Звіти

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

КОШТОРИС

З В І Т

Українського медичного ліцею

Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця

за 2014 -2015 навчальний рік

 

 

 

 

 

Розділ 1

Коротка характеристика закладу:

структура, контингент учнів,

склад педагогічного колективу

 

 

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.   Богомольця (далі - Ліцей) відповідно до свого Статуту є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ-го ступеня з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої підготовки з профільних дисциплін і виховання в юнаків та дівчат готовності до роботи медичного працівника.

Ліцей є структурним підрозділом Національного медичного університету імені О.О.   Богомольця (ректор – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений лікар України, професор К.М.   Амосова) і має угоду про співпрацю з медичною гімназією №   33 міста Києва (директор – В.Л.   Бабенко).

Київський медичний інститут імені академіка О.О.   Богомольця (зараз - Національний медичний університет імені О.О.   Богомольця) 18 квітня 1990 року першим у колишньому СРСР та в Україні за ініціативою академіка НАН, АМН і АПН України Є.Г.   Гончарука відкрив медичні класи, які в 1991 році стали державними медичними ліцеями на базі класичної гімназії №117 імені Лесі Українки (директор - Л.М.   Бойко) і природничого ліцею № 157 (директор - В.І. Костенко), які стали необхідним компонентом побудови системи неперервної медичної освіти.

11 червня 1997 року за сприянняМіністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Київської міської державної адміністрації був створенийєдиний Український медичний ліцей,засновникамиякого сталиНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця та Старокиївська (нині Шевченківська) районна державна адміністрація міста Києва.

Сьогодні Ліцей – високопрофесійний науково-педагогічний колектив, який об’єднує шість кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: медичної і біологічної фізики (завідувач кафедри – член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Чалий), біології (завідувач кафедри – член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Романенко), медичної та загальної хімії (академік вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.О. Калібабчук), латинської мови (доцент О.Г. Кисельова), пропедевтики внутрішньої медицини №1 (член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.З. Нетяженко), української мови та літератури (професор, заслужений працівник освіти України Н.М. Гаєвська) та медичної гімназії № 33 міста Києва.

Ліцей здійснює навчання за державними програмами та має понад 20 інтегрованих авторських програм.

У Ліцеї створений і працює Психологічний центр підтримки обдарованої молоді спільно з відділенням психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України (академік-секретар НАПН України С.Д. Максименко).

Навчальний процес забезпечують понад 90 викладачів: 67 викладачів Університету (8 професорів, 45 доцентів та старших викладачів, решта мають ступінь кандидата наук), серед них 5 академіків та членів-кореспондентів НАН, НАМН, НАПН України, 10 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених лікарів України, Заслужених працівників освіти України, 4 лауреати Державної премії в галузі науки і техніки України та 23 вчителів-методистів.

У Ліцеї створені та працюють науково-педагогічні школи всеукраїнського та європейського рівня.

За роки існування Ліцей випустив понад 2800 учнів, серед яких понад 100 іноземних громадян. Кожний десятий випускник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця - випускник Ліцею. Серед них: 70 випускників Ліцею занесені до Книги Пошани Університету, 376 захистили магістерські, кандидатські та докторські дисертації в Україні, 52 захистили магістерські та докторські дисертації ( PhD , MD ) у провідних країнах світу.

Допрофесійна підготовка здійснюється на базі кращих клінічних та медико-профілактичних закладів охорони здоров’я міста Києва.

Випускникам Ліцею присвоюється кваліфікація “Молодша медична сестра по догляду за хворими” і видаються Свідоцтва встановленого зразка.

Ліцей першим серед медичних навчальних закладів України був відзначений Великою Срібною медаллю Міжнародної Педагогічної Академії за досягнення в галузі освіти, культури та науки.

Навчальний заклад нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Почесним ДипломомМіністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації.

Ліцей нагороджено 26-ма Золотими медалями Міжнародних освітніх виставок і конкурсів, відповідно до Національного рейтингу України його визнано « Флагманом науки і освіти», присвоєно Почесне звання “Лідер сучасної освіти”.

У Ліцеї навчались і продовжують навчання переможці Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, відомі спортсмени, чемпіони України, Європи.

Підтвердженням високого рівня якості навчання в Ліцеї є результати Зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Серед випускників Ліцею (2008-201 5 рр. ) 22 учнів отримали по 200 балів з української мови і літератури, біології, хімії, фізики.

Ліцей є колективним членом Малої академії наук України з 1997 року.

Наукове товариство ліцеїстів імені А.П. Ромоданова в 2001році першим в Україні серед загальноосвітніх закладів освіти було нагороджено найвищою відзнакою “Золота Сова” Президії Малої академії наук України, яку вручив на Загальних зборах академії Герой України, Президент НАН України, академік Б.Є. Патон.

З 2000 року Ліцей утримує перше місце серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва за результатами наукових конкурсів-захистів Малої академії наук України.

Випускники цього року стали учасниками та переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: Конецул Олександра (секція лісознавства та агрономії); Шепетько-Домбровський Павло (секція секція лісознавства та агрономії).

Учні Ліцею у цьому році стали переможцями Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа – людина – виробництво - екологія», Всеукраїнського конкурсу Intel - Еко – Україна 2015 – національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF , Всеукраїнського фестивалю науки – 2015.

Традиційно у цьому році відбулася Всеукраїнська олімпіада з базових дисциплін для вступників до Ліцею. Переможцями стали понад 60 учнів з ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл міста Києва та 5 областей України.

З 2000 року Вчена рада Інституту нейрохірургії НАМН України імені академіка А.П.   Ромоданова прийняла рішення про нагородження учнів ліцею персональними стипендіями. У цьому році 5 випускників нагороджено Персональною стипендією за високі досягнення у навчанні та наукових дослідженнях.

Український медичний ліцей входить до складу фундації асоційованих шкілЮНЕСКО (2000р.).

Ліцей має міжнародні освітні і наукові контакти, закріплені двосторонніми угодами з понад 30 іноземними навчальними закладами освіти Європи та США.

За 2014-2015 навчальний рік Ліцей отримав 4 Золоті медалі на Міжнародних виставках у номінаціях: «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в систему освіти», «Профорієнтаційна робота серед молоді, «Науково-дослідна діяльність навчального закладу», «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді».

Міжнародним Благодійним Фондом імені П. Куліша з 1997 року започатковано присудження персональних стипендій найкращим викладачам та учням Ліцею. У 2015 році 5 випускників Ліцею отримують Почесні сертифікати та персональні стипендії Фонду.

У 2015 році Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця закінчують 157 випускників. З них: 20– отримують Золоті медалі за високі досягнення у навчанні;8– Срібні медалі за досягнення у навчанні, 33 – стали призерами ІІ-го (міського) етапу, 2 - ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 33 – ІІ –го (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 12 –ІІІ-го (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

 

Ліцей має власний друкований орган – "Вісник Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця".

 

 

 

 

Розділ 2

Завдання і проблеми, над якими працював заклад

 • профільна підготовка учнівської молоді на медичні спеціальності;
 • виявлення ефективних напрямів професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею;
 • особистісна орієнтація освіти;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті професійної освіти;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;
 • підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників ліцею, посилення їх державної і суспільної підтримки;
 • розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;
 • інтеграція ліцейної освіти до європейського та світового освітніх просторів;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Педагогічний колектив продовжував працювати над особистісно - зорієнтованим навчально-виховним процесом. Це дало можливість більш поглиблено працювати над гармонійним розвитком творчої особистості, учнівського самоврядування, проводити профорієнтаційну роботу з учнями на різні медичні спеціальності та індивідуальну роботу з учнями за інтересами, продовжувати роботу з обдарованими дітьми. Особлива увага приділяється рівневій диференціації учнів, об’єктивності оцінювання досягнень за 12 бальною системою.

