був затверджений банк даних пільгових категорій. Рада ліцею контролювала захист прав дітей у ліцеї та відповідних державних, судових органах, створення належних умов для вдосконалення   системи навчання та виховання, заохочення до творчих пошуків, оздоровлення дітей влітку та надання допомоги соціально-незахищеним дітям. У грудні розглядалися питання щодо роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку педагогічного колективу та батьків.
                Робота Ради ліцею була спрямована на виявлення обдарованих і талановитих дітей. Це діти, які брали участь в районних, міських олімпіадах, в роботі МАН, в різноманітних конкурсах і досягли певних результатів у різних видах діяльності.
                У квітні (засідання № 4) заслуховувалися питання про участь батьків у роботі учнівського самоврядування; заслухали звіт батьківських комітетів 10 класів про профорієнтаційну роботу, а також розглядалося питання щодо організації та проведення навчально-виробничої практики, оздоровлення дітей.
        У травні - червні спільно з педрадою ліцею розглянуті питання про представлення випускників ліцею до нагородження золотою та срібною медалями та представлення випускників ліцею до нагородження стипендією Міжнародного фонду ім. П.Куліша, а також планування роботи на наступний 2016-2017 навчальний рік.

 

Розділ 13
Діяльність піклувальної ради

                Піклувальна Рада ліцею працює з 1998 року. За 2015-2016 н.р. було проведено 2 засідання Ради, на яких розглядалися питання:
1.Затвердження складу ПР
2.Допомога в проведенні навчальної практики
3.Затвердження премії П.Куліша ліцеїстам та викладачам .
5.Проведення творчої зустрічі  педагогічних колективів медичного ліцею, медичної гімназії № 33 та Борзнянської гімназії, які плідно вивчають спадщину П.Куліша.
6.Надання допомоги фондом П.Куліша в організації поїздки до Борзнянської гімназії (жовтень 2015р.)
7.Надання допомоги у проведенні Випускного вечора.

Розділ 14
Співпраця з сільськими школами
Назва проекту: Сільська школа – наш друг і партнер
Статус проекту: регіональний
Мета проекту: розвиток партнерських зв’язків із сільською школою; створення умов для розвитку творчої обдарованості, яка відповідала б загальнолюдським інтересам особистості, суспільства, держави.
Основні напрямки роботи:

 • Проведення спільних науково-освітніх, виховних заходів за участі в них професорсько-викладацького складу Українського медичного ліцею та гімназії імені П.Куліша;

 • Забезпечення науково-методичного керівництва у викладанні профільних дисциплін (фізика, біологія, хімія, інформатика, українська мова та література, іноземна мова);

 • Проведення наукових досліджень з фундаментальних проблем педагогіки та психології виховання обдарованої молоді, пошукової діяльності, зокрема, вивчення та поширення творчості геніального сина України Пантелеймона Олександровича Куліша;

 • Організація і проведення наукових конференцій, читань, засідань товариств, клубів, літературних студій;

 • Обмін науковими виданнями, а також інформацією, що становить інтерес для сторін;

 • Сприяння активній взаємній участі викладачів та учнів у роботі журналів, що видаються навчальними закладами.

Учасники проекту: Український медичний ліцей та гімназія імені П. Куліша м. Борзна Чернігівської області.
Термін реалізації проекту: довгостроковий, щорічний
Реалізація проекту: обмін досвідом організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи, допрофесійної підготовки молоді, надання рекомендації щодо тематики науково-дослідницьких та експериментальних робіт, науково-практичних програм та проектів.

Розділ 15

Міжнародні зв’язки
                Український медичний ліцей є членом Міжнародної Асоціації "Зелених шкіл світу" (штаб-квартира місто Торонто), базовим навчальним закладом україно-канадського міжнародного проекту "Молодь за здоров’я", членом асоційованих шкіл ЮНЕСКО, членом клуба Левів (штаб-квартира місто Нью-Йорк), а також підтримує дружні зв’язки з Школою санітарів лікарні св. Вальбурги (Німеччина), Інститутом Петра Могили (місто Саскатун, Канада), Конгресом Українців Канади та іншими іноземними установами. Одним з пріорітетних напрямків міжнародної діяльності медичного ліцею є підтримання дружніх зв’язків з українською діаспорою (Канада, Австралія), медичними коледжами, школами і вищими закладами освіти.
У цьому навчальному році ліцей продовжував працювати над власним проектом «Формування екологічної свідомості молоді на прикладі роботи Українського медичного ліцею» та міжнародним проектом «Всесвітня спадщина в руках молоді».

