Приклади тестових завдань
Завдання олімпіади 20011 з української мови та літератури 8 клас

Завдання з української мови

1. Позначте рядок, у якому всі слова записані за алфавітом:

а) безпрецедентний, безпринципний, безпаспортний, безоплатний, безперестанку;

б) безсилля, безсловесний, безсуб'єктний, безсумнівний, безсюжетний;

в) безталанний, безугавний, безпристрасний, безупинний, безформний.

2. До другої відміни належать іменники:

а) чоловічого роду з нульовим закінченням і закінченням -о та середнього роду із закінченням -о, -е;

б) чоловічого, жіночого і подвійного роду із закінченням -а, -я;

в) середнього роду із закінченням -а, -я, які при відмінюванні набувають суфікс -ат або -ен.

3. Позначте рядок, у якому всі подані прийменники є складними:

а) за рахунок, на предмет, за винятком, задля, над;

б) посеред, поміж, з-попід, заради, поза, з-попід;

в) у порівнянні, на чолі, з приводу, через, під, при.

4. Додаток у реченні найчастіше виражається:

а) іменником у називному відмінку;

б) іменником у непрямих відмінках;

в) будь-якою частиною мови, вжитою в значенні іменника.

5. Позначте рядок, у якому правильно тлумачиться значення фразеологізму« Спрямовувати на правильну дорогу»:

а) Дбайливо доглядати;

б) Наставляти;

в) Бути вірним у дружбі.

6. Визначте, у якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо:

а) не / вміючи, не / дооцінюючи, не / добачаючи;

б) не / зупиняючись, не / чекаючи, не / подолавши;

в) не / питаючи, не / тікаючи, не / здужаючи;

г) не / вгаваючи, не / дочуваючи, не / хитруючи.

 

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без апострофа:

а) з…їжджаючи, В…ячеслав, безвітр…яний, в...язь, трав…янистий;

б) пів…ями, буд...як, торф...янистий, моркв...яний, валер...янка;

в) кур...йозний, медв...яний…тьм...яно, грав...юра, духм...яний.

8. Букву ґ правильно вжито в таких словах:

а) ґатунок, ґедзь, ґлотка, ґлузд, ґлум, ґомоніти;

б) ґрам, госпіталь, ґрунт, ґудзик, ґуля, ґорельєф;

в) ґазда, ґанок, ґатунок, ґедзь, ґрунт, ґудзик, ґуля;

г) ґоріх, ґорлиця, ґорня, ґлузд, ґлум, ґомоніти.

9. У якому рядку подано правильні форми родового відмінка множини:

а) болгарів, вівсів, дуплів, перів, днів (дно), матерів, плеч, деревці, вилів;

б) болгар, овсів, дупл, пер, ден (дно), матерів, плеч, деревець, вил;

в) болгар, вівсів,дупел, пер, ден (дно), матерів, плечей, деревець, вил;

г) болгар, овесів, дупел, пер, ден (дно), матерів, плеч, деревець, вил.

10. Прочитайте речення, письмово виконайте подані після нього завдання.

Імен. Займ дієслово імен. Займ дієсл займ прийм

Людина, що знехтувала добром інших, зневажила його в

 

Займ займ. Присл. прикм

собі. Вона просто нещаслива… ( Гр. Тютюнник)

 

 

  • Над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є, підкресліть члени речення.
  • Зробіть аналіз за будовою слова ЗНЕХТУВАЛА

 

З – префікс

НЕХТ – корінь

УВА – суфікс

Л – суфікс

А – закінчення

 

  • Запишіть фонетичну транскрипцію слова НЕЩАСЛИВА

 

Н Е и Ш Ч А С Л И В А

 

 

 

 

Завдання з української літератури

 

1. Кому належать ці слова:

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно, живу і нову,

і мову. її солов'їну.

а) А. Малишку;

б) М. Бажану;

в) П. Тичині;

г) В.Сосюрі.

 

2. Назвати твори Т.Шевченка з циклу «В казематі».

Садок вишневий коло хати; Косар; Костомарову; Думи мої, думи мої; Ой три шляхи високії; Мені однаково, чи буду

 

3.Хто є автором трагікомедії «Сто тисяч»

а) М. Старицький;

б) М.Кропивницький;

в) І.Карпенко-Карий;

г) І.Франко.

 

4. Яке природне явище у «Слові о полку Ігоревім» стає провісником біди, загибелівійська?

а) повінь;

б) затемнення сонця;

в) грім;

г) злива.

 

5. Хто у «Слові о полку Ігоревім» закликає князів до єдності?

а) князь Ігор;

б) князь Володимир;

в) князь Святослав;

г) князь Всеволод.

 

6. Яка проблема порушена в поемі Лесі Українки «Давня казка»?

а) незалежності народу;

б) взаємин України та Росії:

в) призначення митця і його обов'язків перед суспільством;

г) нерозділеного кохання.

 

7. Про кого йдеться в пісні «За Сибіром сонце сходить»?

а) О.Довбуша;

б) М.Залізняка;

в) У.Кармелюка;

г) І.Сірка.

8. Якому авторові належать твори «Тиха елегія», «Запросини»?

а) Івану Малковичу;

б) Володимиру Підпалому;

в) Борису Олійнику;

г) Володимиру Сосюрі.

 

9. З яким містом пов'язані основні роки життя і творчості М. Коцюбинського.

а) Київ;

б) Одеса;

в) Чернігів;

г) Ніжин.

 

10. Напишіть невеличкий (7-10 речень) твір-роздум на тему:

«Заповіт» Т.Шевченка – мрія поета про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.