У 9 класах усі учні навча ли ся на достатньому і високому рівні, 9 ліцеїстів отримали свідоцтво з відзнакою про базову середню освіту.

У 10 класах 7 9 % учнів навча ли ся на високому і достатньому рівні, 25 учнів нагороджено Похвальними листами.

 

 

Розділ 3

Створення умов для здобуття

повної загальної середньої освіти.

 

Ліцей – середній медичкоо-профільний навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді до навчання у вищому медичному навчальному закладі та до роботи в установах охорони здоров’я в якості молодшого медичного персоналу.

У навчальному закладі немає учнів, які б порушували вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти .

У ліцеї створені необхідні умови для обов’язкового здобуття повної загальної середньої освіти. Забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з високим професійним рівнем дало можливість виконати повністю державні програми, провести навчальн о-виробничу медичну практику ліцеїстів 10 класів на клінічних базах та провести успішно державну підсумкову атестацію у випускних 9 та 11 класах.

Комп’ютерний клас, мультимедійний комплекс базової школи , інтерактивні дошки, мережа інтернет НМУ дають можливість впроваджувати нові інноваційні технології в навчально-виховному процесі.

Протягом кількох років у ліцеї працює рада, яка розглядає на своїх засіданнях питання про посилення профілактичної роботи серед підлітків, питання соціального захисту неповнолітніх, організаії літнього відпочинку, залучення дітей до занять в гуртках та секціях, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення прав і свобод дитини, запобігання правопорушень та злочинів. Ведеться профорієнтаційна робота на медичні спеціальності.

Вихованню деонтологічної культури учнів сприяє робота факультативу «Основи ділової етики та медичної деонтології», на якому особлива увага приділялася формуванню таких важливих категорій, як обов’язок , совість, милосердя лікаря, висвітлювалися психологічні аспекти медичної діяльності і взаємовідносин лікаря і хворого.

У всіх цих напрямках роботи учні розкривають свою особистість, свої таланти та здібності.

 

Розділ 4

Науково-методичне забезпечення роботи закладу,

робота пед агогічної ради.

Участь в експерементальній та інноваційній діяльності

Основною ланкою, яка забезпечує науково-методичне керівництво в ліцеї, є Науково-методичний центр ліцею, що працював над темою «Впровадження інноваційних технологій у навчання та виховання за умов професійної орієнтації учнів ліцею на медичні спеціальності». Свою роботу він спрямовує на допомогу педагогічному колективу в реалізації проблемних питань навчально-виховного процесу, забезпечує індивідуальну практичну діяльність педпрацівників у таких напрямках:

 • здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної, інноваційної та раціоналізаторської діяльності педагогів;
 • проектування, прогнозування, моделювання; конструювання освітнього процесу;
 • діагностика, експертиза й моніторинг педагогічної праці.

З метою удосконалення професійної майстерності, задоволення індивідуальних запитів учителів, допомоги молодим колегам у ліцеї була організована робота творчих об ’ єднань:

 • викладачів природничого циклу дисциплін;
 • викладачів гуманітарного циклу дисциплін;
 • викладачів спеціального циклу дисциплін;
 • колегії кураторів ліцею

Члени методичної ради ліцею надавали всебічну допомогу творчим об’єднанням у плануванні, у самоосвітній підготовці викладачів , у підготовці до атестації, вивчали їх роботу, допом а гали в розробці методичних матеріалів до „ Скриньки майстерності ”

Цілеспрямована робота велась методичною радою щодо надання методичної допомоги вчителям та заохочення їх до застосування інноваційних технологій у навчальному процесі, розробки та проведення мультимедійних уроків. Такі уроки викликають зацікавленість з боку учнів, допомагають їм більш якісно засвоювати програмовий матеріал.

Значна роль у підвищенні майстерності вчителів, їх фаховій підготовці належить атестації вчителів. Згідно Положенн я про атестацію педагогічних працівників України пройшли атестацію 17 викладачів ліцею, з них: 6 – підтвердили кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”, 5 - присвоїли кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії; 3 - присвоєли кваліфікаційну категорію „спеціаліст ІІ категорії”, 3 - підтвердили педагогічне звання учитель-методист; 1 - встановлено тарифний розряд; 7 - присвоєно педагогічне звання учитель-методист.

Викладачі серйозно й відповідально підійшли до цього своєрідного екзамену. Були представлені цікаві розробки уроків і виховних заходів з предметів, проведено ряд відкритих уроків, ознайомлено колег зі своїми науковими надбаннями і дослідженнями, було видрукувано ряд методичних розробок. Цей плідний процес плавно перейшов у підсумкову педагогічну раду на тему "Творчий портрет викладачів Українського медичного ліцею .

Психолог ліцею Гапонова Г.К. працювала згідно положення „Про науково-психологічний центр медичного ліцею”, в якому відображено такі основні функції діяльності науково-психологічної служби, як профорієнтаційна, прогностична, психодіагностична, психокорекційна, наукова, консультативна, соціально-реабілітаційна, виховна та культурна. Проведено анкетування батьків, учнів ліцею щодо адаптації ліцеїстів 9 та 10 класів до навчання в медичному ліцеї, а 11-х - в медичному університеті, розроблено програму психологічного обстеження та корекційно-розвивальних занять, оформлено психологічні картки учнів ліцею. Проводилася просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та сім'ї, здійснювалося превентивне виховання з метою формування у ліцеїстів орієнтації на здоровий спосіб життя, на захист психологічного здоров'я, профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу. Здійснювалася психологічна просвіта учнів, батьків та викладачів; діагностування рівня адаптації до умов навчання в медичному ліцеї, спостереження за процесом їх формування в учнівських колективах; психодіагностика особистих якостей, психодіагностика темпераменту, інтелекту, характеру.

ТО викладачів природничого циклу дисциплін працювало над проблемою: “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій на уроках природничого циклу дисциплін”. Багато зусиль направлено на підвищення науково-методичного рівня викладання предметів природничого циклу. Протягом року велась активна робота в методичному кабінеті. Під час проведення декади предметів природничого циклу були сплановані та проведені такі заходи: інтелектуальний конкурс-змагання «Зірки медичного ліцею»; засідання школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого»; виховний захід на тему: «Вплив інформаційних технологій на здоров’я людини»; звіт НТЛ імені А.П. Ромоданова «Досягнення й перспективи учнів-членів МАН»; конкурс стіннівок на тему: «Альтернативні джерела енергії: фантастика і реальність».

ТО викладачів гуманітарного циклу дисциплін працювало над проблемою: “Впровадження інтерактивних технологій навчання, спрямованих на отримання учнями міцних знань, на розвиток їхньої пізнавальної активності, формування критичного мислення, вдосконалення комунікативних можливостей і творчих здібностей на уроках дисциплін гуманітарного циклу”.

Викладачами української мови та літератури під керівництвом професора КНУ імені Тараса Шевченка Гаєвської Н.М. проводилася робота з професійної орієнтації ліцеїстів на медичні спеціальності. На засіданнях ТО вчителів гуманітарного циклу: проводилася підготовча робота до Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; підготовка заходів щодо Дня української писемності та мови; заходів до 125 –річниці з дня народження Остапа Вишні; був розроблений план проведення святкування шевченківських днів; Дня рідної мови; обговорення результатів якості навчання та викладання латинської та англійської мов.

ТО викладачів спеціального циклу дисциплін працювало над проблемою: “Формування у ліцеїстів професійно важливих початкових умінь і навичок, засвоєння учнями валеокультури, розвиток особистих рис і якостей, необхідних для професійної діяльності лікаря”.