Робота асоційованої школи ЮНЕСКО
Входячи до фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО з 2000року, учні беруть активну участь у всіх заходах ПАШ ЮНЕСКО .
Діяльність:
 навчальна тема, яку обрав заклад для діяльності ПАШ ЮНЕСКО в цьому році:
Власні проекти: «Чисте довкілля. Зелена лабораторія міста».Продовження роботи над проектом: «Всесвітня спадщина в руках молоді»

 • Ліцей працює над втіленням у виховний процес всіх зазначених тем:

 • Вивчення світових проблем і роль системи ООН в їх вирішенні

 • Освіта для сталого розвитку

 • Мир і права людини

 • Інші країни і культури (міжкультурне взаємозбагачення)

Назва  проектів ПАШ, в яких ліцей брав участь:

 • Поетичний фестиваль асоційованих шкіл ЮНЕСКО «На крилах 

      надій»

 • 10-та учнівська конференція Модель ООН «2016 – тест на людяність. Свої серед чужих» (делегати представляли Німеччину)

 • ХVІІ Всеукраїнська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько – європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма»

 • ІІ Всеукраїнська конференція «Модель ООН. Лідер -2016». «Глобальні конфлікти як виклик світовій спільноті» (делегати представляли – Канаду)

 • Власні проекти:

 • Лекція для учнів 5-9 класів медичної гімназії № 33 «Глобальні проблеми сучасності, на боротьбу з якими направлена діяльність ООН» (волонтер ООН Омельченко  Марія - учениця 11-Б класу)

 • Участь у відкритій лекції Надзвичайного і повноважного посла Індійської республіки в Україні. (У рамкахвивчення світових проблем і ролі системи ООН в них та міжкультурного взаємозбагачення.)

 • Проведення ІІІ Київського учнівського форуму «Гуманітарні аспекти Чорнобильської катастрофи: 30 років потому»

 • Заходи у рамках продовження роботи над проектом «Всесвітня спадщина в руках молоді»

-екскурсія учнів ліцею до м. Львів;
-екскурсія учнів ліцею до м. Вінниця (музей Пирогова);
-екскурсія ліцеїстів до м. Чернігів;
-екскурсії до історичних пам’яток та музеїв м. Києва.

 • Заходи у рамках виконання проекту «Чисте довкілля. Зелена лабораторія міста»:

- Висадження учнями ліцею в Ботанічному саду ім..М. Гришка саджанці дерев;
- Висадження зелених насаджень на території Державного закладу «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України» (Пуща Водиця)
- висадження квіткових насаджень на території Ботанічного саду ім. М.М. Гришка у рамках заходів до Дня матері.
У закладі протягом року проводилось безліч цікавих заходів в яких залюбки брали активну участь учні ліцею: благодійні ярмарки, відзначення пам’ятних дат Української історії, конкурси читців української поезії, благодійні акції для хворих дітей, конкурс «Містер ліцею» та «Міс Ліцею», участь у фестивалях, конкурсах та конференціях, походи до музеїв, поїздки до історичних міст України, новорічна дискотека у молодіжному клубі «Саксон», перегляди театральних вистав, зустрічі з відомими людьми. Всі ці заходи спрямовані на всебічний розвиток дитини, її адаптування у соціумі, розвиток здібностей.
Результати проведеної роботи:

 • Сертифікати учасників фестивалю «На крилах надій»

 • Грамота учасника 10-тої учнівської конференції Модель ООН «2016 – тест на людяність. Свої серед чужих» та досвід.

 • Сертифікати учасників ХVІІ Всеукраїнської конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько – європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма». Досвід спілкування та глибока інформованість за проблемами теми конференції. Публікація статті учениці ліцею у збірці наукових статей, матеріалів регіональних практик та творчих поглядів учнів 2016р.

 • Грамота за активну участь команди ліцею у ІІ Всеукраїнській конференції «Модель ООН. Лідер -2016». «Глобальні конфлікти як виклик світовій спільноті». Дослідження учнями зазначених у конференції проблем сьогодення. Поглиблення досвіду.

 • Збагачення рідного міста зеленими насадженнями які забезпечують чисте повітря та покращують екологію столиці.

