Перелік документів

Для участі в конкурсному відборі учні, які закінчили 8 клас, подають особисто до П риймальної комісії Університету наступні документи:

 • заяву на ім’я Ректора Національного медичного університету ім ені О.О.   Богомольця , яка заповнюється учнем та одним з його батьків або офіційним опікуном при поданні документів;
 • копію свідоцтва про народження;
 • табель успішності за 8-й клас в оригіналі ;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см ;
 • копії документів про пільги (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій);
 • оригінали або копії грамот та дипломів Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських олімпіад, інших документів, завірені в Приймальній комісії Університету;
 • диплом переможця і сертифікат про участь в олімпіаді з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року (за наявності);
 • медичні довідки;
 • копію ідентифікаційного номера.

 

 

Для участі в конкурсному відборі учні, які закінчили 9 клас, подають особисто до П риймальної комісії Університету наступні документи:

 • заяву на ім’я Ректора Національного медичного університету ім ені О.О.   Богомольця , яка заповнюється учнем та одним з його батьків або офіційним опікуном при поданні документів;
 • копію свідоцтва про народження;
 • документ державного зразка про базову загальну середню освіту та додаток до нього;
 • медичні довідки;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см ;
 • копії документів про пільги (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій);
 • оригінали або копії грамот та дипломів Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських олімпіад, інших документів, завірені в Приймальній комісії Університету;
 • диплом переможця і сертифікат про участь у олімпіаді з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року (за наявності);
 • копію ідентифікаційного номера.

 

Зараховані до Ліцею додають заяву батьків, або осіб, які їх замінюють, на ім’я Ректора Університету; особову справу, медичну карту з карткою щеплень (ці документи забирають з попереднього місця навчання).

Документи не приймаються у разі відсутності повного їх комплекту або за наявності помилок та виправлень в них.

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.