На засіданнях ТО викладачів предметів спеціального циклу: затвердили план роботи семінару-практикуму «Проблеми розвитку особистості майбутнього лікаря»; план проведення декади предметів спеціального циклу; сплановали участь учнів у міській інформаційно-оздоровчій акції «Здорове серце» до Всесвітнього дня здорового серця; розробили заходи щодо Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями; заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

 • Колегія кураторів ліцею працювали над проблемою: “Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів. Впровадження виховної системи, скерованої на самореалізацію, самовдосконалення і саморозвиток особистості в умовах навчання в медичному ліцеї”.

Колегія кураторів (керівник Дорошкевич Н.В.) спрямувало свою роботу на виховання гармонійно розвиненої, фізично здорової особистості учня, здатної до майбутнього самовизначення, до реалізації себе у професії лікаря або провізора. Успіх вирішення даної проблеми залежить в значній мірі від самостійної роботи кураторів та врахування специфіки дитячого колективу. Тому корисними були консультації для кураторів, проведені на ліцейних семінарах, нарадах при директорі, педагогічних радах.

С півпраця Українського медичного ліцею

НМУ імені О.О.Богомольця з вищими навчальними закладами та установами

 • Науково-учбовий Центр прикладної інформатики НАН України
 • Інститут філології Київського національного університету імені Т.Шевченка
 • Київський політехнічний інститут
 • Ніжинський педагогічний університет ім М.В.Гоголя
 • Державний Пущинський університет (м. Пущино Московської області, Росія)
 • Інститут фізики НАН України
 • Інститут математики НАН України
 • Інститут ботаніки НАН України
 • Інститут фізіології НАН України
 • Інститут нейрохірургії НАМН України ім. академіка А.П.Ромоданова.

 

Робота педагогічної ради ліцею

 

Колегіальною формою управління в ліцеї є педагогічна рада, яка у 20 14 -20 15 навчальному році розгля дала наступні питання:

 • Про підсумки роботи ліцею у 2013-2014 н.р. та визначення пріоритетних напрямів роботи на новий 2014-2015 н.р.
 • Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи, навчального плану на 2014-2015 н.р., режиму роботи ліцею, правил внутрішнього розпорядку
 • Про забезпечення учнів ліцею підручниками, викладачів – програмами та навчально-методичною літературою
 • Про збереження життя та здоров’я учнів та викладачів ліцею
 • Про організацію і планування методичної роботи в ліцеї
 • Про забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей, які виїхали на проживання або тимчасове перебування до інших населених пунктів України, надання їм необхідної психологічної підтримки.
 • Про затвердження внутрішнього розпорядку для учнів ліцею
 • Про затвердження програм факультативів: «Основи психогігієни та психопрофілактики», «Основи масажу
 • Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями
 • Про результати перевірки відвідування учнями ліцею «Буква Н в класному журналі»
 • Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання
 • Про повторне ознайомлення з наказом МОН «Про затвердження Типової інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ»
 • Обговорення Концепції порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 • Розвиток креативності учнів як умова розкриття їхнього особистісного потенціалу.
 • Про заборону обігу готівкових коштів та забезпечення заходів щодо запобігання корупції в ліцеї
 • Про виконання державних навчальних програм, ведення шкільної документації за І семестр 2014-2015 н.р.
 • Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, дорожньо-транспортного та побутового травматизму за 2014 р. та організацію роботи на 2015 р.
 • Про стан підготовки до ДПА.
 • Аналіз перевірки класних журналів. Об’єктивність оцінювання.
 • Про претендентів на нагородження свідоцтвами з відзнакою.
 • Про початок навчального року у системі ЦО.

 

 • Про заходи попередження та інформування учасників навчально-виховного процесу про небезпечні наслідки аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру під час проведення АТО.
 • Про заборону обігу готівкових коштів та забезпечення заходів щодо запобігання корупції у ліцеї
 • Про результати атестації учнів з АТО (претендентів на нагородження золотими та срібними медалями).
 • Про порядок закінчення 2014-2015 н.р., підготовку до ЗНО та проведення ДПА у 9 та 11 класах.
 • Про результати районних, міських олімпіад, міського етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН
 • Організаційно-методичне та психологічне забезпечення уроку з метою підвищення якості знань, розвитку інтересу до навчання та навичок самостійної роботи.
 • Обговорення та затвердження Правил прийому до ліцею 2015 року.
 • Про оперативний контроль за станом ведення шкільної документації.
 • Про виконання завдань, визначених у спільному листі МОН України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 05.02.2015 № 1/9-55/02-1645/2 «Про заходи безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»
 • Про виконання державних програм у 2014-2015 н.р.
 • Про звільнення учнів від ДПА.
 • Про допуск учнів 10 класів до екзамену з медицини. Організація та проведення медичної практики
 • Про погодження завдань державної підсумкової атестації
 • Про заходи щодо усунення та упередження порушень вимог чинного законодавства у закладах освіти Шевченківського району
 • Про нагородження золотими та срібними медалями за особливих умов випускників ліцею
 • Про нагородження золотими та срібними медалями випускників ліцею
 • Про закінчення учнями 11-х класів ліцею
 • Про затвердження варіативної складової навчального плану на 2015-2016 н.р.
 • Про попередження дитячого травматизму в ліцеї
 • Про нагородження свідоцтвами з відзнакою учнів 9 класів
 • Про закінчення учнями 9-х класів ліцею
 • Про переведення учнів 10 класів до 11 класу
 • Про затвердження Робочого навчального плану на 2014-2015 навчальний рік
 • Про нагородження учнів 10 класів Похвальними листами

 

Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.

Мережа профільних класів створення та результативність діяльності:

Підсумки участі закладу у районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад, конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендіями, тощо).

Дотримуючись багаторічних традицій і творчих підходів у роботі з обдарованими і здібними учнями, у ліцеї постійно велась робота з обдарованими дітьми, проводились різноманітні конкурси (конкурс читців, знавців української мови, „Юний медик”), що допомагало виявити талановитих дітей і розвивати їх здібності. У вересні - жовтні були проведені класні та ліцейні етапи олімпіад з усіх предметів, у яких взяли участь 78 учнів (деякі ліцеїсти брали участь у декількох олімпіадах). Визначені команди для представлення ліцею на районних олімпіадах.

78 учнів медичного ліцею брали участь у 10 олімпіадах з базових предметів, призерами та переможцями ІІ (районного) етапу олімпіад стали 33 учнів, ІІІ (міського) – 12 учнів.

У рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та з метою залучення творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької експериментальної, конструкторської, пошукової роботи, активізації діяльності та удосконалення змісту роботи Наукового товариства ліцеїстів ім. акад. А. П. Ромоданова в ліцеї у грудні 2014 р. було проведено відбірковий (ліцейний) етап конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН. Працювало 6 відділень і 25 секцій, у роботі яких взяли участь 37 ліцеїстів, на участь у ІІ (міському) етапі направлено 95 робіт.

 

Переможцями стали:

11 кл. –18 призерів, з них: І місце – 2, ІІ місце – 4, ІІІ місце – 12

10 кл. – 12 призерів, з них: І місце – 0, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 11

9 кл. – 3 призерів, з них ІІ місце – 1; ІІІ місце - 2

У травні 2015 р. в Президії НАН України ліцей нагороджено Почесною грамотою як переможця ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київської МАН Шевченківського р-ну серед 9-11 класів.

З метою забезпечення оптимальних умов для розвитку здібної, обдарованої особистості, стимулювання і заохочення науково-дослідницької роботи ліцеїстів 5 учням ліцею вручено дипломи та персональні стипендії ім. академіка А.П.   Ромоданова, 2 – премії академіка М.  Амосова.

5 ліцеїстів-переможців ІІ (міського) етапу МАН нагороджено почесними іменними сертифікатами та одноразовими преміями Міжнародного благодійного фонду «Фонд П.   Куліша».

