Інклюзивне освітнє середовище

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Стаття 19 Закону України «Про освіту»

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.