Святкування Міжнародних Днів, які відзначає ЮНЕСКО і ООН у ліцеї протягом 2015-2016 н.р.
                Перелік заходів під час уроків :
                - 8 вересня (Міжнародний день письменності )– проводяться диктанти з української мови.
                - 1 грудня (День боротьби зі СНІДОМ) – зустрічі з лікарями фахівцями, бесіди з учнями, ідготовка інформаційних виступів учнів.
                - 21 лютого (День рідної мови) – проходять літературні уроки присвячені видатним поетам і письменникам України.
               - 7 квітня (Всесвітній день здоров’я) – спортивні змагання на уроках фізичної культури, інтегровані уроки з предмету Основи здоров’я(захисти проектів).
                Перелік заходів в позаурочний час:
 -20 листопада (Всесвітній День дитини) – проводяться екскурсії, цікаві зустрічі профорієнтаційного спрямування.
   -1 грудня (День боротьби зі СНІДОМ) – оформлення стіннівок та виготовлення інфомаційних плакатів.
   - 21 лютого (День рідної мови) – конкурси читців українських митців від класики до сьогодення  «О слово рідне!».
   - 8 березня (Міжнародний жіночий день. Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН) – Святкові концертні програми, зустрічі з відомими жінками України.
    - 7 квітня (Всесвітній день здоров’я) – випуски стіннівок та листків здоров’я
    - 8-9 травня (Дні пам’яті і примирення, присвячені пам’яті жертв другої світової війни)-покладання квітів до монументів загиблим героям, відвідування Національного музею історії України у Другій світовій війні, зустрічі з ветеранами.

Розділ 16
Створення власної системи інформаційного забезпечення.
Використання мережі інтернет

                Ліцей має власний друкований орган – "Вісник Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця ". Постійно працює офіційний сайт ліцею uml.ua.
                У цьому році було надруковано спеціальний випуск вісника ліцею, у якому вміщено студії учнів ліцею, присвячені Випуску 2016 .
                Ініормаційно-ресурсний центр знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 34. Він постійно поновлює інформацію на Web-сторінці ліцею, а також накопичує базу даних. У сучасних умовах шкільний курс інформатики є одним з найбільш ефективних засобів інформатизації навчального процесу, впровадження і поширення технологій при вивченні інших навчальних дисциплін. В ліцеї працює гурток «Основи інформатики та обчислювальної техніки».
Впровадження нових інформаційних технологій навчання (НІТН) в ліцеї відкривають широкі перспективи при вивченні різних дисциплін як гуманітарного так і природничо-математичного циклу, культуру спілкування та використання сучасних технологій вдома. Заключено угоду про співпрацю з Науково-учбовим центром прикладної інформатики НАН України.

 

Розділ 17
Фінансово-господарська діяльність
1) Використання бюджетних коштів на заробітну плату – 2835100, 00 грн.
2) Використання коштів власних надходжень:
                               а) платних послуг –2302994,71 грн.
                               б) господарсько-виробничої діяльності – немає.
                Силами батьківських комітетів здійснено косметичний ремонт у внутрішніх приміщеннях кабінетів та аудиторій.

Розділ 18
Організація внутрішкільного контролю за
виконанням навчального плану програм,
якість знань, умінь і навичок учнів.
У ліцеї викладалися усі предмети  відповідно до затвердженого Робочого навчального плану ліцею та робочих навчальних програм, розроблених професорсько-викладацьким складом НМУ та затверджених Міністерством освіти та науки України і Міністерством охорони здоров’я України.
                У відповідності з планом внутрішкільного керівництва та адміністративного контролю на 2015-2016 н.р. адміністрацією ліцею разом з методичною радою ліцею та профспілковим комітетом було здійснено:
                Контроль за роботою педагогічних кадрів:

Рейтинг викладацького складу (вересень)

Науково-методичний супровід освітнього процесу (вересень)

 • Здатність педагогічного колективу вирішувати проблеми освітньої політики ХХІ століття. (жовтень)

 • Застосування інноваційної діяльності в умовах модернізації навчально-виховного процессу (грудень).

 • Контроль за виконанням рішень педрад, наказів та виконання нормативних документів (протягом року).

 • Контроль за роботою ТО (за окремим графіком)

 • Контроль за підвищенням професійної майстерності викладачів (циклограма).

 • Контроль за атестацією педагогічних працівників (за окремим графіком).

                Контроль за якістю навчально-виховного процесу:

Аналіз розкладу уроків, дотримання вимог до його складання (вересень)

Контроль за роботою навчальних кабінетів (вересень)

 • Контроль за відвідуванням учнями ліцею (вересень, листопад, березень)

 • Контроль за виконанням державних навчальних програм (вересень, грудень, травень)

Робота предметних гуртків, факультативів (за окремим графіком)

 • Управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу (жовтень)

 • Моніторинг якості навченості учнів 11-х класів з дисциплін профільного циклу (за підсумками діагностичних зрізів знань та результатами успішності за минулий навчальний рік) (жовтень)

 • Відповідність обсягу домашніх завдань нормам Державних санітарних правил (листопад)

                Контроль за рівнем знань, умінь і навичок учнів:

 • Українська мова і література  (стан викладання, жовтень)

 • фізика (стан викладання, лютий)

 • медицина і валеологія (стан викладання, березень)

 • хімія (стан викладання та якість досягнень, квітень)