 

Розділ 6

 

Огранізація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків та секцій, профілактика правопорушень неповнолітніми

Працюючи за основними напрямками виховного процесу, заклад протягом 201 4 -201 5 н.р. виконував такі завдання:

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Враховуючи те, що ліцей працює над проблемою професійної орієнтації учнівської молоді на медичні спеціальності та особистісно-зорієнтований навчальний процес, гармонійний розвиток творчої особистості, виділяються декілька напрямків виховної роботи:

 • патріотичне виховання;
 • формування засад здорового способу життя та виховання деонтологічної культури учнів;
 • морально-правове виховання;
 • творчий розвиток особистості учня, індивідуальна робота з учнями за інтересами;
 • професійна орієнтація на медичні спеціальності;
 • художньо-естетичне виховання.

Працюючи за напрямком патріотичного виховання в ліцеї забезпечувалося виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки: цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки, продовжувала працювати Рада по військово-патріотичному вихованню в ліцеї.

29 вересня 2014 н.р. було проведено заходи, присвячені відзначенню річниці подій у Бабиному Яру: перегляд хроніки «Київ в роки окупації. Бабин Яр.»; диспут для учнів 11класів «Від антисемізму до нацизму».

У ліцеї проводилися заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, відзначалися День Соборності України, День вшанування рідної мови: “І там, де звучить рідна мова, живе український народ ”.

З нагоди Дня захисника України та релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувся благодійний концерт Національного президентського оркестру.

Були сплановані та проведені заходи щодо відзначення 73-річниці партизанського руху в Україні: вивчення подій і фактів Руху Опору на території України, екскурсія до Парку партизанської слави, бесіда «Роль партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни» (9 класи), лекція «Еволюція радянського партизанського руху 1941-1944 рр.» (10-11 класи).

У лютому 2015 року в ліцеї відбувся літературний вечір «Поети про Другу світову війну», присвячений 70-річниці вигнання нацистських окупантів з України.

21 листопада – День гідності та свободи. Ліцеїсти взяли участь у мітингу-реквіємі, покладанні квітів до меморіальної стели в пам'ять Героїв Небесної Сотні на липовій алеї НМУ імені О.О. Богомольця.

В ліцеї відбулася акція «Запали свічку пам’яті», присвячена 81 річниці Голодомору.

22 січня з нагоди Дня соборності у навчальному закладі пройшли тематичні уроки на тему: «Єдина і неподільна Україна», учні поклали квіти до пам’ятника М. Грушевського.

27 січня в ліцеї були проведені виховні бесіди з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

15 лютого 2015 року учні ліцею взяли участь в акції «Єдине серце», відбулася символічна хода з 200-метровими прапорами України та Литви на підтримку євроінтеграції.

20 лютого 2015 року на честь вшанування подвигу учасників Революції гідності учні ліцею взяли участь у мітингу, присвяченому Дню Героям Небесної Сотні.

3 квітня 2015 року учні взяли участь у відкритті меморіальної дошки, присвяченої студенту НМУ імені О.О. Богомольця Володимиру Юричку, що героїчно загинув в зоні АТО.

В рамках Дня пам’яті та примирення ліцеїсти відвідали виставку в Українському фонді культури «Медицина на фронті і в тилу». Також учні виготували квітки маку – символу пам’яті в Україні та подарували їх ветеранам на мітингу в НМУ імені О.О. Богомольця з нагоди 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі та 70-річниці завершення Другої світової війни.

Учні ліцею відвідали Меморіальний комплекс «Крути», переглянули фільм С.М. Марченка «Лист без конверта», присвячений подіям героїчної загибелі юнаків у бою під Крутами. Протягом року відбувалося вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі (м. Вінниця, м. Чернігів, м. Львів, м. Радомишль, м. Борзна, екскурсії по Києву);зустрічі з відомими людьми. З метою формування національної свідомості і людської гідності були проведені екскурсії до музею М. Грушевського, до Національного музею історії України.

У цьому році були проведені заходи щодо відзначення 73 річниці початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Другої світової війни: виховні години на тему: «Остарбайтерство як складова частина нацистського «нового порядку» в окупованій Україні в роки Другої світової війни»; уроки-семінари на тему: «Питання долі остарбайтерів в сучасних німецько-українських відносинах».

На відзначення 29 річниці Чорнобильської катастрофи в ліцеї були проведені зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії, перегляд документального фільму «Чорнобиль. 3828.»

Протягом навчального року в ліцеї проводилася благодійна акція «Не будь байдужим! Допоможи Сходу!», в рамках якої проводилися благодійні ярмарки, а 4 березня відбувся благодійний концерт «Таланти твої, ліцею». Під час цих благодійних заходів проводився збір грошей та закупка ліків для Київського клінічного військового госпіталю. Парламент ліцею та волонтери відвідували поранених воїнів із зони АТО, передавали їм необхідні продукти та закупляли ліки.

21 травня в ліцеї відбувся Всеукраїнський День вишиванки.

За напрямком формування здорового способу життя пройшли цікаві зустрічі, бесіди, перегляди кінофільмів, були охоплені учні 9-11 класів.

У ліцеї були сплановані і проведені заходи: обговорення цього питання на нараді при директорі, серед ліцеїстів проведені бесіди «Профілактика алкоголізму, паління та наркоманії» з показом відеофільмів ; лекція на тему: «Профілактика шкідливих звичок та СНІДу» (з показом відеофільмів). 1 грудня 2014 року відбувся перегляд інтерактивної вистави «Осінь» на тему: «Наркотики. СНІД. Щеплення від безумства».

У навчальному закладі були проведені виховні години на тему «Скажемо тютюнопалінню - Ні», тренінг комплексної програми формування навичок здорового способу життя «Як стати вільним і улюбленим за методикою Коструб О.П.», проведені зустрічі із спеціалістами «Життя без гачка».

Ліцеїсти взяли участь в акції «Турбуйся про них» у рамках Всеукраїнського дня боротьби з захворюваннями на рак молочної залози.

З метою пропаганди здорового способу життя у ліцеї був проведений олімпійський урок, на який завітала бронзовий призер Олімпійських ігор Олена Яценко.

У лютому місяці згідно графіка Були проведені лекції окремо для дівчаток та хлопчиків «Статеві відносини. Планування сімї. Інтимна гігієна».

Вихованню деонтологічної культури учнів сприяла робота факультативу «Основи ділової етики та деонтології», на якому особлива увага приділялася формуванню таких важливих категорій, як обов’язок, совість, милосердя лікаря, висвітлювалися психологічні аспекти медичної діяльності і взаємовідносин лікаря і хворого.

Керівником гуртка «Основи психогігієни та психопрофілактики» А. Демиденком були проведені цикл лекцій про інтернетзалежність.

У ліцеї були проведені Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини.

З 2014 року в ліцеї практикуються навчальні заняття «Перша невідкладна долікарська допомога», які проводить для учнів переможець Всеукраїнського конкурсу бригад екстреної медичної допомоги Стрельникова Марія.

Учень 10 класу Єпішкін Євгеній у цьому році взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і молодь», що проходила в місті Мінськ (Білорусь).

На честь Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня відбувся семінар « Warning Food » у рамках міжнародної науково-практичної конференції «Безпека харчових продуктів».

3 червня учні ліцею взяли участь в акції «Безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ/СНІД/ГЕПАТИТ» за підтримки Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні та фармакологічної компанії Janssen .

За напрямком правової та громадянської освіти в ліцеї було забезпечено вивчення й роз’яснення учням: основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції про права дитини; проведено декаду правових знань, класні години на правову тематику, диспут „Сенс життя і моє місце в ньому”. Здійснювалася відповідна робота з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх (форум “Права” (згідно з декларацією захисту прав дитинства)). Проведено акцію „Ми проти насильства”. Постійно здійснювалася робота по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

З нагоди 23-річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини у ліцеї були сплановані та проведені такі заходи: тематичні виховні години у 9 та 10-х класах на тему: «Права людини за Конституцією України», тематичні виховні години у 11-х класах на тему: «Право на освіту та отримання професії», День прав людини «Міжнародні стандарти прав людини та стан їх реалізації в Україні»”.

