Приклади тестових завдань
Завдання олімпіади 20011 з української мови та літератури 9 клас

Завдання з української мови

 

1. Прийменник у треба писати в реченні

а) Замовкло поле стоголосе (у, в) обіймах золотої мли.

б) Пішла (у, в) снопи, пошкандибала Івана сина годувать.

в) Засвітиться ( у, в) серці осіння тиша і печаль.

г) Стоїть на видноколі мати - (у, в) неї вчись.

 

2. Усі слова розташовані за алфавітом у рядку

а) етнограф, ефірний, ефект, ешелон;

б) екіпаж, економіка, еколог, екран;

в) економний, екскурс, експедитор, експерт;

г) ескадрилья, ескадрон, ескалація, ескалатор.

 

3. Літеру з треба писати в префіксах усіх слів у рядку

а) ро(з,с)тулити, бе(з,с)словесний, (з,с)худнути;

б) ро(з,с)квіт, (з,с)хитрувати, бе(з,с)турботний;

в) ро(з,с)охся, (з,с)цементувати, бе(з,с)системний;

г) бе(з :с)ніжний, (з,с)плутати, ро(з,с)тупися.

 

4. Серед поданих іншомовних слів знайдіть рядок, у якому в жодному слові не ставиться м'який знак

а) борд...юр, інтерв...ю, ін…єкція, к...ювет;

б) біл...ярд, порт...єра, б..юро, Мол...єр;

в) компан…йон, Н...ю-Йорк, ф...юзеляж, тюл...;

г) конферанс…є, Врубел..., Кордил...єри, ад...юнкт.

 

5. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

а) жарт..., будинк.., коридорчик..., дощ....;

б) екзамен.., піск..., коридор..., бузк...;

в) трамва..., стовпчик..., двигун..., студент...;

г) Дуна..; пейзажист..., тон...., оркестр… .

 

6. Позначте рядок, у якому всі підкреслені слова с прийменниками

а) про нас, ось тут, аж до міста;

б) посеред площі, незважаючи на почуте, від нас;

в) доки скажуть, у нього, задля справи;

г) під час засідання, за озером, мов сонце.

 

 

7. Позначте рядок, у якому всі слова містять звук [з]

а) знання, дзеркало, зробити, проза;

б) золото, зоря, джерело, дзвонар;

в) заява, прозорість, берізка, шістдесят;

г) зайчик, позиція, прозелень, пониззя.

 

8.У всіх словах треба писати літеру и у рядку

а) кош…чок, пал....чка, лял...чка;

б) льодян...чок, знедол...ний, вит...рати;

в) кухл...чок, мар...во, неприм...ренний;

г) палян...чка, вул...чка, поч...нати.

 

9. Позначте рядок, у якому всі іменники не мають форм множини

а) зілля, етюд, горох;

б) кохання, невіглас, вибір;

в) птаство, молодь, Київ;

ґ) жіноцтво, молоко, думка

 

10. Прочитайте речення, письмово виконайте подані після нього завдання:

 

Імен. імен. дієслово приймен.

«Творчість Коцюбинського увійшла у

 

прикмет. імен. прикмет. імен.

золотий фонд української літератури,

 

сполуч. сполуч. дієслово приймен.

а коли говорити про

 

імен. числів. імен. сполуч. частка

літературу ХХ століття, то саме

 

займен. числів. приймен. прикмет. імен.

він однією із найяскравіших зірок,

 

займен. займен. дієслово

які її утверджували»

 

  • Над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є, підкресліть члени речення.
  • Зробіть аналіз за будовою слова НАЙЯСКРАВІШИХ

 

НАЙ - префікс
ЯСКРАВ - корінь
ІШ - суфікс
ИХ - закінчення

 

  • Запишіть фонетичну транскрипцію слова УТВЕРДЖУВАЛИ

[УТВЕ'РДЖУВАЛИ]

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пісня «В кінці греблі шумлять верби» належить до:

а) Родинно-побутових пісень;

б) Жартівливих;

в) Рекрутських;

г) Сирітських.

 

2. Назвати рядок, де вказані найдавніші рукописні книги Київської Русі.

а) «Слово о полку Ігоревім», «Біблія»;

б) «Остромирове Євангеліє», «Ізборник Святослава»;

в) «Біблія», «Остромирове Євангеліє»;

г) «Слово о полку Ігоревім», «Ізборник Святослава».

3. Вказати рядок перекладачів «Біблії» на українську мову.

а) І. Франко, Т. Шевченко, Марко Вовчок, І. Драч, І. Багряний;

б) П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, І. Хоменко;

в) Т. Шевченко, І. Котляревський, М. Гоголь, В. Симоненко, Марко Вовчок;

г) Б. Олійник, І. Багряний, Т. Шевченко, М. Гоголь, П. Куліш.

 

4. Хто є автором твору «їхав козак за Дунай»?

а) М. Петренко;

б) Г. Сковорода;

в) С. Климовський;

г) І. Величковський.

 

5. Особливості байок Г. Сковороди такі:

а) Віршована форма, поділ на основну частину і силу (мораль);

б) Прозова форма, відсутність поділу на частини;

в) Прозова форма, поділ на три частини;

г) Прозова форма, поділ на основну частину і силу (мораль).

 

6. Псевдонім Марко Вовчок належить:

а) Марії Вілінській;

б) Ларисі Косач;

в) Олені Косач;

г) Маркові Кропивницькому.

 

7. За жанром твір Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся» - це

а) Соціально-побутова повість;

б) Соціально-психологічна повість;

в) Сентиментально-реалістична повість;

г) Романтична повість.

 

8. Яка з поезії Т.Шевченка належить до циклу «В казематі»?

а) «Заповіт»;

б) «Ісая. Глава 35»;

в) «Мені однаково…».

 

9. 3 якого твору Т. Шевченка рядки:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилі підійма.

а) Поема «Гайдамаки»;

б) Балада «Причинна»;

в) Поема «Катерина»;

г) Поема «Сон».

 

10. Напишіть невеликий твір-роздум (5-6 речень).

 

Осмислення важливості для становлення і реалізації себе як особистості ідей самопізнання та гармонії зі світом за творами Г.Сковороди.

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.