 • курси за вибором і факультативи (грудень)

              Контроль за якістю знань:

 • біологія(грудень)

 • українська мова (жовтень)

 • фізика (січень)

 • хімія (квітень)

 • класно-узагальнюючий контроль 10-х класів (грудень)

                Контрольза якістю виховної роботи:

Організація учнівського самоврядування (вересень)

 • Виконання Указу Президента „Про шкільну форму” (листопад)

 • Аналіз професійної визначеності учнів 11-х класів (анкетування)

 • Виконання правил внутрішнього розпорядку та Статуту ліцею (жовтень)

 • Система роботи кураторів 11-х класів (засідання ТО)

 • Вивчення рівня вихованості учнів 9 та 10-х класів (грудень)

 • Стан виховної роботи за напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами (лютий).

                Контроль за веденням шкільної документації:

Наявність відповідних справ діловодства, стан архівної документації ліцею(вересень)

 • Ведення особових справ ліцеїстів. Оформлення документів (9, 10 клас) (вересень)

 • Ведення Алфавітної книги на Книги обліку учнів (жовтень)

 • Оформлення класних журналів, журналів факультативів, гурткової роботи (грудень)

 • Система обліку успішності й навчальних досягнень ліцеїстів (травень)

 • Погодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи, програм спец.курсів. Якість планування НВП на початку року (листопад)

Якість ведення протоколів педрад і рівень виконання прийнятих рішень (листопад, березень)

 • Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей (вересень)

 • Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації (лютий)

 • Книга наказів (лютий)

 • Атестаційні матеріали (березень)

 • Перевірка класних журналів на предмет об’єктивності оцінювання претендентів на медаль (травень)

 • Оформлення Книги обліку похвальних листів, видачі свідоцтв про базову середню освіту, видачі атестатів, книги нагородження учнів за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями (травень)

 • Якість ведення особових справ учнів (червень)

 • Аналіз якості ведення шкільної документації за підсумками державної атестації учнів (червень)

                Контроль за роботою з охорони праці, життя та здоров’я:

Інструктаж з техніки безпеки педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ліцею (вересень)

 • Підготовка шкільного приміщення до праці в умовах зимового періоду (жовтень)

 • Засоби дотримання норм техніки безпеки на уроках фізкультури (вересень)

 • Аналіз стану здоров»я вчителів (за підсумками медичного обстеження) (жовтень)

 • Стан роботи з ОП, ПБ, ДПТ (січень).

Результати вивчених питань у 2015-2016 н.р. обговорювались на нарадах при директорі, педагогічних радах, на засіданні ТО вчителів.
Постійно протягом року проводились рейди по виконанню учнями Правил внутрішнього розпорядку, відвідування та пропуски уроків, заслуховувалися на нарадах при директорі куратори з питань вихованості учнів, рівня проведення профорієнтаційної роботи, поведінки  на уроках, профілактики шкідливих звичок, правил ТБ, підвищення інтересу до навчання, зайнятості учнів у позаурочний час. Посеместрово затверджувались плани виховної роботи  кураторів.
Злагоджено працювали Рада ліцею (Голова - професор Яворовський О. П.), педагогічна рада (професор Цехмістер Я.В.), методична рада (Іваненко Р.В.), профспілковий комітет ліцею (Гапонова Г.К.) Парламенту ліцею (Кузьменко А.) та батьківський комітеу ліцею (Курікеру О.) в організації контролю, вивченню питань навчально-виховного процесу в ліцеї, що дає право демократично та колегіально вирішувати всі питання роботи навчального закладу.

Розділ 19

Форми контролю, яким піддався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою.
                За 2015-2016 н.р. в ліцеї перевірено такі питання:
1. Підготовка закладу до нового навчального року РУО (серпень 2015 р.);
2. Перевірка стану трудових книжок та діловодства – РУО (грудень,2015);
3. Зустрічна звірка в ліцеї та НМУ – ДФІ (січень, 2016)
4. Перевірка шкільної документації. Буква «Н» в шкільному журналі ІІ семестр – РУО (лютий 2016)
5. Якісний зріз знань (річне оціновання - державна підсумкова атестація) – РУО (травень 2016)
6. Перевірка класних журналів 10 класів щодо відповідності оцінювання досягнень у навчанні претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями (за особливих умов) – РУО (травень 2016).
7. Хід атестації в ліцеї – РУО (березень 2016р.);
8. Книги видачі атестатів та свідоцтв (червень 2016)
9. Запит депутата Верховної Ради України Т. Чорновол.
10. Перевірка стану роботи з профілактики та попередження травматизму. РУО (лютий,2016).

 

Директор ліцею, 
Я.В. Цехмістер

 

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.