У грудні в ліцеї проводився Всеукраїнський тиждень права, під час якого здійснювалася інформаційно-просвітницька робота щодо питань правової освіти населення. Були проведені тематичні виховні години: «Захисти свої права» (для 9 класів), «Права людини в історії українського народу» (для учнів 10-11 класів); відбулися зустрічі з представниками юридичних та громадських організацій.

На відзначення 23 річниці незалежності України в ліцеї проводилися: інформаційно-освітня робота з вивчення і популяризації національної історії та культурної спадщини, книжково-ілюстративна виставка «Незалежна Україна: 23 рік державності», екскурсійні подорожі по містам України з метою вивчення історичного минулого України, виставка дитячого малюнка «Я – людина. Ми - родина. Дім наш - Україна», спортивні змагання «Лицарі України».

Утвердження гендерної грамотності.

У грудні 2014 р. в Українському медичному ліцеї був проведений Урок гендерної грамотності на тему: «Гендерна рівність – правовий принцип».

Під час цього уроку учні ознайомилися з проектом Закону України «Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації». Також психолог ліцею Гапонова Г.К. провела анкетування учнів та викладачів «Гендерна справедливість та гендерна рівність». Бібліотекар ліцею А.В. Головко підготував книжкову виставку «Гендерна абетка».

Профілактика правопорушень та злочинності серед дітей.

Представниками учнівського самоврядування та адміністрацією ліцею постійно проводився контроль за відвідуванням учнями уроків в ліцеї та на кафедрах НМУ. Було проведено тематичні виховні години в 9-11 класах: „Молодіжне середовище та його проблеми”, „Про кримінальну відповідальність неповнолітніх” (протягом року).

Відбулася зустріч з юристом УАЗТ Недогреєвою А.І., консультантом ВР Усенко М.І., кандидатом юридичних наук Бурлай Є.В.

У ліцеї відбуваються засідання координаційної ради по профілактиці правопорушень. Був проведений Тиждень правових знань, під час якого проводилася в бібліотеці ліцею виставка „Вивчаємо свої права та обов ’ язки”, учні випустили ліцейні вісники на тему: „Гляди не забудь - людиною будь”, проводилися бесіди в 9-10-х класах – „Декларація прав людини та Конвенція ООН про права дитини”, в 11-х класах - „Як ви розумієте та співвідносите поняття „свобода”і „відповідальність?” У підсумок Тижня відбувся правовий брейн-ринг „Закон обов’язковий для всіх”.

Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів.

У ліцеї систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота по профілактиці поширення расистських проявів. Це бесіди з учнями, які проживають у гуртожитках Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; лекції для учнів 9-11 класів: «Конфліктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків» (про непримиренне ставлення до антигуманних ідеологічних доктрин, що пропонують класову, групову, національну, расову ненависть, поширюють ідеологію фашизму).

Вчинення злочинів відносно дітей. Проводиться інформаційно-просвітницька робота з ліцеїстами щодо попередження насильства та вчинення злочинів відносно неповнолітніх.

Інформаційно-просвітницька робота щодо попередження злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Проводилися лекції для учнів 9-11 класів про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх та розповсюдження дитячої порнографії.

Учні 9 класів відвідали лекцію «Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх».

Також відбулося ознайомлення учнів та викладачів ліцею з Законом України „Про охорону дитинства” стаття 10 „Право на захист від усіх форм насильства”

Здійснювалася інформаційно-просвітницька та роз”яснювальна робота з метою підвищення рівня правової культури учнів (бесіда на батьківських зборах: на тему: ”Відповідальність і вік”; зустріч з лікарем Моцак О.М. на тему: „Різні захворювання як наслідок жорстокого поводження”; бесіда з техніки безпеки життєдіяльності на тему: „Що ти можеш зробити, щоб знизити ризик стати жертвою насильства?”; проведення тестування для учнів на тему: „Конфлікт. Агресія”.

Жорстоке поводження підлітків один до одного.

У ліцеї проводиться робота по профілактиці випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження між дітьми . Організува но правовий всеобуч з учнями та забезпеч ується системне вивчення та дотримання ліцеїстами Правил для учнів та Статуту ліцею.

Профілактика застосування фізичної сили до своїх вихованців педагогічними працівниками.

На педагогічних радах, нарадах при директорі розглядалися стан роботи по дотриманню педагогічними працівниками вимог Законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

Профілактика суїцидальних проявів серед підлітків. Було проведено тематичні виховні години в 9-11 класах: „Жити за законами людського спілкування”, „Девіантна поведінка. Кризовий стан. Агресія” (протягом року).

Протидія торгівлі людьми.

Проводиться робота шляхом поширення інформації з метою підвищення поінформованості учнів, батьків по підвищенню ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. Були проведені конкурси плакатів на цю тему.

Попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх.

У ліцеї немає дітей схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотичних речовин та неблагополучних сімей.

Заходи, спрямовані на запобігання формування залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернетзалежності.

Керівником гуртка «Основи психогігієни та психопрофілактики» А. Демиденком були проведені цикл лекцій про інтернетзалежність.

У ліцеї проводиться п опуляризація змістовного дозвілля, здорового способу життя серед дітей і молоді, які відвідують комп’ютерні клуби та заклади, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. Запровад жено співпрацю з громадськими, релігійними організаціями, підприємствами різних форм власності, волонтерами щодо спільного проведення профілактичної роботи з з усіма бажаючими дітьми у вигляді організації для дітей спортивних естафет, ігор, висвітлюючи через них проблематичні теми молоді.

Провод яться масові акції, заходи проти куріння, зловживання спиртних напоїв та наркотичних засобів .

Інформація про дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.

У ліцеї немає дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.

За напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами було організовано роботу факультативів, гуртків, секцій, працювало Наукове товариство ліцеїстів імені А.П. Ромоданова (окремий звіт по роботі НТЛ).

Учні Ліцею у цьому році стали переможцями Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа – людина – виробництво - екологія», Всеукраїнського конкурсу Intel - Еко – Україна 2015 – національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF , Всеукраїнського фестивалю науки – 2015.

10 листопада 2015 року в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України з нагоди Дня матері учні ліцею висадили клумбу із квітів, яким присвоєні жіночі імена.

У грудні 2014 року учні ліцею відвідали Театр на Подолі та переглянули комедію А. Крима «Звідки беруться діти».

25.12.2014 у « Beton Club » відбулася Новорічна дискотека для учнів ліцею.

У лютому 2015 року усі учні ліцею відвідали Музей шістдесятництва.

Учні 11-х класів організували і провели свято Хелловін, 14 лютого в ліцеї пройшов вечір поезії, присвячений Дню Святого Валентина.

Учні ліцею взяли участь у міському конкурсі читців сонетів Вільяма Шекспіра «У вірші правда – над усе для мене», який проходив у Гуманітарному інституті Київського університету імені Б.Грінченка.

 

Працюючи за напрямком профорієнтаційної роботи на медичні спеціальності, виховний процес був спрямований на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки. Працювали факультативи „Основи ділової етики та деонтології”, „Історія медицини”. Працювала постійно діюча школа-семінар „Проблеми біоетики та фізики живого”

З метою ознайомлення ліцеїстів з різними галузями розвитку медицини проводилися щомісячні лекторії фахівців-медиків, а також були організовані екскурсії в клініки: Київську міську онкологічну лікарню, патанатомічне відділення 18 клінічної лікарні, Центр Київської міського центру серця, Центр дитячої кардіохірургії, Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України, Інститут онкології НАМН України, Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова, Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН України, ліцеїсти спостерігали за операціями визначних лікарів, професорів. Учні здійснили екскурсії до Національного музею медицини, Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «Сувол», на кафедру терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця; офтальмологічне відділення Центральної поліклініки МВС України, Музею-аптеки, садиби М.І. Пирогова (м. Вінниця). Учні брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини” та Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Міжнародному Дню здоров’я.

