Приклади тестових завдань
Українська мова для вступників у 9 клас

Завдання з української мови

 

І

 

1. Позначте речення, яке потребує редагування:

А. Ми зацікавилися Вашою пропозицією.

Б. Тече в глибину століть загадкова дорога історії.

В. Любов і мудрість будують храми, ненависть їх руйнує.

Г. У нашій криниці була найбільш добріша в усьому селі вода.

2. Позначте рядок, у якому слова розташовано за алфавітом:

А. етнограф, ефірний, ефект, ешелон;

Б. екіпаж, економіка, еколог, екран;

В. економний, екскурс, експедитор, експерт;

Г. ескадрилья, ескадрон, ескалація, ескалатор.

 

3. Позначте рядок, у якому всі прикметники належать до якісних:

А. золота середина, ведмежа послуга, лисячий хвіст;

Б. ртутний стовпчик, потужний двигун, крейдяний пил;

В. холодний дощ, добре серце, легкий вітерець;

Г. повне відро, снігова завія, кам'яний схил.

 

4. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однинимають закінчення -у (-ю):

А. веселого жарт.., багатоповерхового будинк.., вузького коридорчик..;

Б. складання екзамен.., жменя піск.., стіни коридор..;

В. подарунок для друг.., зупинка трамва.., умови контракт..;

Г. хвилі Дуна.., голос солов'.., талановитого пейзажист...

 

5. Від слова волох утворіть прикметник за допомогою суфікса -ськ-. Запишіть утворену форму в табличку, використавши потрібну кількість клітинок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Позначте рядок, у якому всі слова-синоніми:

А. початок, почин, епілог, дебют;

Б. оздоблення, прикраса, оздоба, проба;

В. похмурий, насуплений, хмурний, понурий;

Г. працьовитий, роботящий, перебірливий, беручкий.

 

7. Утворіть форму родового відмінка від сполуки дві тонни. Запишіть утворену форму в табличку, використавши потрібну кількість клітинок (між словами залишіть порожню клітинку):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення у групах приголосних позначається на письмі:

А. учас..ник, блис..нути, піс..ний, шіс..десят;

Б. піз…ній, проїз…ний, доблес…ний, хвас...ливий;

В. якіс…ний, мас…ний, перехрес…ний, студен…ський;

Г. кількіс..ний, захис…ний, пристрас…ний, облає...ний.

 

9. Позначте рядок, у якому всі словосполучення є іменниковими:

А. запросити до танцю, солодке позіхання, лагідний погляд;

Б. доведена теорема, подарувати квіти, кабінет директора;

В. думки про майбутнє, вишивати рушник, якісний друк;

Г. літній відпочинок, кава з молоком, знання правил.

 

 

 

ІІ

 

 

10. Прочитайте речення, письмово виконайте подані після нього завдання.

 

Поспішало птаство з чужини додому, несучи в маленькому серці велику любов до рідного гнізда (І.Цюпа).

1. Розібрати речення за частинами мови та членами речення.

2. Морфемний (будова слова) аналіз слованесучи.

3. Фонетичний запис (транскрипція) словалюбов.

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.