Навчальний план

Таблиця 1
(складена за Таблицею 8 до наказу МОН України
Від 20.04.2018 №405)

Навчальний план 9-А,Б  класів
з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології та хімії

Освітні галузі

Предмети

К-сть годин

 

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова

2

Зарубіжна література

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

Математика

Математика

-

Алгебра

2

Геометрія

2

Природо-знавство

Біологія

2+2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

3

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Спеціалізовані навчальні предмети

Латинська мова

1

Разом

32+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

Іноземна мова

 

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

       

 

Таблиця 1
(складена за Таблицею 2 до наказу МОН України
Від 20.04.2018 №408)

Навчальний план 10-х  класів
з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології та хімії 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10-А,Б,В,Г,Д

Базові предмети1

27

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

2+1

Історія України 

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2+3

Географія

1

Фізика і астрономія

3

Хімія

2+2

Фізична культура

1,5

Захист Вітчизни

1

Латинська мова

1

Вибірково-обов’язкові предмети

Технології

Мистецтво

 

1,5

0,5

Додаткові години  на факультативні курси:

Основи медичної етики та деонтологічна культура

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

Латинська мова

 

0,5

0,5

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

36,5

 

 

Таблиця 1
(складена за Таблицею 17 до наказу МОН України
Від 20.04.2018 №406)

Навчальний план 11-А,Б,В,Г,Д  класів
з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології та хімії 

Предмети

Кількість годин на тиждень у 11 класі

Українська мова

2

Українська література

3

Іноземна мова

3

Зарубіжна література

1

Історія України

2

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

економіка

 

0,5

людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Математика

3

Астрономія

0,5

Фізика

2

Інформатика

0,5

Фізична культура*

1

Захист Вітчизни

1

Цикл профільних та спеціальних предметів

 

Біологія, екологія

2+3

Хімія

1+5

Латинська мова

+0,5

Технології

1

Разом**

23,5+9,5+1

Додатковий час на вивчення факультативів:

3

Основи медичної етики та деонтологічна культура

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

Історія медицини

Латинська мова

0,5

1

 

1

0,5

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

37