Ліцеїсти були учасниками Одинадцятих читань пам’яті Є.Г. Гончарука (колишнього ректора НМУ імені О.О.Богомольця).

У квітні 2015 року відбувся Другий міжнародний семінар-тренінг з традиційної китайської медицини в рамках Угоди про співпрацю між НМу імені О.О. Богомольця та Університетом традиційної китайської медицин Провінції Ганусу (КНР).

 

За напрямком художньо-естетичного виховання була о рганіз ована робот а факультативів, гуртків художньо-естетичного спрямування (Київський вальс, літературна студія імені Пантелеймона Куліша та гурток „Кулішеве коло”), були проведені лекції, бесіди , конкурси на естетичну тематику ; конкурси-виставки дитячих малюнків (до загальноліцейних свят) .

10 квітня учні ліцею взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 85-річчю від дня народження відомого українського письменника Юрія Мушкетика. Конференція відбулася в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

27 листопада 2014 року учні ліцею взяли участь у Міжнародній конференції «Традиції М.Коцюбинського в українській літературі ХХ та ХХІ століття», яка проходила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

7 березня біля пам’ятника Великому Кобзарю в парку Шевченка відбулася спільна церемонія покладання квітів учнями Українського медичного ліцею, студентами НМУ імені О.О. Богомольця та студентами КНУ імені Т. Шевченка. Урочисту ходу до пам’ятника очолила ректор НМУ професор К.М. Амосова.

Біля підніжжя пам’ятника прозвучали шевченківські поезії, слова яких не втратили своєї актуальності й сьогодні.

Учні відвідали Літературно-меморіальний музей-квартиру П.Г. Тичини, Національний художній музей, Музей мистецтв імені Варвари та Богдана Ханенків, Національний музей Т.Г. Шевченка.

16 травня учні ліцею стали учасниками Першого благодійного балу НМУ імені О.О. Богомольця, що проходив в КМДА. Кошти, які були зібрані під час цієї акції, були перераховані на рахунок Госпіталю учасників ВВв.

Здійснювалася видавнича діяльність учнів, зокрема: видання рукописних журналів; створення поетичних альманахів; виготовлення альбомів мистецтва (живопису та графіки), шкільних стіннівок, предметних газет та листівок; літопис ліцейного життя; продовжено випуск вісників ліцейного прес-центру; працював форум на ВЕБ-сайті ліцею

Учні ліцею відвідали Театр на Подолі, Український Малий драматичний театр, Національний театр імені І.Франка.

Одним із завдань виховання в цьому навчальному році педагогічний колектив поставив як основне це забезпечення умов для самоареалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Колектив викладачів злагоджено працював згідно свого виховного плану та координаційного плану роботи ліцею.

Над реалізацією проблеми ліцею з питань виховання сумлінно працювали всі педагоги.

Згідно плану виховної роботи були проведені предметні декади та тижні, зокрема тижні математики , біології, української мови та літератури, історії та географії, тиждень валеології з зустрічами, лекціями та виставами, проведено конкурси читців, вистави творів українських письменників, відкриті класні години, проведена зустріч з волонтерами НМУ імені О.О.Богомольця на тему: „Дошлюбні відносини”, зустрічі з лікарями, спеціалістами соціальних служб.

2 9 травня відбувся молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Архімандрит Лаврентій благословив кожного випускника ліцею, побажав усім, хто в майбутньому мріє про професію лікаря, стати володарями не тільки ґрунтовних знань, а й високих людських якостей. У подарунок усі одинадцятикласники отримали на згадку освячені іконки Святого Луки – колишнього випускника Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Батьки учнів ліцею подарували Храму ікону Святителя Луки.

Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками

 

Український медичний ліцей користується бібліотечним фондом базової гімназії №33 та Національного медичного університету:

 • загальний книжковий фонд – 7141 примірників;
 • навчальний фонд складає – 6888 примірників;
 • фонд художньої літератури складає – 253 примірників.

 

Соціальна допомога учням із числа

д ітей пільгових категорій

 

У ліцеї у 2014-2015 н.р. налічувалось 57 учнів пільгових категорій. Серед них: 2 – ситріт, 9 – дітей з функціональними обмеженнями, 10 - напівсиріт, 19 - багатодітних, 17- чорнобильців. З цими дітьми постійно проводиться робота по наданню їм допомоги.

У 2014-2015 н.р. ліцей прийняв на навчання 41 особу з Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Усі ці діти були охоплені увагою, їм надавалася посильна матеріальна допомога.

У кожному класі запроваджуються благодійні акції. Відвідуючи музеї, виставки, екскурсії плату за дітей, що не мають коштів, вносять з батьківського фонду класу. Таким чином всі діти мають змогу повноцінно розвиватись інтелектуально і відчувають турботу.

 

Діяльність органів учнівського самоврядування

 

Уже протягом багатьох років активно працює Парламент ліцею. Кожного року у вересні проходять вибори Президента ліцейного Парламенту. У 2014-2015 навчальному році Парламент ліцею очолювала учениця 11-А класу Конецул Олександра. У вересні відбуваються перевибори старост. Щотижня проходить засідання старост та відомств, на яких вирішуються різні навчально-виховні проблеми чи завдання, а щомісяця кожен клас звітує про роботу і участь ліцеїстів у різноманітних заходах та організацію дозвілля.

Ліцейне самоуправління проводило свята і конкурси, організовувало ігри з учнями 1-4 кл. медичної гімназії №33, робили рейди-огляди кабінетів, наявності шкільної форми, класних куточків, відвідування уроків. Плідно працював трикутник: учні – батьки – адміністрація. Розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, конкурсів, відкритих заходів, свят давали можливість створити в ліцеї атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності ліцейного життя.

Діяльність батьківського комітету

У цьому навчальному році колектив батьківського комітету ліцею працював відповідно плану роботи батьківської ради ліцею.

Були проведені тематичні батьківські збори: “Розвиток особистості кожного учня – стратегічне завдання сучасної освіти”, “Майбутнє наших дітей”, “Роль сім”ї у формуванні адекватного навчання учнів”, “ Психологіч-

ні особливості взаємовідносин підлітків і батьків”, “Майбутня професія”.

У 2014-2015 н.р. відбулося 5 засідань батьківської ради ліцею (за планом) і проведена відповідна поточна робота, а саме:

Протягом вересня - жовтня рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей, забезпечення їх підручниками, шкільною формою, проведення благодійної ярмарки “Від серця до серця”, рейди-перевірки наявності шкільної форми та виконання правил внутрішьного розпорядку.

Протягом листопада і грудня проводились рейди стану навчання ліцеїстів, батьки допомагали організувати та провести Новорічне свято, організовували зимовий відпочинок дітей.

Протягом січня та лютого Б/К допомагав у проведенні місячника спортивно-оздоровчої роботи в ліцеї та роботи за здоровий спосіб життя. Проводили індивідуальну роботу з батьками та учнями на прохання кураторів.

Протягом березня і квітня батьки допомагали в проведенні тижня профорієнтації, Тижня здоров”я – організації дня раціонального харчування, проводили рейди-огляди наявності шкільної форми та присутності учнів на уроках.

У травні – червні допомагали в проведенні навчальної практики учнів, підготовки кабінетів до нового навчального року.

Силами батьків робляться косметичні ремонти у класних кімнатах та коридорах базової школи по закінченню навчання. Батьківський комітет надає матеріальну допомогу сім»ям малозабезпечених учнів та дітям-напівсиротам.

