Приклади тестових завдань
Українська мова для вступників у 10 клас

Завдання з української мови

1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

А. Торф…яний, мавп…ячий, харків…янин, між…ядерний;

Б. Різдв…яний, підв…язувати, об…актив, комп…ютер;

В . Дит…ясла, бур…ян, фюзел…яж, черв…як;

Г . Пів…ящика, арф…яр, в…янути, Лук…ян.

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах треба писати букву с:

А. Ро…кидати, …питати, …підлоба, бе…сердечний;

Б . бе…форменний, …цідити, …кинути, …хотіти;

В. не…проста, …схилений, …пересердя, …формувати;

Г . …цілити, …тавити, …пиляти, …фотографувати.

3. Позначте рядок, у якому всі імена по батькові утворені правильно:

А. Ігоревич, Анатолійович, Юрійович;

Б. Ілльович, Кіндратович, Васильович;

В . Григорійович, Петрович, Михайлович;

Г . Лук’янович, Федорович, Кузьмич.

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:

А. Виставка (ярмарок), хлопець (підліток), бджола (трудівниця);

Б. Корабель (красень), риба (івасі), вчитель (фізик);

В . Дуб (дерево), місто (Київ), воїн (лев);

Г. Дерево (клен), поет (експериментатор), меч (риба).

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення:

А. Контрас…ний, нещас…ний, совіс…ний, чес…ний;

Б. Швидкіс…ний, тиж…невий, мас…ний, блис…нути;

В . Проїз…ний, тиж…невий, мас…ний, блис…нути;

Г . Хворос…няк, с…латися, пес…ливий, гігант…сякий.

6. Утворіть складний прикметник від словосполучення сімдесят років. Запишіть утворену форму в табличку, використавши потрібну кількість клітинок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фразеологізм у свинячий голос означає:

А. Голосно;

Б. Неприємно;

В . Несвоєчасно, пізно;

Г . Рано.

8. Складносурядним є речення:

А. За вікном хиталися дерева і шумів задуманий прибій;

Б. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?

В. Все йде, все минає, і краю немає…

Г . Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива.

 

 

9. Між однорідними членами речення й узагальнюючим словом треба поставити тире:

А. Скільки око сягне праворуч, ліворуч, попереду одна голубінь.

Б . Треба усім зателефонувати Андрієві, мамі, бабусі і, звичайно, Наталочці.

В. Лобода, берізка, польовий хвощ, осот ці бур’яни вона добре знала.

Г . У її садку повно квітів троянди, жоржини, айстри.

10. Прочитайте речення, письмово виконайте завдання.

За вікном стояла абсолютна темрява, тривожна й таємнича, і втомлені очі марно шукали в ній порятунку.

  1. Над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є, підкресліть члени речення.
  2. Зробіть аналіз за будовою слова втомлені.
  3. Запишіть фонетичну транскрипцію слова таємнича.
Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.