 

 

 

 

Розділ 12

Діяльність ради загальноосвітнього закладу.

 

Згідно з Координаційним планом на 2014-2015 н.р. було заплановано і проведено 5 засідань Ради ліцею у вересні, грудні, лютому, травні, червні.

На початку навчального року був переобраний склад Ради. До нього увійшли викладачі НМУ та ліцею:

Голова Ради ліцею – завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Яворовський О.П.

Члени Ради ліцею:

 • перший проректор з науково-педагогічної роботи НМУ імені О.О. Богомольця, директор ліцею, професор Цехмістер Я.В.
 • завідувач кафедрою латинської мови НМУ, доцент Кісельова О.Г.
 • бухгалтер ліцею Іпполітова Н.І.
 • заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи, к.п.н. Іваненко Р.В.
 • куратор класу Ангерчік Є.Д.
 • голова Батьківської ради ліцею Кошма Н.Г.
 • представник батьківського комітету 10-х класів Маркова О.І.
 • представник батьківського комітету 9-х класів Юр М.В.
 • представник батьківського комітету 11-х класів Недільська О.М.
 • голова Парламенту ліцею Конецул Олександра
 • учениця 11 класу Кузьмінова Наталія
 • учень 10 класу Гук Наталія
 • учениця 10 класу Маліков Олександр
 • учень 9 класу Ісаєв Богдан
 • учениця 9 класу Московка Діана

Традиційно перше засідання передбачає організований початок навчального року.

Був затверджений банк даних пільгових категорій. Рада ліцею контролювала захист прав дітей у ліцеї та відповідних державних, судових органах, створення належних умов для вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення до творчих пошуків, оздоровлення дітей влітку та надання допомоги соціально-незахищеним дітям. У грудні розглядалися питання щодо роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку педагогічного колективу та батьків.

Робота Ради ліцею була спрямована на виявлення обдарованих і талановитих дітей. Це діти, які брали участь в районних, міських олімпіадах, в роботі МАН, в різноманітних конкурсах і досягли певних результатів у різних видах діяльності.

У квітні (засідання № 4) заслуховувалися питання про участь батьків у роботі учнівського самоврядування; заслухали звіт батьківських комітетів 11 класів про профорієнтаційну роботу, а також розглядалося питання щодо організації та проведення навчально-виробничої практики, оздоровлення дітей.

У травні - червні спільно з педрадою ліцею розглянуті питання про представлення випускників ліцею до нагородження золотою та срібною медалями та представлення випускників ліцею до нагородження стипендією Міжнародного фонду ім. П.Куліша, а також планування роботи на наступний 2015-2016 навчальний рік.

 

Розділ 13

Діяльність піклувальної ради

 

Піклувальна Рада ліцею працює з 1998 року. За 2014-2015 н.р. було проведено 2 засідання Ради, на яких розглядалися питання:

1.Затвердження складу ПР

2.Допомога в проведенні навчальної практики

3.Затвердження премії П.Куліша ліцеїстам та викладачам .

5.Проведення творчої зустрічі педагогічних колективів медичного ліцею, медичної гімназії № 33 та Борзнянської гімназії, які плідно вивчають спадщину П.Куліша.

6.Надання допомоги фондом П.Куліша в організації поїздки до Борзнянської гімназії (жовтень 2014р.)

7.Надання допомоги у проведенні Випускного вечора.

 

 

 

Розділ 14

Співпраця з сільськими школами

Назва проекту: Сільська школа – наш друг і партнер

Статус проекту: регіональний

Мета проекту: розвиток партнерських зв’язків із сільською школою; створення умов для розвитку творчої обдарованості, яка відповідала б загальнолюдським інтересам особистості, суспільства, держави.

Основні напрямки роботи :

 • Проведення спільних науково-освітніх, виховних заходів за участі в них професорсько-викладацького складу Українського медичного ліцею та гімназії імені П.Куліша;
 • Забезпечення науково-методичного керівництва у викладанні профільних дисциплін (фізика, біологія, хімія, інформатика, українська мова та література, іноземна мова);
 • Проведення наукових досліджень з фундаментальних проблем педагогіки та психології виховання обдарованої молоді, пошукової діяльності, зокрема, вивчення та поширення творчості геніального сина України Пантелеймона Олександровича Куліша;
 • Організація і проведення наукових конференцій, читань, засідань товариств, клубів, літературних студій;
 • Обмін науковими виданнями, а також інформацією, що становить інтерес для сторін;
 • Сприяння активній взаємній участі викладачів та учнів у роботі журналів, що видаютьс я навчальними закладами.

 

Учасники проекту: Український медичний ліцей та гімназія імені П. Куліша м. Борзна Чернігівської школи

Термін реалізації проекту: довгостроковий, щорічний

Реалізація проекту: обмін досвідом організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи, допрофесійної підготовки молоді, нада ння рекомендації щодо тематики науково-дослідницьких та експериментальних робіт, науково-практичних програм та проектів.

 

Розділ 15

Міжнародні зв’язки

Український медичний ліцей є членом Міжнародної Асоціації "Зелених шкіл світу" (штаб-квартира місто Торонто), базовим навчальним закладом україно-канадського міжнародного проекту "Молодь за здоров’я", членом асоційованих шкіл ЮНЕСКО, членом клуба Левів (штаб-квартира місто Нью-Йорк), а також підтримує дружні зв’язки з Школою санітарів лікарні св. Вальбурги (Німеччина), Інститутом Петра Могили (місто Саскатун, Канада), Конгресом Українців Канади та іншими іноземними установами. Одним з пріорітетних напрямків міжнародної діяльності медичного ліцею є підтримання дружніх зв’язків з українською діаспорою (Канада, Австралія), медичними коледжами, школами і вищими закладами освіти.

У цьому навчальному році ліцей продовжував працювати над власним проектом «Формування екологічної свідомості молоді на прикладі роботи Українського медичного ліцею» та міжнародним проектом «Всесвітня спадщина в руках молоді».

Робота асоційованої школи ЮНЕСКО

 

Регіональний проект: « Чисте довкілля . Зелена лабораторія міста» (2013-2018 рр.)

Мета проекту: формування екологічної культури учнів; взаємодія людини з навколишнім світом; виховання активної моральної позиції щодо взаємодії людини і природи.

Реалізація проекту (201 4-2015 р р. ):

 • Продовжено угоду про співпрацю з Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України;
 • ц еремонія відкриття першої експозиції «Саду каменів» у   Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України. У цій експозиції представлені зразки каменів з усіх куточків Світу. Першими експонуються камені з країн Південно-Східної Азії (28 вересня 2014 року).
 • з нагоди Дня матері учні ліцею взяли участь у заходах, які проводив Національний ботанічний сад імені Гришка. Під час святкування були висаджені клумби квітів, яким присвоєно жіночі імена.

Також учні ліцею брали участь у ІІІ міській науково-практичній конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Філософські основи духовних цінностей як істина миру. Толерантність як внутрішній ресурс розвитку особистості та суспільства» (листопад 2014 р.); Міській конференції «Молодь обирає мирне майбутнє» (березень 2015 р.)

 

 

Розділ 16

Створення власної системи інформаційного забезпечення, шкільна преса, радіо, газети. Використання мережі інтернет

 

Ліцей має власний друкований орган – "Вісник Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця ".

У цьому році було надруковано спеціальний випуск вісника ліцею, у якому вміщено студії учнів ліцею, присвячені Випуску 2015 .

Ініормаційно-ресурсний центр УМЛ знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 34. Він постійно поновлює інформацію на Web -сторінці ліцею, а також накопичує базу даних. У сучасних умовах шкільний курс інформатики є одним з найбільш ефективних засобів інформатизації навчального процесу, впровадження і поширення технологій при вивченні інших навчальних дисциплін.

Впровадження нових інформаційних технологій навчання (НІТН) в ліцеї відкривають широкі перспективи при вивченні різних дисциплін як гуманітарного так і природничо-математичного циклу, культуру спілкування та використання сучасних технологій вдома. Заключено угоду про співпрацю з Науково-учбовим центром прикладної інформатики НАН України.

 

Розділ 17

Фінансово-господарська діяльність

1) Використання бюджетних коштів на заробітну плату – 2589997, 76 грн.

2) Використання коштів власних надходжень:

а) платних послуг –2302994,71 грн.

б) господарсько-виробничої діяльності – немає.

Силами батьківських комітетів та батьків відремонтовані (косметичний ремонт) внутрішні приміщення кабінетів та аудиторій кафедр НМУ, в яких навчаються їх діти, покрита підлога медичної гімназії №33 лаком (І ІІ поверх).

 

Розділ 18

Організація внутрішкільного контролю за

виконанням навчального плану програм,

якість знань, умінь і навичок учнів.

У ліцеї викладалися всі предмети відповідно до затвердженого Робочого навчального плану ліцею та робочих навчальних програм, розроблених професорсько-викладацьким складом НМУ та затверджених Міністерством освіти та науки України і Міністерством охорони здоров’я України.

У відповідності з планом внутрішкільного керівництва та адміністративного контролю на 2014-2015 н.р. було перевірено адміністрацією ліцею разом з методичною радою ліцею та профспілковим комітетом:

Контроль за роботою педагогічних кадрів:

Рейтинг викладацького складу (вересень)

Науково-методичний супровід освітнього процесу (вересень)

 • Здатність педагогічного колективу вирішувати проблеми освітньої політики ХХІ століття. (жовтень)
 • Застосування інноваційної діяльності в умовах модернізації навчально-виховного процессу (грудень).
 • Контроль за виконанням рішень педрад, наказів та виконання нормативних документів (протягом року).
 • Контроль за роботою ТО (за окремим графіком)
 • Контроль за підвищенням професійної майстерності викладачів (циклограма).
 • Контроль за атестацією педагогічних працівників (за окремим графіком).

Контроль за якістю навчально-виховного процесу:

Аналіз розкладу уроків, дотримання вимог до його складання (вересень)

Контроль за роботою навчальних кабінетів (вересень)

 • Контроль за відвідуванням учнями ліцею (вересень, листопад, березень)
 • Контроль за виконанням державних навчальних програм (вересень, грудень, травень)

Робота предметних гуртків, факультативів (за окремим графіком)

 • Управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу (жовтень)
 • Моніторинг якості навченості учнів 11-х класів з дисциплін профільного циклу (за підсумками діагностичних зрізів знань та результатами успішності за минулий навчальний рік) (жовтень)
 • Відповідність обсягу домашніх завдань нормам Державних санітарних правил (листопад)
 • Класно-узагальнюючий контроль 11-х клас ів .

Контроль за рівнем знань, умінь і навичок учнів:

 • біологія (стан викладання, листопад)
 • захист Вітчизни (стан викладання, грудень)
 • латина (стан викладання, лютий)
 • англійська мова (стан викладання та якість досягнень, квітень)

Контроль за якістю знань:

 • біологія(жовтень)
 • українська мова (жовтень)
 • математика (листопад)
 • біологія, хімія (березень)

 

Контрольза якістю виховної роботи:

Організація учнівського самоврядування (вересень)

 • Виконання Указу Президента „Про шкільну форму” (жовтень)
 • Аналіз професійної визначеності учнів 11-х класів (листопад)
 • Виконання правил внутрішнього розпорядку та Статуту ліцею (грудень)
 • Система роботи кураторів 11-х класів (грудень)
 • Вивчення рівня вихованості учнів 9 та 10-х класів (грудень)
 • Стан виховної роботи за напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами (лютий).
 • Класно-узагальнюючий контроль 9 – а, 9 -б класів (травень)

Контроль за веденням шкільної документації:

Наявність відповідних справ діловодства, стан архівної документації ліцею(вересень)

 • Ведення особових справ ліцеїстів . Оформлення документів (9, 10 клас) (вересень)
 • Ведення Алфавітної книги на Книги обліку учнів (жовтень)
 • Оформлення класних журналів, журналів факультативів, гурткової роботи (вересень-жовтень)
 • Система обліку успішності й навчальних досягнень ліцеїстів (листопад)
 • Погодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи, програм спец.курсів. Якість планування НВП на початку року (листопад)

Якість ведення протоколів педрад і рівень виконання прийнятих рішень (листопад, березень)

 • Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей (вересень)
 • Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації (лютий)
 • Книга наказів (лютий)
 • Атестаційні матеріали (березень)
 • Перевірка класних журналів на предмет об’єктивності оцінювання претендентів на медаль (травень)
 • Оформлення Книги обліку похвальних листів, видачі свідоцтв про базову середню освіту, видачі атестатів, книги нагородження учнів за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями (травень)
 • Якість ведення особових справ учнів (червень)
 • Аналіз якості ведення шкільної документації за підсумками державної атестації учнів ( червень )

Контроль за роботою з охорони праці, життя та здоров’я:

Інструктаж з техніки безпеки педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ліцею (вересень)

 • Підготовка шкільного приміщення до праці в умовах зимового періоду (жовтень)
 • Засоби дотримання норм техніки безпеки на уроках фізкультури (вересень)
 • Аналіз стану здоров»я вчителів (за підсумками медичного обстеження) (жовтень)
 • Стан роботи з ОП, ПБ, ДПТ (січень).

Результати вивчених питань в 2014-2015 н.р. обговорювались на нарадах при директорі, педагогічних радах, на засіданні ТО вчителів.

Постійно протягом року проводились рейди по виконанню учнями Правил внутрішнього розпорядку, відвідування та пропуски уроків, заслуховувалися на нарадах при директорі куратори з питань вихованості учнів, рівня проведення профорієнтаційної роботи, поведінки на уроках, профілактики шкідливих звичок, правил ТБ, підвищення інтересу до навчання, зайнятості учнів у позаурочний час. Посеместрово затверджувались плани виховної роботи кураторів.

Необхідно відмітити злагоджену роботу Ради ліцею (професор Яворовський О.П..), педагогічної ради (професор Цехмістер Я.В.), методичної ради (Іваненко Р.В.) профспілкововго комітету ліцею (Гапонова Г.К.) Парламенту ліцею (Конецул О.) та батьківського комітету ліцею (Кошма Н.Г.) в організації контролю, вивченню питань навчально-виховного процесу в ліцеї, що дає право демократично та колегіально вирішувати всі питання роботи навчального закладу.

 

Розділ 19

 

Форми контролю, яким піддався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою.

За 2014-2015 н.р. в ліцеї перевірено такі питання:

1. Підготовка закладу до нового навчального року (серпень 20 14 р.);

2 . Перевірка стану трудових книжок та діловодства – Відділ кадрів НМУ (листопад ) ;

3 . Хід атестації в ліцеї – РУО ( березень 20 15 р.);

4 . Перевірка шкільної документації. Буква «Н» в шкільному журналі ІІ семестр – РУО ( лютий 2015 )

5 . Перевірка підсумкової державної атестації – РУО ( травень 2015 )

6. Перевірка класних журналів 10 класів щодо відповідності оцінювання досягнень у навчанні претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями – РУО ( березень 2015).

7. Проведено моніторинг « Якість математичної освіти учнів 9 класів» (27 листопада 2014)

8. Проведено моніторинг «Стан національно-патріотичного виховання учнівської молоді» (листопад 2014)

9. Проведено моніторингове дослідження «Формування культури безпеки життєдіяльності учнів» (грудень 2014)

10. Книги видачі атестатів та свідоцтв (червень 2015)

 

 

 

Директор ліцею,

професор Я.В. Цехмістер

 

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.